Mindetavler i Indre By

Oversigt over mindetavler, anbragt på husmure i København.

Adelgade 30
Bronzerelief med kort over området 1759, afsløret 30.9. 1960.

"Efter Kongelig Allernaadigste ordere Forfærdiget 1759 af ober Condoucteur Gedde"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 7. - Ses ikke 20.6. 2010, SH

Amagertorv 6
Tavle for opførsel og fornyelse af bygningen.

"I AARET 1616 OPFÖRT / AF / BORGERMESTER / MATTHIAS HANSEN / I AARET 1852 FORNYET"

Kilde: Gustav Lehrmann: Københavnske kig, 1971. - SH, 24.11. 2022

Amagertorv 9
2 tavle for forfatteren Holger Drachmann, 1846-1908, der blev født på stedet.

1: [Afbildning af lyre]
2: "I DETTE HUS FØDTES / DIGTEREN / HOLGER / DRACHMANN / DEN 9. OKTOBER 1846"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 13. - BWD, juli 2004 - SH, 31.3. 2023

Amagertorv 17
Tavle med bygningshistorisk tekst. Teksten er svær at læse.

"Opført anno / 1350 / 22. juni 1433 skænket til Vor Frue Kirkes / Kapital - 22 august 1449 / lejet af skrædder Olavs Petri - ca 1490 / Det tyske Kompagni - 1728 / overtog silke- og klædekræmmer / Andreas Hansen - 1781 klædekræmmer / Frederic Roll - 1791 lak og chokolade / fabrik - 1796 genopført efter / Københavns brand - 1832 overtaget af / Ranche-familien - 1841 / Madam Ranche Modehandel / - fortsat i Ranche-familiens eje ind i det / 20. århundrede."

SH, 9.4. 2010

Amagertorv 29
Tavle med bygningshistorisk tekst. Fra 1770 til 1919 havde Brøderne Petersens Jomfrukloster adresse her.

"KLOSTERGAARDEN / med tilhørende Buegange mellem / AMAGERTORV 29 OG LÆDERSTRÆDE 32-34 / Opført i Aarene 1918-22"

"HER LAA DEN AF SILKEKRÆMMER ALBRECHT PETERSEN / I AARET 1758 OPRETTEDE MILDE STIFTELSE / FOR ÆLDRE JOMFRUER / AF SCT. PETRI TYSKE MENIGHED. / BYGNINGEN OPFØRTES EFTER TEGNING AF / ARCHITEKTEN C.F. HARSDORFF / OG GRUNDSTENEN LAGDES DEN 25 APRIL 1768"

Kilde: Berlingske Tidende 27.8. 2009, s. 12. - SH, 9.4. 2010

Amaliegade 5 (forsvundet)
Tavle for geolog, anatom og biskop Niels Steensen, 1638-1686. - Afsløret 28.4.1934. - Skænket af stenhugger Peter Schannong. - Huset senere schalburteret og pladen forsvundet.

"NICOLAUS STENO / MDCXXXVIII MDCLXXXVI / ANATOMICUS PRINCIPES GEOLOGIÆ /  EPISCOPUS / IN HAC DOMEO SEMPER MEMORIÆ TENETUR / FALSA EVERTENDO VERA STABILIENDO / OBSCURA ILLUSTRANDO / INCOGNITA DETEGENDO"

[Vi vil i dette hus stadig bevare ham i erindring ved at omstyrte det falske, støtte det stande, oplyse det mørke og opdage det ukendte].

Amaliegade 9
Mindetavle for H. C. Andersen der ofte kom i huset hos familien Collin og øjensynligt holdt 50 års fødselsdag på adressen.

"H.C. Andersen (☆1805 ✝1875) / The Danish writer, Hans Christian Andersen war a regular guest at the Collin family, who owned and lived in this building. / He considered himself parf of the Collin family, and for long periods of time he lived with them here. / Every Tuesday he aet dinner with the Collin family. / His 50th birthday war celebrated here in 1855 together with good frinds. / Picture: Odense City Museums"

SH, 24.01. 2018

Amaliegade 22
Sandstenstavle for digteren Adam Oehlenschlæger, 1779-1850, der døde i ejendommen.

"HER BOEDE / ADAM OEHLENSCHLÆGER / VED SIN DØD / DEN 20 JANUAR 1850".

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 13. - SH, 13.12. 2013

Amaliegade 44
Tavle for Søløjtnant Gregers Bojesen, 1919-1945, der blev dræbt her 5.5.1945. - Pladen var oprindeligt anbragt på et træ nord for ejendommen.

[Kronet anker med tovværk] / SØLØJTNANT / GREGERS BOJESEN / FALDT HER FOR SIN KONGE / OG SIT FÆDRELAND / DEN 5. MAJ 1945".

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 13. På dette tidspunkt sad tavlen på muren ind ved nr. 46 (Toldboden). - BWD, 11.3. 2005. - SH, 17.5. 2013

Amaliegade 45
Tavle for Frants Helmuth Neumann, 1911-1944, der blev dræbt på stedet.

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 308. - Ses ikke 11.3. 2005, BWD

Amalienborg Slotsplads
Indskrift med bronzebogstaver på muren i kolonaden ved Christian den 7.s Palæ: Tavle for politibetjent Arvid Georg Andersen, 1911-1945, og korporal Paul Møllgaard, 1922-1945, der blev dræbt henholdsvis 9.5. og 5.5.1945.

"KORPORAL / 135 L. G. S. KN. KP. 1942 II / PAUL MØLLGAARD / *14.7.19[2]2 +5.5.1945 / POLITIBETJENT / ARVID GEORG ANDERSSON / *27.11.1911 + 9.5.1945"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 16. - Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 44. - BWD, 11.3. 2005

Antonigade 11
Mindeplade for 5 politimænd, der blev dræbt 1943-1945: Gunnar Alsvold...

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 22. - Ses ikke 4.3. 2010, SH

Antonigade 11, 1970: Politistation
Tavle for Svend Glendau, 1910-1945, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 128. - Ses ikke 4.3. 2010, SH

Antonigade 13
Tavle for præmiering af huset i 1911.

"Københavns Kommune har præmieret denne bygning i 1911 som den smukkeste forretningsejendom i 1910"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 16

August Bournonvilles Passage 1, (Frem til 2005: Tordenskjoldsgade 1)
Tavle for Jørgen Arboe-Rasmussen, 1925-1945, der blev dræbt på dette sted.

"JØRGEN ARBOE-RASMUSSEN / faldt for Danmark / d. 5 Februar 1945"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 201. - SH, 17.10. 2013

Axeltorv 1
Mindetavle over BOPA lederen Børge Thing, med dæknavnet Brandt. Afsløret 10. januar 2015. Mindetavlen i bronze er udført af billedhugger Lotte Olsen.

"BØRGE THING / "BRANDT" /// BLEV DEN 9. MAJ 1944 ANHOLDT HER AF GESTAPO / MED FLYGTEDE / OG FORTSATTE SIN KAMP / SOM LEDER AF SABOTAGEORGANISATIONEN /// BOPA"

Kilde: Foreningen Frihedsmuseets Venner. - SH, 4.2. 2015

Badstuestræde 17
Tavle for sprogmanden Rasmus Rask, 1787-1832, der døde i ejendommen. Han havde dog ikke sin officielle bopæl på adressen.

"HER DØDE / RASMUS RASK / 14 NOVEMBER / 1832"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 19. - SH, 14.4. 2010

Bernstorffsgade 27-29, Falcks Hovedstation
Tavle for Børge Thøger William Olesen, 1910-1945, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945.

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 339-340. - Ses ikke 4.5. 2010, SH

Borgergade 2
Tavle for komponisten Niels W. Gade, 1817-1890, der blev født i ejendommen Borgergade 17, der indtil 1942 lå på stedet. - Afsløret 26.9.1946.

"UDFOR / DETTE / STED I / HUSET / DER LAA / BORGER / GADE 17 / FØDTES / NIELS W / GADE / 22 FEBR / 1817"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 27. - Monumenter i København. - SH, 7.10. 2010

Tidligere var der på stedet anbragt en marmortavle med indskriften:

"HER FØDTES / NIELS W. GADE / D. 22. FEBRUAR 1817"

Den blev angiveligt opsat på opfordring af Charles Kjerulf på 100-års dagen for komponistens fødsel af "Foreningen Niels W. Gades Minde".

Kilde: Peter Linde: Adelgade og Borgergade. 1965, s. 82-83 (med en stregtegning af tavlens indskrift). - Venligst oplyst af kordegn Jørgen A. Rasmussen, Trinitatis Kirke, juli 2004

Bredgade 25E, Sankt Annæ Passage
Tavle med om oplysninger om bygningskomplekset Sankt Annæ Passages tilblivelse.

"I AARENE 1916-17-18 BYGGEDES DETTE KOMPLEKS / AF MESTERNE · CARL OLSEN MURER · CHR. JØRGEN= / SEN tØMRER · SILVAN SNEDKER · HENRIK PETERSEN / BLYTÆKKER · AXEL SEEHUSEN MALER · OG DE= / RES KLINKE FOLK · ARCHITEKTEN NIELS BANKE / · BYGHERREN FERD SCHMAHL GROSSERER · / · A-S DANISH MACHINE COMPANY ·"

SH, 25.01. 2018

Bredgade 70
Tavle for Søren Kierkegaard, 1813-1855, der døde i bygningen 11. november 1855.

"I DETTE HUS DØDE / SØREN KIERKEGAARD / 11. NOVEMBER 1855"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 36. - Ulla og Peter Hirsch: Københavner quiz. 1987, s. 25, ill.

Bremerholm 6, angiveligt (1970) Københavns Skattevæsens Ejendomskontor
Tavle for Preben Richard Christensen, 1925-1945, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, 88. - Ses ikke 31.3. 2010, SH

Brolæggerstræde 5
Tavle for bryggerne J. C. Jacobsen, 1811-1887, og Carl Jacobsen, 1842-1914, hvis virksomhed Carlsberg udgik fra bryggergården i ejendommen.

"BRYGGER DR PHIL / CARL CHR H JACOBSEN / FØDTES HER DEN 2DEN MARTS 1842 / BRYGGER CAPTAJN / J C JACOBSEN / FORETOG HER AARET 1838 DE FØRSTE FORSØG / MED FREMSTILLING AF UNDERGÆRET ØL"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 36. - SH, 14.4. 2010

Brolæggerstræde 7
Tavle for brygger J. C. Jacobsen, 1811-1887

"I DETTE HUS / FØDTES 2. SEPT. 1811 / J. C. JACOBSEN / CARLSBERGS GRUNDLÆGGER / CARLSBERGFONDETS GIVER".

Kilde: BWD, juli 2004

Brolæggerstræde 11
Tavle på ejendommen, hvor Det Samvirkende Fagforeninger (nu LO) havde sine kontorer 1898-1900. - På pladen stod der ved afsløringen fejlagtigt, at det var fra 1858-1900.

"I DETTE HUS HAVDE / DE SAMVIRKENDE FAGFORBUND (LO) / DERES FØRSTE DOMICIL / 1898-1900"

Kilde: Ekstra bladet 4.1.1998, 1. sektion, s. 6  - BWD, juli 2004. - SH, 30.12. 2010

Dronningens Tværgade 3
Mindeplade for Ivan Adriansen, 1924-1945, Emanuel Højer Hauchilt Kock Alveen, 1897-1943, Axel Eiler Andersen, 1896-1943, Christian Andersen, 1907-1944, Hans Peter Andersen, 1901-1945, Henning Charles Andersen, 1911-1945, Jens Albert Andersen, 1888-1944, Martin Christian Villiam Andersen, 1921-1943, Aage Andersen, 1919-1945, Hans Peter Krarup Andreasen, 1913-1945, Christian Callesen, 1893-1944, Hedevig Alexandra Carlsen, 1892-1945, John Thorvald Christensen, 1913-1945, Laurits Holm Christensen, 1908-1945, Georg Goritz Mørch Christiansen, 1921-1943, Jens Erik Clausen, 1921-1945, Børge Anker Collin, 1916-1944, Gunnar Mogens Dahl, 1917-1944, Martinus Damsgaard, 1902-1944, Svend Vinding Dorph, 1914-1945, Svend Carstensen Egebjerg, 1913-1945, Henry Karl Johan Engelhardt,1918-1945; Børge Ernst Johannes Fedders, 1921-1945, Egon Glerup, 1920-1945, Agnes Jørgine Margrethe Hansen, f. Knudsen, 1907-1944, Arne Egon Hansen, 1922-1943, Bjarne Louis Hansen, 1924-1945, Harry Christian Hansen, 1902-1945, Harry Otto Hansen, 1908-1945, Henning Erling Hansen, 1916-1945, Henning Steen Aage Hansen, 1918-1944, Ib Holm Hansen, 1928-1945, Thorvald Christian Hansen, 1895-1945, Harald Frederik Valdemar Hein, 1898-1945, Arne Peter Laurits Høj, 1921-1945, Robert Max Haagensen, 1906-1945, Isak Vilhelm Hyttel Isaksen, 1913-1945, Aksel Jensen, 1919-1944, Arne Henry Kristian Jensen, 1905-1944, Carl Willy Jensen, 1910-1943, Hans Anders Jensen, 1919-1945, Harry Valdemar Keil Jensen, 1906-1944, Jens Peter Jensen, 1903-1944, Otto Christian Jensen, 1920-1945,  Robert Ejner Mellerup Jensen, 1901-1945, Svend Aage Jensen, 1907-1945, Viggo Emil Jensen, 1916-1945, Edvard Charles Jørgensen, Alfred Kristensen, 1900-1945, Aksel Johannes Kaack, 1915-1945, Børge Christian Larsen, , 1911-1944, Charles Frederik Larsen, 1892-1945, Poul Erik Larsen, 1920-1945, Uffe Larsen, 1915-1945, Viktor Emanuel Larsen, 1902-1943, Ingolf Larsen-Ledet, 1919-1944; Harald Lauritsen, 1909-1944, Søren Toft Egholm Lauritzen, 1923-1945, Cleving Benjamin Lindhardt, 1906-1945, Sigvardt Peter Vilhelm Lund, 1896-1943, Ejnar Lundvang, 1916-1944, Berting Sofus Madsen, 1901-1944, Ejnar Børge Madsen, 1923-1944, Helmuth Arne Verner Helge Madsen, 1918-1945, Niels Peter Madsen, 1889-1945, Preben Lytken Madsen, 1926-1945, Viktor Bering Mehl, 1911-1944, Otto Adolph Melchior, 1904-1945, Benny Randau Mikkelsen, 1925-1944, Viggo Harald Møller, 1891-1944; Villy Helmuth Møller, 1918-1944, Svend Nicolajsen, 1913-1945, Albert Fritz Nielsen, 1920-1944, Fritz Nielsen, 1921-1945, Gunnar Carlo Nielsen, 1925-1944, Hans Børge Nielsen, 1917-1945, Henry Nielsen, 1900-1945, Kaj Aage Henry Nielsen, 1907-1945, Karl Kresten Nielsen, 1889-1945, Aage Julius Nielsen, 1918-1943, Helge Elfrid Norlin, 1905-1945, Carl Kristian Nytorp, 1899-1944, Egon Bruno Nørgaard, 1923-1944, Anders Christian Olsen, 1904-1945, Ole Abildgaard Pedersen, 1913-1945, Svend Ulrich Pedersen, 1923-1945, Ernst Peter Oskar, 1908-1945, Carsten Leif Bruhn Petersen, 1918-1944, Walther Erik Petersen, 1914-1945, Harry Svend Plambeck, 1918-1943, Aksel Svend Poulsen, 1917-1945, Jens Ove Mogens Poulsen, 1909-1945, Svend Edvard Rasmussen, 1905-1943; Aksel Hugo Reimer, 1923-1945; Jørgen Preben Jensen Restrup, 1923-1945, Adam Heide Salto, 1916-1944, Willy Samsing, 1902-1945, Willy Schmidt, 1920-1943, Carl Christian Schou, 1900-1944, Johannes Egerton Simonsen, 1913-1944, Arne Elisius Sode, 1914-1944, Eske Vallø Sørensen, 1916-1945, Holger Robert Sørensen, 1906-1945, Poul Edvin Kjær Sørensen, 1916-1943, Dagny Caroline Louise Thomsen, 1892-1945, Karl Vilhelm Thomsen, 1893-1945, Carl Marius Thøgersen, 1888-1944, Arthur Willy Trosborg, 1914-1945. Thor Vang, 1904-1945, Sten Verland, 1918-1945, Victor Emanuel Willer, 1918-1945, Edvard Alexander Zimmermann, 1913-1944, Jørgen Østergaard, 1916-1944.

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim. - Ses ikke 14.07. 2010, SH

Esplanaden 6
Tavle med oplysning om, at den ejendom, der stod her tidligere var opført i 1785 og tjente som gardehusarkaserne og bolig for Københavns Kommandant 1844-98. Tavlen viser et hus i landlige omgivelser.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 55

Farvergade 27
Tavle til minde om 6 medlemmer af Københavns Vagtværn, der blev dræbt i tjenesten i den sidste del af den tyske besættelse 1940-1945. Vagtværnet havde station i Vartov.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 57.

Fiolstræde 8
Tavle for forfatteren Ludvig Holberg, 1684-1754, der boede i ejendommen 1740-1754.

"LUDVIG HOLBERG / HAVDE HER SIN EMBEDSBOLIG / SOM PROFESSOR VED UNIVERSITETET / FRA DEN 21de JUNI 1740 / INDTIL SIN DØDSDAG DEN 28de JANUAR 1754"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 58-59. - Ulla og Peter Hirsch: Københavner quiz. 1987, s. 25, ill. - SH, 18.03. 2010

Fredericiagade 33
Tavle for digteren Emil Aarestrup, 1800-1856, der fødtes her.

"HER FØDTES / DIGTEREN / EMIL AARESTRUP / DEN 4. DECEMBER 1800"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 60 - SH, 10.03. 2023

Fredericiagade 39, 1970: Sankt Annæ Gymnasium
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945

Peter Wessel Fyhn, 1920-1945; Finn Wolfgang Relmé, 1924-1945

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. s. 381

Frederiksborggade 1, baggården
Mindetavle for Julius M. Goldschmidt.

"11 FEBRUAR 1928 / HUNDREDAARSDAGEN FOR JULIUS M GOLDSCHMIDTS / FØDSEL SATTE SLÆGTEN / I TAKNEMMELIG ERINDRING / DENNE MINDETAVLE"

SH, 17.6. 2011

Frederiksgade (mellem 21 og Amalienborg)
Sandstenstavle for Nicolai Eigtved, 1701-1754, der var hovedarkitekten bag planerne om Frederiksstaden. - Tavlen er tegnet af Thomas Havning, og blev afsløret 20.12.1954. - Den bekostedes af Selskabet for Arkitekturhistorie med tilskud fra Ny Carlsbergfondet.

"NICOLAI EIGTVED / FØDT 1701 DØD 1754 / FREDRIKSSTADENS ARKITEKT

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 64, ill. - Stræderne i København. 2010, oktober, s. 21. - SH, 2.9. 2010

Frederiksholms Kanal 12 (Nationalmuseet)
Tavle for J. A. Waarsaae, 1821-1885. - Portrætrelief ved Th. Stein, 1885, de symbolske fremstillinger ved Stephan Sinding. - Afsløret 15.8.1889.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 64-65

Frederiksholms Kanal 12 (Nationalmuseet)
Skulpturel mindeeg på gårdmuren for Rasmus Nyerup, 1759-1829, der grundlagde Nationalmuseet. - - Udført af G. Chr. Petersen. - Afsløret på museets 100-årsdag i 1907.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 65

Frederiksholms Kanal 28 B
Tavle for billedhuggeren H. W. Bissen, 1798-1868 og for dennes søn billedhuggeren Vilh. Bissen, 1836-1913, som havde atelier i bygningen 1842-1868 og 1868-1913.

"[Profil portræt] / H. V. BISSEN / HAVDE ATELIER HER / FRA 1842-1868 / VILHELM BISSEN / FRA 1863-1913 / [Profil portræt]

Kilde: BWD, juli 2004. - SH, 20.10. 2011

Frue Plads
Universitetets port A: Tavle for 25 frihedskæmpere, der blev dræbt under Besættelsen 1940-45.

Erik Andersen, 1924-1945; Jørgen Arboe-Rasmussen, 1925-1945; Cato Emil Bakman, 1918-1943; Erik Caland, 1918-1945; Axel Christensen, 1924-1945; Erik Crone, 1919-1945, Niels Siim Engbæk, 1922-1944; Kjeld Frederiksen, 1923-1945; Peter Wessel Fyhn, 1920-1945; Kai Ole Hammerich, 1924-1944; Claus Christian Heilesen, 1925-1943; Poul Georg Larsen, 1920-1945; Ingolf Larsen-Ledet, 1919-1944; Jens Jacob Wolf Martens, 1920-1944; Arne Moldkjær; Karl Bent Lebrecht Nielsen, 1922-1944; Ole Abildgaard Pedersen, 1913-1945;  Carsten Leif Bruhn Petersen, 1918-1944; Adam Heide Salto, 1916-1944; Niels Thomas Schøtt, 1923-1944; Morten Wiltrup, 1925-1945

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 68. - Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Gammel Strand 40
Tavle for Tivolis grundlægger Georg Carstensen, 1812-1857, der boede i ejendommen, da han i 1843 grundlag Tivoli. - Skænket af stenhuggermester Peter Schannong, og afsløret på 100-årsdagen for Tivolis grundlæggelse 15.8.1943.

Under opstalt af Tivolis hovedindgang 1843, tegnet af Knud Arne Petersen, læses følgende indskrift:

"HER BOEDE KAPTAJN, KGL. AGENT / GEORG CARSTENSEN / DA HAN STIFTEDE "TIVOLI" 1843"

Kilde: Hvor Minderne taler. Peter Schannongs Værk. Ved. N. E. Weis. 1944, s. [181]-183, ill. - Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 71. - SH, 9.4. 2010

Gammel Torv 16
Tavle for sprogforskeren Vilhelm Thomsen, 1842-1972, der blev født i bygningen. - Afsløret 25.1.1943. - Skænket af stenhuggermester Peter Schannong.

"HER FØDTES / SPROGFORSKEREN / VILH. THOMSEN / 25 JANUAR 1842"

Kilde: Hvor Minderne taler. Peter Schannongs Værk. Ved. N. E. Weis. 1944, s. [159]-162, ill. - Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 72. - SH, 25.4. 2012

Gothersgade 53, Sporvejenens tidligere ejendom
Mindeplade for Erik Edmund Andreassen, 1921-1945; Uffe Marinus Bagelius Caspersen, 1917-1945; Holger Alfred Kaj Eisen, 1913-1945; Børge Charles Holmstrøm, 1912-1945; Niels Carlo Jørgensen, 1917-1945; Aage Einar Strecker, 1916-1944;  Eigil Kirstein Vistisen, 1914-1945

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Gothersgade 115
Tavle til minde om KFUMs spejderarbejde:

"I denne bygning begyndte KFUM's spejderarbejde den 28. september 1910"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 76

Gothersgade 148, ved Sankt Andreas Kirke
Tavle for sognepræst Julius Steen, 1855-1935.

"TIL MINDE OM JULIUS STEEN, SOGNEPRÆST VED SANKT ANDREAS KIRKE 1901-1932 OG FORMAND FOR KOMITÉEN FOR KIRKENS OPFØRELSE"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 76.

Grønnegården, p. t. uidentificeret lokalitet
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945

Erik Crone, 1919-1945; Jørgen Ejvind Schacht, 1924-1944

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Gråbrødretorv
Tavle til minde om, hvor Corfitz Ulfeldts skamstøtte stod frem til 1842. - Tavlen er placeret i brolægningen. - Nedlagt 1977. - Bekostet af Københavns Kulturfond.

"WF [i initial] / 1664 1842"

Kilde: Politiken 1.7.2001, kultur og debat, s. 6. - Monumenter i København. - SH, 10.9.2010

Gråbrødretorv 1
Ildebrandssten efter Københavns brand 1728.

"DEN FÖRSTE / STEEN / JEG HAVER LAGT / HVORFOR JEG SIGER HERN TAK / HVAD ILDEN HAR FORTÆRT / HAR GUD IGEN BESKIÆRT / HL BHL / Ao 1732"
"17 JJP 77"

SH, 3.9. 2010

Gråbrødretorv 3
Tavle for digteren Johan Herman Wessel, 1742-1785, som boede i huset, da han i 1772 skrev komedien "Kærlighed uden strømper". - Udført af Olaf Stæhr-Nielsen efter tegning af arkitekt Aage Rafn.

"JOHAN HERMAN WESSEL / BOEDE HER 1772 DA HAN SKREV / KJÆRLIGHED UDEN STRØMPER"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 77. - SH, 2.9. 2010

H. C. Andersens Boulevard 6
Tavle til minde om Sønderjyllands Genforening med Danmark i 1920.

"DA DANMARK ATTER BLEV STØRRE, DA EN DEL AF DET TABTE LAND VANDTES TLBAGE, SATTE, TO LØVER VED STUDENTERFORENINGENS HUNDREDEÅRSFEST I SOMMEREN MCMXX ALLE TROFATE SLESVIGERE TIL ÆRE DETTE MINDE"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 80. - SH, 23.1. 2019

H. C. Andersens Boulevard 6
Tavle for Studentersangforeningen.

"HELLIGE FLAMME, STYRK I DIN GLANS / ALLE, SOM KÆMPE FOR MUSERNES KRANDS! / KUNDSKAB, DIN STAMME BLOMSTREDE STAAE / EVIG MENS TIDERNE VEXLENDE GAAE! /// 1839 · STUDENTERSANGFORENINGEN · 1939"

SH, 23.1. 2019

H. C. Andersens Boulevard 6
Tavle for Studenterforeningen

"I DENNE BYGNING / HAVDE / STUDENTERFORENINGEN / TIL HUSE / FRA / 1910-1972"

SH, 23.1. 2019

H. C. Andersens Boulevard 23, Hovedbrandstationen
Tavle for 5 brandmænd, der omkom under besættelsen 1940-1945 (afsløret 9.9. 1947) og 7 brandmænd, der dræbtes under deres arbejde. Desuden tavle for brandmænd der omkom ved katastrofen på Holmen 1951 (afsløret 9.12. 1952).

"KØBENHAVNS BRANDVÆSENS MINDETAVLE

BRANDMAND / TAGE ERHARD LANGKILDE / * 3-4-1920 † 5-5-1945
BRANDMAND / CHRISTIAN ANKER TELLQUIST JENSEN / * 2-11-1922 † 5-5-1945
CB-BRANDMAND / CARL BERNHARD HAGER JØRGENSEN / * 19-10-1921 † 30-6-1944
CB-BRANDMAND / ARNE SALLING / * 18-10-1921 † 1-7-1944
CB-BRANDMAND / KARL GUSTAV STRICKER BRØNDSTED / * 13-12-1915 † 17-2-1945
FANDT UNDER DANMARKS FRIHEDSKAMP

RESERVEBRANDMESTER / HARALD PETER ANDERSEN / * 18-8-1875 † 19-12-1941
BRANDMAND / SVEND AAGE JAKOBSEN / * 31-3-1910 † 17-10-1943
BRANDMESTER / GUSTAV VALDEMAR JØRGENSEN / * 29-1-1891 † 1-7-1944
BRANDMAND / JENS KRAMER / * 5-12-1918 † 28-8-1945
CB-BRANDMAND / ERIK RAGNER EKMAN / * 16-11-1922 † 5-5-1945
UNDERBRANDMESTER / OTTO cHRISTIAN IMMANUEL ERIKSEN / * 16-8-1904 † 14-2-1956
BRANDMAND / IB POUL ERIKSEN / * 4-2-4922 † 25-1-1959
UNDERBRANDMESTER / SVEN EIGIL HALLIN / * 14-4-1918 † 29-5-1963
BRANDMAND / PALLE IPSEN / * 25-2-1960 † 4-3-2000
DRÆBTES UNDER UDØVELSE AF DERES GERNING

BRANDMAND / JENS KRISTIAN KRISTENSEN / * 27-2-1918 † 23-11-1951
BRANDMAND / TROELS JENSEN / * 25-8-1915 † 23-11-1951
BRANDMAND / PREBEN HENRY JEPPE NIELSEN / * 14-12-1918 † 24-11-1951
BRANDMAND / WALTHER GAMMELGAARD NIELSEN / * 18-8-1919 † 23-11-1951
BRANDINSPEKTØR / KAJ AUGUST MØNSTED / * 22-4-1913 † 23-11-1951
BRANDMESTER / HANS VIGGO HANSEN / * 23-12-1903 † 23-11-1951
BRANDMAND / BØRGE HANSEN URBAN / * 26-2-1921 † 24-11-1951
BRANDMAND / PALLE STAAL MARCUSSEN / * 22-5-1921 † 23-11-1951
BRANDMAND / CARLO HELGE HOHANSEN / * 13-1-1923 † 23-11-1951
BRANDMAND / HANS ERIK KRISTENSEN / * 11-12-1926 † 23-11-1951
BRANDMAND / KURT NIELSEN / * 18-10-1926 † 23-11-1951
DRÆBTES VED KATASTROFEN PÅ HOLMEN DEN 23-11-1951"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 80. - Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 251. - SH, 8.3. 2010

Holmens Kanal 9
Tavle til minde om, at Studenterforeningen fra 1863-1910 have lokaler i det hus, der da lå på grunden.

"PÅ DENNE PLADS LÅ STUDENTERFORENINGEN 1863-1910"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 83-84

Hyskenstræde 6
Tavle for komponisten H. C. Lumbye, 1810-1874, der blev født i huset. - Afsløet 15.8.1943. - Skænket af stenhuggermester Peter Schannong.

"Her fødtes / Komponisten / H. C. Lumbye / 2 Maj 1810"

Kilde: Hvor Minderne taler. Peter Schannongs Værk. Ved. N. E. Weis. 1944, s. [185]-187, ill. - SH, 31.10. 2010

Kampmannsgade 2, Shellhuset
Tavle til minde om personer der omkom under englænderns bombardement af Shellhuset, 21.3. 1945.

"FOR DANMARKS FRIHED / FALDT PÅ DETTE STED / P. V. T. AHNFELDT-MOLLERUP / kaptajn / CARL HAMMERICH / kontreadmiral / CARL HEINZ JOHANNES HOCKE / løjtnant. stud:jur: / HELMUTH BARTHOLDY JENSEN / premierløjtnant / MOGENS KORNERUP PRIOR / ingeniør / JØRGEN PALM PETERSEN / repræsentant / OLE STANG / premierløjtnant / CARL / BARON WEDELL WEDELLSBORG / premierløjtnant / VED BOMBARDEMENTET / D. 21. 3. 1945"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 99. - Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. passim. - SH, 4.5. 2010

Kampmannsgade 2, Shellhuset
Tavle for de 9 Royal Air Force-folk, der omkom under bombardementet af Shellhuset 21.3.1945. - Afsløret på 50 årstidspunktet kl. 11.15 21.3.1995. - Sammesteds en bronzeafstøbning af en flypropel fra 2. Verdenskrig.

Kilde: Politiken 20.3.1995, 1.sektion, s. 3

Kastellet, Hærkommandoen
Tavle for Roar Ploug, 1905-1944, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945.

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 367-368

Kastellet, Stjernestok 2
Tavle for general Olaf Rye, 1791-1949.

"GENERAL / OLAF RYE / *16. NOV 1791 +6. JULI 1849 / 1. BATAILLON 1842-1849 / FREDERICIA 6. JULI 1849"

Kilde: Københavns Mindesmærker, monumenter, statuer m.m. Redaktør: Jens Alfr. Nielsen. 1948, s. 16 (afb.). - Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 99

Kastellet, Stjernestok 2
Tavle for general Max Müller, 1808-1884.

"GENERAL / MAX MÜLLER / 22. OKT. 1808  +28.10.1884 / 1. BATAILLON 1854-1865 / SANKELMARK 6. FEBR. 1854

Kilde: Københavns Mindesmærker, monumenter, statuer m.m. Redaktør: Jens Alfr. Nielsen. 1948, s. 16 (afb.)

Klareboderne 1
Tavle for geologen og teologen Niels Steensen, 1638-1686, opsat på det sted, hvor hans fødehjem lå. - Afsløret 12.1.1997.

"HER FØDTES / NIELS STENSEN / 1638 [hjertekors] 1686 / ANATOM [afbildning af ben] GEOLOG [afbildning af krystal] BISKOP"

Kilde: Politiken, 13.1.1997, 1. sektion, s. 6. - SH, 24.4. 2012

Klareboderne 3
Tavle til minde om, at Søren Kierkegaard, 1813-1855, gik i Borgerdydskolen her. - Ifølge Steffen Linvald: Københavns Hvornår skete det?. 1979, s.222, nævnes det, at tavlen blev afsløret 3.5.1963, "på Gyldendals ejendom i Klareboderne".

"I DENNE BYGNING HAR SØREN KIERKEGAARD HAFT SIN DAGLIGE GANG SOM ELEV I BORGERDYDSKOLEN 1821-1830"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 101

Klerkegade 10
Tavle til minde om Kjædeordenen"

"I TAKNEMMELIG ERINDRING OM, HVAD KIÆDEORDENEN HAR UDRETTET I 100 ÅR TIL FÆLDRELANDETS ÆRE OG BLINDES GAVN SATTES DENNE ÆRESTAVLE AF DANSKE BLINDE 10. JUNI 1911"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 101

Kongens Nytorv, (ved Christian den 5.s Rytterstatue)
Tavle opsat af Foreningen "Aldrig Mere Krig" i 1990:

"Ukendt våbenløse ven / som hensynsløse hærførere / i tusinde år trampede / under fode. - Vid vi er vågne / Det er mod dig vi drages / og til slut vil vi sejre / uden våben"

Pladen er af foreningen blevet beskrevet således: Christian den 5. klædt ud som storsnuet romersk feltherre lader hesten træde på en nøgen mand.

Pladen forsvandt siden, og i 1992 besluttede Københavns Kommune at bekoste en genopsætning i messing, med en samlet pris på 2.500 kr. Den er dog igen forsvundet i forbindelse med pladsens renovering 2004-2005.

Kilde: Information 28.5.2005, s. 4

Kongens Nytorv 1
Tavle for Ib Mogens Bech Christensen, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 83-84

Kronprinsessegade 28, i porten
Tavle for købmanden og politikeren L. N. Hvidt, 1777-1856, og juristen A. S. Ørstad, der begge døde i huset.

Kronprinsessegade 36
Tavle for komponisten C. E. F. Weyse, 1774-1842, der boede i ejendommen fra 1825 til sin død.

"HER BOEDE / C. E. F. WEYSE / FRA 1825 / TIL SIN DØDSDAG D. 8. OKTOBER 1842

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 111. - BWD, 4.7.2004

Krystalgade 6
Tavle for Georg Brandes. - Opsat 1971 af Georg Brandes Selskabet.

"I DETTE HUS BOEDE / GEORG BRANDES / DA HAN UDARBEJDEDE / SINE FØRSTE FORELÆSNINGER / 1871"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 111. - SH, 19.03. 2010

Krystalgade 12
Tavle for Dan Uzan der blev dræbt 15. februar 2015.

"יזכור /// Trill minde om Dan Uzan /// På dette sted blev Dan Uzen, 37 år, myrdet af en terrorist den 15. februar 2015, mens han / beskyttede gæster i Det Jødiske Hus. /// Ondskab kan alene overvindes ved godhed mellem mennesker. / Godhed kræver mod! /// [Davidsstjerne] /// IN MEMORIAM /// In memory of Dan Uzan /// At this place, Dan Uzan, age 37, was murdered by a terrorist on February 15th 2015, while protecting / guests at the Jewish Community Centre. /// Evil can be vanquished through human kindness alone. / Kindness take courage. /// Jizkor."

Kilde: Mosaiske.dk 20.03. 2015. - SH, 31.03. 2015

Kultorvet 13
Tavle for Peter Abraham Bock.

"Anno 1805 grundlagde Tobaksfabriqueur / Peter Abraham Bock / på dette sted et spinderi for / røgfri tobak, der siden skulle / blive kendt som Oliver Twist. /// Opsat af: / Selskabet for Dansk Memorabilitet 2005"

SH, 17.6. 2011

Kultorvet 13, i porten
Tavle for Palle Måge Skånstróm, 1916-1944, som dræbtes på stedet.

"GULDSMEDEMESTER / PALLE SKÅNSTRÖM / F. 21 OKT 1916 / FALDEN FOR TYSK TERROR / D. 1 AUG 1944 / OPSAT AF FAGFÆLLER"

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim. - SH, 04.01. 2019

Kvæsthusgade 1
Mindetavle og buste for A/S Em. Z. Svitzer Bjergnings Enterprise stiftet 1833 af tømmerhandler Emil Zeuthen Svitzer og styrmand Larsen.

"Em. Z. Svitzers / Bjergnings-Entreprise / stiftet 1833"

SH, 30.11. 2018

Kvæsthusgade 3
Tavle for komponisten J. P. E. Hartmann, 1805-1900, der boede i huset fra 1829 til sin død.

"I denne familien Zinn's gl / Eiendom boede Komponisten / J.P.E. Hartmann / fra Anno 1829 til 1900. /// erhvervet 1755   ombygget 1907 Ao. Zinn"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 115. - SH, 17.12. 2013

Kvæsthusgade 5
Tavle med religiøs tekst.

"GVD ER MIT SLOT OG FASTE BORG / PAA HANNEM VIL JEG BYGGE / HANS ORD FORLINDRE KAND MIN / SORG OG INGEN DET SCKL RYGGE / JEG WEED OG TROER STADELIG / HAND SINE EY FORLADER / MENS HJELPER DENNEM NAADELIG / SOM EN FORSIVFNLIG FADER / P.H.S.L.   A.M.D / ANO 1691"

SH, 30.11. 2018

Købmagergade 26, i porten
Tavle for Ludvig Holberg, 1684-1754, der boede på stedet fra ca. 1720 til 1728 og hvor han derfor skrev de fleste af sine komedier og Peder Paars. - Afsløret 3.12.1940. - Skænket af Peter Schannong.

"HER PAA SALEN HUS SUKKERBAGEREN / NÆST OP TIL DAVID SKOLEMESTERS GAARD / BOEDE / LUDVIG HOLBERG / FRA o. 1720 TIL BYENS BRAND 1728 / HER DIGTEDE HAN PEDER PAARS / OG KOMEDIERNE"

SH, 2.9. 2010

Købmagergade 26 C
Tavle til minde om, at bygningen fra 1976 til 1991 husede Studenterforeningen. - Afsløret lørdag den 30.9.1995, på foreningens 175-års dag.

Kilde: Politiken. 28.9.1995, 1. sektion, s. 2. - Ses ikke 2.9. 2010, SH

Laksegade 26
Tavle for arkitekten Theophilius Hansen, 1813-1891, der blev født i ejendommen.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 119

Landemærket 3
Tavle for opfinderen Valdemar Poulsen, 1869-1942, der blev født i ejendommen. - Afsløret 31.5. 1943. - Skænket af stenhuggermester Peter Schannong. - Pladen sidder over den lejlighed på 2. sal, hvor Poulsen blev født.

"HER FØDTES / OPFINDEREN / VALDEMAR POULSEN / 1869"

Kilde: Hvor Minderne taler. Peter Schannongs Værk. Ved. N. E. Weis. 1944, s. [174]-179, ill. - Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 120. - Stræderne i København. 2010, november, s. 21. - SH, 10.9. 2010

Larslejsstræde 1
Tavle for forfatteren og digteren Kaj Munk, der boede i ejendommen som student 1919-1921.

"KAJ MUNK / FANDT HER SIT HJEM SOM STUDENT / 1919-1921 / OG BLEV DET TRO SOM PRÆST OG DIGTER"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 126. - BWD, 4.7. 2004. - SH, 10.5. 2012

Larslejsstræde, Telefonhuset (på hjørnet af Nørre Voldgade)
Tavle med oversigt over de kendte personer, der har boet på adressen.

Litteratur: N. O. E.: En mindeplade, i, KTAS nyt 1961, s. 92-93, ill.

Lavendelstræde 1
Mindetavle for Maria Constanze Mozart der boede i huset 1812-1820.

"CONSTANZE MOZART / enke efter / WOLFGANG AMADEUS MOZART / boede i dette hus i perioden / 1812 - 1820"

SH, 24.01. 2018

Lille Kirkestræde 1
Marmortavle for den socialistiske agitator Louis Pio. - Afsløret 5.5. 1997.

"Aftenen før / SLAGET PÅ FÆLLEDEN / 5. maj 1872 talte LOUIS PIO, / grundlæggeren af den danske / arbejderbevægelse, fra 2. sal i / dette hus til menneskemængden / i Lille Kirkestræde".

Kilde: Aktuelt 3.5.1997, s. 8. - BWD, 19.3. 2005. - SH, 31.3. 2010

Lille Strandstræde 14
Tavle med bygningshistorie.

"DENNE FREDEDE EJENDOM, LILLE STRANDSTRÆDE 14, HAR TILHØRT: /// 1658-1661 Graver Jocom Dorn & Enke Ellen, 1661-1670 ?, 1670-1687 Admiral Marguard Rodsteen, 1687-1688 Kancelliraad Holger Rosenkrantz, 1688-1695 Bødker Peder Christensen & Toldbetjent Jens Broch 1695-1703 Grev Flemming Holck, 1695-1703 Oberst Christian Rodsteen, 1703-1715 Enkedronning Charlotte Amalie, 1715-1752 Arveprins Carl, 1715-1752 konferensraad Hans Seidelin, 1752-1754 Højesteretsassessor Hans Diderich Brinch-Seidelin, 1754-1770 Viceadmiral Hans Henrik Rømeling, 1770-1775 Godsejer William Halling, 1775-1777 Agent Eckert, 1777-1787 Brygger Jacob Christensen Koutrup & Fru Johanne Koutrup, 1792-1806 Brygger Overkrigskommissær Jens Johansen Noor, 1806-1824 Grosserer Brygger Andreas Petersen, 1824-1850 Det Kongelige Teater Embedsbolig For Dr. Ryge, 1850-1887 Hyrekusk & Vognmand Hans Nicolai Soelberg. 1887-1888 Direktør H. C. Nyholm, 1888-1890 Proprietær F. Kiilerich, 1890-1898 Grosserer A. T. Linck, 1898-1908 Firma J. A. Schiönberg, 1898-1902 R. E. Hartvig. Fortsætter modsatte side. /// Sofie Ewald 20"

"DENNE FREDEDE EJENDOM, LILLE STRANDSTRÆDE 14, HAR TILHØRT: /// Fortsat fra modsatte side. / 1908-1916 Vognmand Frank W. Nissler, 1916-1926 Firmaerne B. Muus & Co + Andersen & Muus, 1926-1930 A/S Kjøbenhavns ny Ejendomsselskab, 1930-1948 ?, 1948-1978 Civilingeniør M. P. Pedersen, 1948-1965 Grosserer Aage Christensen, 1965-1979 Fru Ketty Christensen, 1978-1992 Arkitekterne Ib & Jørgen Rasmussen, 1979-2019 Fru Helle Christensen & Direktør Henning Lippert 1992-2007 T. K. Development A/S 2007 udstykket i 5 ejerlejligheder. 2019 - HL Udlejning Aps. /// EJENDOMMENS UDSEENDE SKYLDES Godsejer William Halling (1770-1775) /// Lille Strandstræde 14A, Brigader Hallings Gård Forhus med trappehus af bindingsværk og de hermed sammenbyggede fire fag lange sidehus mod sydøst (1600-tallet, ombygget 1773-76 formentlig af Hans Næss). /// Sofie Ewald 20"

Kilde: SH, 10.3. 2023

Niels Hemmingsens Gade 6
Reliefportræt af teologen Niels Hemmingsen, ca. 1511-1600. - Udført af grosserer Chr. Adolf Kiær.

"NICOLAVS HEMMINGIUS"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 133. - BWD, 4.7. 2004. - SH, 25.4. 2012

Nikolaj Plads 26
Tavle med gadenavnehistorie.

"DETTE HUS ER KALDET / HVÆLVINGEN / EFTER DET NAVN GADEN BAR / 1784-1876"

SH, 31.3. 2010

Ny Adelgade 10
Tavle til minde om, at Teatret i Lille Grønnegade lå her 1722-1728.

"PAA DENNE GRUND STOD / THEATRET I LILLE GRØNNEGADE / DEN FØRSTE DANSKE SKUEPLADS / FOR HVILKEN LUDVIG HOLBERG / SKREV SINE KOMEDIER / 1722 - 1728"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 136. - SH, 18.7. 2013. - SH, 17.10. 2013

Ny Kongensgade 15
Metalplade for Sophus Falck, der grundlagde Falcks Redningskorps. I bygningen lå selskabets første station, der åbnedes 3.10.1906, kl. 16.30. - Afsløret 3.10.1991.

"MINDEPLADE / SOPHUS FALCK - STIFTEREN AF FALCKS REDNINGSKORPS - / OPRETTEDE I DENNE BYGNING DEN 3. OKTOBER 1906, / KLOKKEN 16.30 DEN FØRSTE FALCK-STATION UNDER NAVNET / KJØBENHAVNS OG FREDERIKSBERGS REDNINGSTJENESTE / [afbildning af en falk] / FALCKS REDNINGSKORPS VELFÆRDSTJENESTE / OPSAT 3. OKTOBER 1991"

Kilde: Berlingske tidende 26.9.1991, 1. sektion, s. 16. - BWD, 5.3. 2005. - SH, 13.12. 2011

Ny Vestergade 11
Tavle for nobelpristageren, zoofysiologien August Krogh, 1874-1949, der boede i ejendommen og som også her havde sit laboratorium, da han modtog Nobelprisen. - Afsløret 9.6.2001.

"ZOOFYSIOLOGIEN / AUGUST KROGH / BOEDE OG ARBEJDEDE / I DETTE HUS 1910-28 / NOBELPRISEN 1920"

Kilde: Berlingske tidende, 9.6.2001, 5. sektion, side. 5. - BWD, 5.3.2005. - SH, 20.10. 2011

Ny Vestergade, Nationalmuseet
Tavle for den første offentlige reformerte gudstjeneste i København, 1.11.1685, som foregik i Wigant Mickelbeckers hus. Opsat 10.11.1939.

"PAA DETTE STED / I VIGANT MICKELBECKERS HUS / AFHOLDT KØBENHAVNS REFORMERTE KIRKE SIN FØRSTE OFFENTLIGE GUDSTJENESTE / DEN 1 NOVEMBER 1685 / MED DERES MAJESTÆTER KONG CHRISTIAN V. / OG DRONNING CHARLOTTE AMALIES / ALLERNAADIGSTE TILLADELSE OG STØTTE / DENNE MINDEPLADE OPSATTES D. 10·XI 1939"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 142. - Kilde: BWD, 5.7.2004. - SH, 20.10. 2011

Nybrogade 4
Tavle med bygningshistorisk tekst opsat til erindring om husets bygherre. Hans Blasens Hus.

"HANS BLASEN / I PÆRETRÆT / anno 1730"

Kilde: Jens Fleischer: København. Kulturhistoriek opslagsbog med turforslag, 1985, s. 117. - SH, 2.10. 2014

Nybrogade 12, i gården
Tavle for Bordings Bogtrykkeri, der har boet i ejendommen. - Opsat 1939.

"DETTE HUS DANNEDE I ÅRENE 1889 TIL 1929 RAMME OM F. E. BORDINGS BOGTRYKKERI"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 137. - Ses ikke 2.10. 2014, SH

Nygade 1, tidligere Aarhuus Privatbank filial i København
Tavle for Carl Jørgen Larsen, 1899-1944, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 252-253 - Ses ikke 31.3. 2023, SH

Nyhavn 20
Tavle for H. C. Andersen, 1805-1875, der boede her, da 1. samling af hans eventyr udkom i 1835. - Skænket af stenhuggermester Peter Schannong.

"H. C. ANDERSEN / BOEDE HER / DA HANS FØRSTE / EVENTYRHEFTE UDKOM / MAJ 1835"

Kilde: Hvor Minderne taler. Peter Schannongs Værk. Ved. N. E. Weis. 1944, s. [36]-40, ill. - Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 141. - Ulla og Peter Hirsch: Københavner quiz. 1987, s. 24-25, ill. - SH, 18.7. 2013

Nyhavn 23
Tavle for komponisten Frederik Kuhlau, 1786-1832, der ved sin død boede i huset.

"KOMPONISTEN / FREDERIK KUHLAU / ELVERHØJ / BOEDE HER 1832"

Kilde: SH, 26.11. 2013

Nyhavn 67
Tavle for H. C. Andersen, 1805-1875, der boede her 1845-64.

"DIGTEREN / H. C. ANDERSEN / BOEDE HER / 1845 - 1864"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 141. - SH, 28.8. 2013

Nyropsgade
Mindeplade for Poul Erik Astrup, 1917-1944

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 49

Nytorv, midt på pladsen
Sten, hvor byens kag tidligere stod. - Udført af K. H. Gemzøe, opsat 1948, renoveret 1990'erne. - Skænket af Københavns Kommune.

"HER STOD / BYENS KAG I EN PERIODE / INDTIL 1780"

Kilde: Monumenter i København. - Gregers Dirckinck-Holmfeld: På sporet af den eventyrlige by. 1. 1989, s. 64-67, afb. s. 95-97, afb. s. 95

Nytorv, midt på pladsen
Tavle, sammensat af 9 sten, nedlagt i brolægnngen hvor to af Københavns tidligere rådhuse stod. Nedlagt i 1938, renoveret i 1990'erne. - Udført af K. H. Gemzøe, skænket af Københavns Kommune.

"HER STOD STADENS / 3 OG 4 RAADHUS / [grundplan] / BYGGET O. 1475 UDVIDET 1608 OG 1729 / NEDREVET EFTER BRANDEN 1795 / STENEN VISER CHRISTIAN 4S / 6-KANTEDE TRAPPETAARN"

Kilde: Monumenter i København. - Gregers Dirckinck-Holmfeld: På sporet af den eventyrlige by. 1. 1989, s. 95Gregers Dirckinck-Holmfeld: På sporet af den eventyrlige by. 1. 1989, s. 64-67, afb. s. 65, afb. s. 95

Nytorv 3
Tavle for historikeren Jacob Langebæk, 1710-1765, der døde i den ejendom, der da lå der.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 142. - Ses ikke 31.3. 2023, SH

Nytorv 27
Tavle, indhugget i bygningens facade for filosoffen Søren Kierkegaard, 1813-1855, der boede i den ejendom, der lå på stedet fra sin fødsel til 27.4.1848:

"I DET HUS SOM / LAA HER INDTIL 1908 BOEDE / SØREN KIERKEGAARD / FRA SIN FØDSEL 5. MAI 1813 / TIL 27. APRIL 1848"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 142. - SH, 31.3. 2023

Nørregade 1
Tavle for filosoffen Harald Høffding, 1843-1931, der blev født i det hus, der da stod på grunden.

"HER LAA INDTIL 1938 / DEN HØFFDINGSKE GAARD / * / ·HER FØDTES· / FILOSOFFEN / HARALD HØFFDING / 11 MARTS 1843"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 144. - SH, 19.03. 2010

Nørregade 21
Tavle for H. C. Ørsted

"I ET HUS PÅ DETTE STED / OPDAGEDE FYSIKEREN / HANS CHRISTIAN ØRSTED / ELEKTROMAGNETISMEN / I ÅRET 1820"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 145. - SH, 30.08 2022

Nørregade 21, porten
(Sankt Petri Passagen). Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945. 

"ASSISTENT / VED LINIEAFDELINGEN / POVL MARKUSSEN / 23 MARTS 1911 / GAV SIT LIV / I DANMARKS FRIHEDSKAMP / 25 OKTOBER 1944"

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim. - SH, 27.02. 2018

Nørre Voldgade 7, i porten
Tavle for Nathalie Zahle

"NATHALIE ZAHLE 11. JUNI 1827 - 11. AUGUST 1913. N. ZAHLES SKOLE. 1851 PRIVATLÆRERINDESKOLEN OPRETTES. 1852 BARNESKOLEN GRUNDLÆGGES. 1860 ALMUESKOLEN GRUNDLÆGGES. 1877 SKOLEBYGNINGEN NØRREGADE"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 145-146. - Ses ikke 16.6. 2011, SH

Peder Skramsgade 5, porten
Tavle for Den Internationale Kommission, der var nedsat efter 1. Verdenskrig for at forberede Sønderjyllands genforening i 1920, og som her havde sine lokaler. - Nu bruges huset af Grænseforeningen.

Tekst på tavlen: "INDEN DEN INTERNATIONALE KOMMISSION / REJSTE TIL SØNDERJYLLAND FOR AT / GENNEMFØRE FOLKEAFSTEMNINGEN 1920 / HAVDE DEN SIT KONTOR I DENNE EJENDOM"

Kilde: Flensborg avis 27.2.1998, s. 17. - SH, 1.9. 2022

Pilestræde 55
Tavle for agent og vejviserudgiver m.v. Hans Holck, 1726-1783, der stiftede Gratistskolen på stedet i 1776.

Ses ikke 16.6. 2011, SH

Polititorvet, Politigården
Mindevæg for politimester, astronom og borgmester Ole Rømer, 1646-1710. - Opsat ved Politigårdens indvielse i 1924.

"OLE CHRISTENSEN RØMER, KØBENHAVNS POLITIMESTER 1705-1710. FØDT I AARHUS DEN 25. SEPTEMBER 1644. DØD I KØBENHAVN DEN 19. SEPTEMBER 1710. ASSISTENS VED OBSERVATORIET I PARIS 1672-1681. MEDLEM AF DET FRANSKE AKADEMI. HANS STORE EVNER OG VIRKSOMME FLID SKYLDER VI OPDAGELSEN AF LYSETS HASTIGHED 1675. TIL GAVN FOR FÆDRELANDET BLEV VED HANS ARBEJDE FÆLLES MÅL OG VÆGT FOR HELE RIGET INDRETTET 1698, DEN NY KALENDER INDFØRT 1700, NAVIGATIONSSKOLEN OPRETTET, LANDEVEJENE OPMÅLT, MILEPÆLE ANBRAGT OG EN ALMINDELIG JORDEBOG UDARBEJDET. TIL BYENS VEL VÆRNEDE HAN MED DYGTIGHED OM BORGERNES SIKKERHED. HAN SØRGEDE FOR AT GADERNE VED NATTETID BLEV OPLYST VED LYGTER OG BEVOGTET AF POLITIET. OPSAT AF KØBENHAVNS KOMMUNALBESTYRELSEN VED POLITIGÅRDENS INDVIELSE I ÅRET 1924"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 146-147.

Polititorvet, Politigården
Mindevæg for den svenske diplomat Folke Bernadotte, 1895-1948, til minde om hans indsats for at befri fanger fra de nazistiske koncentrationslejre. - Afsløret 19.9.1949.

Litteratur: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 147

Polititorvet, Politigården
Mindevæg med tavler for 157 politifolk, der mistede livet under den tyske besættelse 1940-1945. - Afsløret 19.9.1947.

Einar Agerholm, 1906-1945; Aage August Agersted, 1895-1944; Gunnar Alsvold, 1920-1944; Georg Valther Andresen, 1920-1945; Arvid Georg Andersson, 1911-1945; Poul Erik Astrup,1917-1944; Otto Sigurd Vilfred Bernskov, 1907-1945; John Thorvald Christensen, 1913-1945; Hans Jørgen Henry Christiansen, 1919-1944; Gylvig Herman Dam, 1916-1945; Aage Emil Daugaard, 1911-1945; Peter Andersen Dons, 1876-1940; Poul Emil Gerner-Mikkelsen, 1916-1945; Svend Glendau, 1910-1945; Arne Ib Gottlieb Hansen, 1916-1945; Hans Thorkild Hansen, 1920-1945; Lars Sigurd Hansen, 1917-1945; Kaj Ove Hedal, 1916-1945; Carl Heinz Johannes Hocke, 1917-1945; Axel Carl Sophus Jacobsen, 1916-1945; Johannes Jensen, 1918-1945; Svend Georg Borup Jensen, 1909-1945; Kaj Søren Johansen, 1918-1945; Børge Jørgensen Kyed, 1917-1945; Axel Peter Marius Larsen, 1887-1945; Peter Cornelius Madsen, 1915-1945; Peter Theodor Madsen, 1922-1945; Svend Haakon Niclassen, 1916-1945; Orla Freival Albæk Nielsen, 1916-1945; Niels Gunnar Pedersen, 1919-1944; Johan Petersen, 1916-1944; Peter Petersen, 1912-1944; Henrik Wessel Platou, 1918-1945; Thor Ernst Rasmussen, 1903-1945; Victor Fussing Rasmussen, 1920-1945; Svend Aage Schaldemose-Nielsen, 1900-1944; Søren Christian Jensen Serup, 1904-1945; Jørgen Beck Simony, 1887-1944; Holger Otto With Søderberg, 1912-1944; Ove Rudolf Hjalmar Øster, 1917-1945

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 147

Polititorvet, Politigården
2 tavler for fire politimænd, der er blevet dræbt i tjenesten.

Rosenborggade 7
Tavle for filosoffen Søren Aabye Kierkegaard der i en periode boede i huset.

"Fra 1848 til 1850 boede / SØREN KIERKEGAARD / på 1. sal i dette hus /// Her skrev han værkerne / Sygdommen til Døden / & / Indøvelse i Christendom"

SH, 8.9. 2010

Rosengården 9
Tavle for bladtegneren Chr. Klæstrup, 1820-1882, der boede i huset. - Afbildningen gengiver en af Klæstrups berømte tegninger af Søren Kierkegaard, 1813-1855. - Opsat af foreningen Danske Bladtegnere 1958.

[Tv.: Profilportræt set fra højre, th.: Søren Kierkegaard / HER BOEDE / DANMARKS / FØRSTE / BLADTEGNER / CHR. / KLÆSTRUP / 1820-1882 / DANSKE BLADTEGNERE / SATTE DENNE MINDEPLADE 6. DECBR. 1958. - [Ved Søren Kirkegaardbilledet:]: Søren Kierkegaard / tegnet af / Klæstrup i "Corsaren"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 154. - BWD, 4.7. 2004. - SH, 20.6. 2011

Rådhuspladsen 14
Tavle for Poul Valdemar Sørensen, der blev dræbt på stedet.

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 430. - Ses ikke 4.5. 2001, SH

Rådhuspladsen 45-47, 3. sal
Tavle for redaktør Sigurd Thomsen, d. 1944, der blev ramt at dødelige skud på stedet 25.3.1944. Thomsen var politisk redaktør ved Socialdemokraten.

Kilde: Aktuelt 22.7.1996, s. 58. Ses ikke juli 2004, BWD

Sankt Annæ Plads 13, i porten
Tavle for Niels R. Finsen, 1860-1904. - Relieffet udført af Inge Finsen Koefoed. - Versene forfattet af Halfdan Rasmussen. - Afsløret 4.8.1960. - Bekostet af A/S Dansk Esso.

"BOEDE I DETTE HUS I 1887-88 OG HER GJORDE HAN SINE FØRSTE IAGTTAGELSER AF LYSETS HELBREDENDE VIRKNING"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 168

Sankt Peders Stræde 22
Tavle for den islandske digter Jónas Hallgrimsson, 1807-1845, der boede i huset.

"[Lyre] / DEN ISLANDSKE DIGTER / JÓNAS HALLGRÍMSSON / FØDT PAA GAARDEN HRAUN / I ÖKSNADAL / 16. NOVEMBER 1807 / DØD I KØBENHAVN / 26. MAJ 1845 / HAVDE HER SIN SIDSTE BOLIG"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 169-170. - BWD, 4.7.2004. - SH, 8.9. 2010

Skindergade 44
Mindeplade for modstandsgruppen Holger Danske, hvori Lis Mellemgaard var medlem.

"HANS BRAHE SALLING / SVEND BORUP JENSEN / LEO CHRISTENSEN / GEORG STOUGAARD / JØRN ANDERSEN / OLE MOSOLFF / KAJ OHLSEN"

"DEN 26. FEBRUAR 1945 / BLEV DISSE FRIHEDSKÆMPERE / FRA HOLGER DANSKE GRUPPEN / TAGET AF GESTAPO I DETTE HUS / DEN 17. MARTS 1945 BLEV DE / HENRETTET I RYVANGEN"

Kilde: Ekstra bladet 23.4.1995, 2. sektion, s. 14. - SH, 19.03. 2010

Skindergade 20, (ifølge Trap: 10)
Tavle for digteren Johannes Ewald, 1743-1781, der i det hus, der lå på dette sted i 1778, skrev "Kong Christian stod ved højen Mast". - Afsløret 23.8.1943. - Skænket af stenhuggermester Peter Schannong.

Tavlen udsmykket med egeløv i de to øverste hjørner.

"HER BOEDE / JOHANNES EWALD / DA HAN AAR 1778 DIGTEDE / DANMARKS NATIONALSANG KONG CHRISTIAN / HER DØDE HAN TRE AAR SENERE KUN 37 / AAR GAMMEL OG BLEV FRA DETTE STED / BAAREN PAA DANMARKS SKULDRE / TIL SIN GRAV"

Kilde: Hvor Minderne taler. Peter Schannongs Værk. Ved. N. E. Weis. 1944, s. [142]-145, ill. - Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 171. - Ses ikke 16.6. 2011, SH

Store Kannikestræde 10, i porten
Tavle af egetræ for admiral Ove Gjedde m.f., der har boet i ejendommen.

"ADMIRAL GJEDDES GÅRD OPFØRT 1637 AF RIGSADMIRAL OG RIGSRÅD OVE GJEDDE. LUDVIG HOLBERG VAR HUSLÆRER HER 1709 HOS GEHEJMERÅD GJEDDE. GÅRDEN NEDBRÆNDTE DELVIS VED BRANDEN I 1728. ABRAHAM LEHN DEN YNGRE SATTE ATTER BYGNINGEN I STAND. CA. 1790 OPFØRTES GADEFACADEN AF GRUNDMUR. EJERE AF GRUNDEN KENDES TILBAGE TIL 1567, DA RIGSKANSLER JOHAN FRIIS TIL HESSELAGER FIK SKØDE LÆST. BLANDT GÅRDENS MEST KENDTE BEBOERE ER ULRIK FREDERIK GYLDENLØVE OG MARIE GRUBBE, KEJSERLIG ENVOYÉ GREV FREITAG 1718, SENERE KGL. MAJESTÆTS GENERALBYGMESTER LAMBERT VON HAVEN. I DET 19. AARHUNDREDE MISTEDE GÅRDEN SIT PRÆG AF FORNEMHED, OG BYGNINGERNE VANRØGTEDES. 1918 KØBTE KUNSTHANDLER EDDIE SALICATH GÅRDNE OG LOD DEN RESTAURERE AF ARKITEKT H. KOCH OG PROFESSOR CARL PETERSEN. BAGÅRDEN ER EN REST AF DET GAMLE SKIDENSTRÆDE"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 182-183

Store Kannikestræde 12, baggården.
Tavle for professor Oluf Borch. Borchs Kollegium, over havedøren.

BORRICHII DOMUS HÆC QVAMVIS MEDICEA VOCETUR / IN MUTO NESCIT MARMORE FAMA MORI / P.V.

Kilde: Erik Nicolaisen Høy. 24.10 2016

Store Kannikestræde 15
Portrætrelief over gadedøre og tavle indenfor for forfatteren Peter Faber, 1810-1877, der her skrev "Højt fra træets grønne top". - Tavlen er udført af Chr. A. Kjær.

"I DETTE HUS BOEDE / PETER FABER / 1844-1849 / HER SKREV HAN / "HØJT FRA TRÆETS GRØNNE TOP / 1847"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 183. - SH, 18.03. 2010

Store Kannikestræde 16
Tavle for Ole Rømer, 1644-1710, der ved sin død boede på dette sted.

"HER LAA INDTIL 1728 / DEN PROFESSOR=RESIDENS HVOR / OLE RØMER / PROFESSOR I ASTRONOMI / POLITIMESTER I KØBENHAVN / BOEDE TIL SIN DØD 19 SEPTEMBER 1710"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 183. - Litteratur: Harald Mortensen: En Mindeplade over Ole Rømer, i: Urania 1943-44, s. 185. - SH, 20.6. 2011

Store Kannikestræde 19
Tavle af bronze til minde om, at Ernst Henrich Berling, 1708-1750, her oprettede det Berlingske Officin. - Opsat 30.9.1958.

"PAA DETTE STED GRUNDLAGDE ERNST HENRIK BERLING / ANNO 1733 / DET BERLINGSKE TRYKKERI / ANNO 1749 / BERLINGSKE TIDENDE"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 183. - BWD, 7.7. 2004. - SH, 18.03. 2010

Store Kongensgade 40, i porten
Tavle for admiral Olfert Fischer, 1748-1829, generalmajor Olaf Rye, 1791-1849 og generalløjtnant Frederik Bülow, der har boet i den ejendom, der lå på stedet frem til 1891. - Afløret 4.2.1943. - Skænket af stenhuggermester Peter Schannong.

Under en laurbærkrans ses følgende text:

"I DET HUS SOM STOD HER TIL 1891, / BOEDE TRE AF DANMARKS STORE HELTE: / VICEADMIRAL / OLFERT FISCHER TIL 1829, / FRA SØSLAGET VED / KØBENHAVN 2 APRIL 1801. / GENERALMAJOR / OLAF RYE TIL 1849, / GENERALLØJTNANT / FREDERIK BÜLOW TIL 1852 / DE TO SIDSTE FRA SLAGET VED FRERICIA 6 JULI 1849."

Kilde: Hvor Minderne taler. Peter Schannongs Værk. Ved. N. E. Weis. 1944, s. [163]-173, ill. - Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 164-165. - BWD, juli 2004

Store Kongensgade 40C
Tavle for Børge Outze der grundlagde dagbladet Information i 1945. Tavlen sidder ved indgangen til Information.

"Her grundlagde Børge Outze / d. 4. maj 1945 / Dagbladet Information /// "Pressens Opgave er / i en demokratisk Verden / af fortælle Sandheden / Morgen, Middag og Aften" /// Til minde om Børge Outzes 100-års fødselsdag 18. marts 2012."

SH, 25.01. 2018

Store Kongensgade 108, tidligere Store Kongensgade Politistation

Tavle for Svend Georg Borup Jensen, 1909-1945, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 49. - Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 215-216. - Ses ikke 8.3. 2010, SH

Store Kongensgade 108
Tavle for Det Kongelige Opfostringshus, der havde til huse i bygningen.

"Det / Kongelige Opfostringshuus / for Fattige Drenge Börn / stiftet af / Kong FRIDERICH den FEMTE den 29 Junii 1753 / og Herhid forflytet af / Kong CHRISTIAN den SYVENDE den 17 Oct 1767"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 183. - BWD, juli 2004. - SH, 4.1. 2014

Store Kongensgade 116
Tavle til minde om Gardehusarregimentets kaserne.

"HER LÅ GARDEHUSARREGIMENTETS KASERNE 1797-1898"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 184

Stormgade, på Nationalmuseet
Tavle til minde om stormen på København 10.-11.2.1659. - Opsat af Københavns Kommune 1959. - Afsløret 28.2.1959.

"TIL MINDE / OM / SVENSKE OG HOLLANDSKE / SOLDATER OG SØFOLK / SOM FALDT UNDER KØBENHAVNS BELEJRING / 1658-60 / OPSAT AF KØBENHAVNS KOMMUNE 1959"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 185. - Monumenter i København. - SH, 18.1. 2012

Stormgade 10, Holsteins Palæ
Tavle for Videnskabernes Selskab, der i 1742 her holdt sit første møde hos geheimestatsminister J. L. Holstein. - Afsløret 12.11.1992 af Knud Holstein-Ledreborg.

Kilde: Berlingske tidende 13.11.1992, 2. sektion, side 4.

Store Regnegade 28
Relief, dateret 1884, indsat i højde med 2. sal, visende den tidligere hjørnebygning ud mod Gothersgade.

"1884 / [relief af hjørnebygning]"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 184. - SH, 18.7. 2013

Studiestræde, Bispegården
Tavle med bygningshistorisk tekst.

"HELT RÆDSOMT MAN MED MIG / I TIDEN MONNE RÅDE: / SOM RÅDHUS FØRT JEG STOD / VOR BY TIL GAVN OG BÅDE. 1479. / SÅ VAR JEG STUDIEGÅRD, / MEN BLEV, DA HER I LANDET / GUDS RENE ORD FIK LØB / TIL BISPEGÅRD OMDANNET. 1537. / DET HAR JEG SIDEN DA / IGENNEM SEKLER VÆRET, SKIØNT ILD MIG HÆRGET HAR / OG ILD HAR PÅ MIG TÆRET. 1728. / NU ER I STAND JEG SAT, / GUD LAD MIG LÆNGE STÅ / OG SKÆRM I NÅDE DEM, / SOM BOLIG I MIG FÅ. 1898"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 189. - SH, 19.03. 2010

Studiestræde 6
Tavle for fysikeren H. C. Ørsted, 1777-1851, der boede her fra 1824 til sin død.

"HANS CHRISTIAN ÖRSTED / BOEDE HER / SOM PROFESSOR VED UNIVERSITETET / FRA OCTOBER 1824. / TIL SIN DÖDSDAG DEN 9DE MARTS 1851"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 189. - BWD, juli 2004. - SH, 20.6. 2011

Studiestræde 8
Tavle for forfatteren Thomas Overskou, 1798-1873, der havde sit barndomshjem i det nu nedrevne baghus.

"HER VAR / THOMAS OVERSKOUS / BARNDOMSHJEM"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 189-190. - BWD, juli 2004. - SH, 20.6. 2011

Studiestræde 48
Tavle for Henry Glud, 1924-1945, der blev dræbt på stedet.

"HENRY GLUD / * 16.6.1924 † 5.5.1945 / FALDT FOR / DANMARKS FRIHED"

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 129. - SH, 16.11. 2011

Studiestræde 61, Hotel Ascott, tidligere Badeanstalten København
Tavle for Store Badedag, grundlagt af entertaineren Bo Bendixen i 1968. - Afsløret i 25 året for grundlæggelsen, som samtidigt var den sidste Store Badedag. - Afsløret 19.11.1993. -  Tavlen har muligvis kun været midlertidig.

Kilde: Berlingske tidende 20.11.1993, 1. sektion, s. 16. - Ses ikke 16.6. 2011, SH

Sværtegade 5
Tavle i porten til minde om kunstdrejerfirmaet J. A. Schwartz & Sønner.

"GRUNDLAGT 9. FEBRUAR 1801. JOHAN ADAM SCHWARTZ 1752-1832. JOHAN GEORG SCHWARTZ 1789-1864. JOHAN ADAM SCHWARTZ 1820-1874. FRANZ SCHWARTZ 1850-1917. HERMAN KLEIN 1838-1911. VAR FIRMAETS SKIFTENDE INDEHAVERE, TIL DET I 1918 OVERGIK TIL A/S. OPSAT AF PERSONALET PÅ FIRMAETS 150 ÅRS DAG".

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 190-191. - Ses ikke 16.6. 2011, SH

Sværtegade 7, Wessels Kro
Tavle for Johan Herman Wessel og det Norske Selskab. - Afsløret 18.9.1992.

"I dette hus havde / Norske Selskab / sine lokaler / 1774-1813 / Opsat 1992 af / Norske Selskab i Oslo / i anledning af 250-året for / Johan Herman Wessels / fødsel 1742"

Kilde: Berlingske tidende 19.9.1992, 1. sektion, s. 2. - Gregers Dirckinck-Holmfeld: På sporet af den eventyrlige by 2. 1993, s. 130-131, afb. s. 129. - SH, 17.6. 2011

Sølvgade 12
Mindetavle for Det Kongelige Døvstummeinstitut.

"SØLVGADE 12 / Det kgl. Døvstummeinstitur lå her 1807-1823 / Stentøjsrelief af Sten Lykke Madsen /// Udført af Royal Copenhagen med støtte af Københavns Kommunes Gavlkomite, / Københavns Kulturfond, Døvefonden, Schioldanns Fond, Tuborgfondet og / Danske Døves Landsforbunds Kulturudvalg. /// Døvehistorisk Selskab. 1993"

SH, 29.10. 2018

Tordenskjoldsgade 17
Til højre for porten en hvid marmortavle for H. C. Andersen, 1805-1875.

"Her boede Digteren / H. C. ANDERSEN / fra / 1870-1871"

Kilde: Oplyst af V. E. Svendsen, København. - BWD, 15.2. 2005. - SH, 15.10. 2013

Toldbodgade 26, kajen ud for Admiral Hotel
Plade i kajkanten for tidligere elever fra Skoleskibet Danmark.

Kilde: Berlingske tidende 23.3.1990, 1. sektion, s. 4

Vandkunsten 10
Tavle til minde om svenskernes forsøg på at storme København 10.-11.2.1659. - Bekostet og opsat af konservator Peter Hermann Rasmussen, d. 1889, der ejende huset fra 1853-1889. - Over tavlen et reliet af Frederik den 3.

"HVOR DETTE TORV NU ER / VAR I ÆLDRE TIDER STADENS GRÆNSE / MOD KALLEBODERNE / HER AFSLOG KIØBENHAVNS BORGERE / OG DANSKE STUDENTER / NATTEN IMELLEM / D. 10de & 11te FEBRUAR 1659 / UNDER KONG FREDERIK DEN 3die / GENERALSTORMEN PAA KIØBENHAVN / DA DEN SVENSTE KONG CARS DEN 10de GUSTAV / VILDE ERROBRE DANMARK"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 207. - Litteratur: H. Weitemeyer: En Mindetavle, i: Historiske Meddelelser om København 1915, bind 5, s. 543. - SH, 14.5. 2012

Ved Stranden 14
Tavle for Niels Bohr, 1885-1962, er blev født i huset. - Pladen opsat 1963 af Kjøbenhavns Brandforsikring, der ejede ejendommen.

"I DETTE HUS FØDTES / ATOMFYSIKEREN / NIELS BOHR / 7.10.1885"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 208. - Ulla og Peter Hirsch: Københavner quiz. 1987, s. 24, ill. - SH, 11.5. 2012

Vester Voldgade 98, Den Classenske Legatskole
Reliefportræt af generalmajor, legatstifter J. F. Classen, 1725-1792. - Muligvis udført af Johannes Wiedewelt.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 21

Vester Voldgade 98, Den Classenske Legatskole
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Jørgen Hall, 1925-1945; Svend Aage Larsen, 1920-1944; Frans Nordvig, 1902-1942; Jørgen Ejvind Schacht, 1924-1944

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Vestre Farimagsgade 31, 1970: Dansk Ingeniørforening
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Robert August Christensen, 1885-1945; Alfred Rasmussen Friis, 1915-1945; Aaage Zinklar Gjødrik-Andersen, 1908-1945; Knud Jensen, 1911-1944; Thorkild Lund-Jensen, 1920-1945; Svend Erik Mikkelsen, 1917-1945; Poul Seidenfaden, 1915-1944; Leo Sørensen, 1902-1945; Sten Verland, 1918-1945

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Vestergade 10
Tavle for det ældste København, lands- og fiskerbyen "Havn", der lå omtrent på dette sted.

"DER HUSET KNEJSER / CENTRUM AF NAVN / LAA FORDUM BYEN / SOM DA HED HAVN".

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 212. - BWD, juli 2004. - SH, 13.5. 2010

Vestergade 10, baggården
Mindetavle for Henry Lotinga.

"DENNE TAVLE INDSATTES TIL MINDE OM / HENRY LOTINGA / I EN MENNESKEALDER / DETTE HUS TRO VOGTER"

SH, 13.3. 2010

Vestergade 18C, i baggråden
Tavle for H. C. Andersen der tilbage sin første nat i København i bygningen.Vestergade 18C (i baggården). Tavle for H. C. Andersen der tilbage sin første nat i København i bygningen.

"VESTERGADE 18 C / H. C. Andersen - den berømte forfatter - / tilbragte som 14-årig d. 6. september 1819 / sin første nat i København i denne bygning, / som dengang var Gæstgiveriet Gardergården."

Kilde: Nina Søndergaard, Nørd Tours, 2022. - SH, 30.8. 2022

Vestergade 22, porten
Tavle med bygningshistorisk tekst. Tavlen er almindeligvis ikke tilgængelig fra gaden:

"VESTERGADE 22 /// DENNE NU FREDEDE EJENDOM OPFØRTES I 1796-99 / AF FARVER LARS BJØRN / PÅ EN TOMT EFTER HOVEDSTADENS STORE ILDEBRAND / I JUNI 1795 / DER VAR BEBOELSE I ALLE 4 ETAGER OG BUTIK I KÆLDEREN /// ANDERS SANDØE ØRSTED (1778-1860) OG HANS HUSTRU / SOPHIE f. OEHLENSCHLÄGER (1782-1818) BOEDE / PÅ 1. SAL I ÅRENE 1805-13 OG OPLEVEDE HER / KØBENHAVNS BOMBARDEMENT 1807 /// JENS BAGGESEN 1764-1826 LOGEREDE HOS ÆGTEPARRET 1806-07 EFTER SIN STORE UDENLANDSREJSE /// I DET ØRSTEDSKE HJEM OPLÆSTE MICHAEL ROSING (1756-1818) I 1806 ADAM OEHLENSCHLÄGERS HAKON JARL FOR FØRSTE GANG /// PROFESSOR F. C. SIBBERN (1785-1872), SOM OGSÅ TILHØRTE / KREDSEN, HAVDE SIN DAGLIGE GANG I HUSET /// HUSET RESTAUREREDES AF DAGBLADET POLITIKEN I ÅRENE / 1966-71 EFTER EN LANGVARIG FORFALDSPERIODE"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 212-213. - SH, 6.1. 2021

Vestergade 28/30
Tavle for Adam Oehlenschlæger, 1779-1850, der boede i det hus, der i 1919 blev nedrevet og hvor han skrev Guldhornene, Sankt Hansaftens Spil og Aladdin. - Udført efter tegning af Aksel Rode. - Afsløret 20.1.1936. - Skænket af stenhuggermester Peter Schannong.

"I DET HUS DER STOD HER TIL 1919 / BOEDE / ADAM OEHLENSCHLÄGER / FRA 1795 TIL 1805 / HER SKREV HAN GULDHORNENE / SANKT HANSAFTEN-SPIL OG ALADDIN / [afbildning af Guldhorn]

Kilder: Hvor Minderne taler. Peter Schannongs Værk. Ved. N. E. Weis. 1944, s. [59]-62, ill. - Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 189. - Gregers Dirckinck-Holmfeld: På sporet af den eventyrlige by. 1. 1989, s. 64-67, afb. s. 65

Vimmelskaftet 32
Mindetavle for boghandler og forlægger Gottlieb Ernst Clausen Gad.

Tekst på tavlen: "BOGHENDLER OG FORLÆGGER / GOTTLIEB ERNST CLAUSEN GAD / DER PÅBEGYNDTE SIT VIRKE I 1855, / LAGDE DEN 27. APRIL 1897 / GRUNDSTENEN TIL DENNE EJENDOM, / DER I 155 ÅR VAR DOMICIL / FOR VIRKSOMHEDEN / G.E.C. GAD / OPSAT AF G.E.C. GADS FOND"

Kilde: SH, 31.3. 2023

Vingårdsstræde 21
Tavle for balletmester August Bournonville, 1805-1879. - Opsat i 100-året for hans død af Dansk Balletklub.

"BALLETMESTER / AUGUST BOURNONVILLE / 21.8.1805 - 30.11.1879 /// HAVDE / HER SIT BARNDOMSHJEM /// DEN DANSKE BALLETKLUB"

Kilde: Politiken, 7.3.1990, 1. sektion, s. 6. - Stræderne i København. 2010, december, s. 9. - SH, 2.9. 2010

Øster Voldgade 12
Tavle for Jón Sigurdsson, 1811-1879, der boede i huset fra 1852 til sin død.

"...ER GIVET AF JOHANNE OG CARL SÆMUNDSEN SOM ET FOND TIL MINDE OM DEN FREMRAGENDE OG FREMSYNEDE DANSKE STATSMÆND, MEN OGSÅ SOM EN ÆRESBEVISNING TIL DET DANSKE FOLK MED TAK FOR DEN FORSTÅELSE, DET VISTE JÓN SIGURDSSONS ARBEJDE OG KAMP FOR ISLANDS RETTIGHEDER. MED DET ØNSKE, AT DETTE FOND MÅTTE BLIVE GRUNDLAGET FOR UDVIKLING FOR ISLANDS HANDEL OG INDUSTRI I SAMARBEJDE MED DET DANSKE FOLK. LIGELEDES SKULLE DETTE FOND BETRAGTES SOM TAK FRA GIVEREN FOR MANGEÅRIG TILVÆRELSE I DANMARK...AFLEVERT TIL ALTINGETE I SAMRÅD MED GIVERNE OM ANVENDELSE OG BESKYTTELSE 14.2.1966"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 224

Øster Voldgade 15, Nyboder Skole
Tavle for  dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Finn Wolfgang Relmé, 1924-1945; Niels Stenderup, 1924-1944

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Østergade 23
Plade til minde om, at dagbladet Politiken blev grundlagt i ejendommen i 1884 og her havde redaktion frem til 1912.

"I dette hus grundlagde / Viggo Hørup, Herman Bing / og Edvard Brandes Dagbladet POLITIKEN / 1. oktober 1884 / Her lå redaktionen indtil 1912 / OPSAT PÅ 100-ÅRSDAGEN I 1984"

Kilde: Jan Møller: Strøget og Gammel Strand (København før og nu - og aldrig, bind 3). 1988, s. 71 og 73. - Politiken 18.3.2004, 2. sektion, s. 6. - SH, 2.9. 2010

Østergade 56
Tavle for brøndrene Georg Brandes og Edvard Brandes. - Afsløret 5.9.1931. - Huset nedrevet 1935.

"I DETTE HUS / FØDTES / GEORG BRANDES / 1842 / EDVARD BRANDES / 1847"

Kilde: Hvor Minderne taler. Peter Schannongs Værk. Ved. N. E. Weis. 1944, s. [13]-15, ill. - Ses ikke 5.1. 2011, SH

Åbenrå 13, muligvis forsvundet
Tavle for billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, der i sin barndom boede her. - Afsløret 9.5.1935. - Skænket af stenhuggermester Peter Schannong.

"HER BOEDE / BERTEL THORVALDSEN / [afbildning af kunstneren ved et modellerbord] INDTIL SIN FØRSTE ITALIENSFÆRD 1796"

Kilde: Hvor Minderne taler. Peter Schannongs Værk. Ved. N. E. Weis. 1944, s. [41]-46, ill. - Ses ikke 16.6. 2011, SH

Åbenrå 32
Tavle for Adolphe Monod (1802-1856), der var præst ved den Fransk-Reformerte Kirke. - Opsat 1902.

"ICI EST NÉ / ADOLPHE MONOD / LE 21 JANVIER 1802."

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 229. - SH, 17.6. 2011