Mindetavler på Østerbro

Oversigt over mindetavler, anbragt på husmure i København.

Australiensvej 31
Tavle til minde om kaptajn Claus Børnsen, f. 1803, grundlægger af Københavns Skipperforening. - Tavlen udført af Elna Steen-Hertel.

[Portræt i halvfigur] / "KAPTAJN CLAUS BØRNSEN / STIFTELSENS GRUNDLÆGGER / 1858". - Nedenfor tavlen: KØBENHAVNS SKIPPERFORENING

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 19. - BWD, 25.7. 2004. - SH, 15.02. 2023

Bellmannsgade 3, Bryggervangens Skole
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Carl Anders Christiansen, 1918-1945; Orla Jens Christian Hansen, 1918-1945; Arthur Nielsen, 1914-1945; Kay Helge Svendsen, 1918-1945; Carl Axel Vindum, 1925-1945

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Bellmannsgade 5, Vognmandsmarkens Skole
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Axel Christensen, 1924-1945; Jøren Essemann, 1918-1944; Svend Erik Jensen, 1920-1945; Jan Damgaard Kiær, 1919-1945; Carl Axel Vindum, 1925-1945; (under udarbejdelse)

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 80

Billedvej 8, Frihavnen
Tavle for Julius Christian Møller, 1910-1945, der blev dræbt på stedet.

"HER FALDT / SMED JULIUS MØLLER / DEN 5.5.1945"

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 300-301. - SH, 25.07. 2014

Blegdamsvej 23, Frimurerlogen
Tavle for Peter Schjørring Thyssen, 1896-1945, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945

Kilde. Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 438-439

Blegdamsvej 23, Frimurerlogen
Tavle for Harald Peder Kristensen, 1895-1944, der blev dræbt på stedet 19.6.1944.

"Chauffør / Harald Peder Kristensen / faldt her d. 19.6.1944 / i kamp mod uret og vold /  Sat af kammerater i / Københavns frivillige Luftforsvar"

Kilde: Københavns Mindesmærker, monumenter, statuer m.m. Redaktør: Jens Alfr. Nielsen. 1948, s. 28 (afb.). - Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 26. - Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 244

Classensgade 40
Tavle for entertaineren Victor Borge, 1909-2000, der i sin barndom boede i ejendommen. - Pladen er opsat på initiativ af grønthandleren Jytte Trégart, der har sin forretning i gaden. - Den blev bekostet af Indre Østerbro Bydelsråd. - Afsløret 29.6.2001 af overborgmester Jens Kramer Mikkelsen.

Under portræt set fra venstre læses texten:

"Her fødtes / VICTOR BORGE / d. 3.1.1909 / Den korsteste vej mellem to mennesker er smilet. / Når vi smiler bliver livet lettere".

Kilde: Berlingske tidende 30.6.2001, 1. sektion, s. 2. - BWD 23.6. 2004. - SH 20.9. 2012

Gammel Kalkbrænderivej 16
Tavle af marmor til minde om landstedet Rolighed, hvor H. C. Andersen, 1805-1875, døde. - Opsat 1927.

"PAA DETTE STED LAA TIDLIGERE / [blad] LANDSTEDET "ROLIGHED" [blad] / HVOR DIGTEREN H. C. ANDERSEN DØDE / [løvværk] / MIT HJEM I HJEMMET, HVOR BAG HYLDENS HANG / MIT LIV FIK SOLSKIN OG MIN HARPE KLANG"

Kilde: Peter Linde. Hist og her i Københavcn. 1958, s. 34-36, afb. i stregtegning s. 35. - Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 71. - BWD, juli 2004. - SH, 20.01. 2011

Gunnar Nu Hansens Plads, på den tidligere Østerbrogades Kaserne
Tavle for tre mænd fra Luftsværksregimentet, der blev dræbt under den tyske besættelse 1940-1945.

Egil Moritz Jacobsen, 1917-1945; Jens Kristian Alfred Jetsmar, 1918-1944; Hans Werner Attrup Nielsen, 1920-1945

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Holsteinsgade 9
Tavle for Livjægernes udfald 26.-31.8.1807. - Opsat af den murermester, der opførte ejendommen.

"TIL MINDE / OM / LIVJÆGERNES UDFALD / I CLASSENS HAVE / D. 26-31 AUGUST 1807"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 86. - BWD, juli 2004. - SH, 3.2. 2021

Holsteinsgade 41, Langelinieskolen, tidligere Holsteinsgades Skole
Mindeplade for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Bent Sthur Andersen, 1926-1945; Ib Fischer, 1921-1945; Romeo Andreas Lorenz Jacobsen, 1922-1944;  Bjarne Heinrich Jensen, 1925-1945; Poul Christian Lehnberg, 1915-1944

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Idrætsparken, på B93s klubhus
Tavle med portrætrelief af den tidligere B93-formand Johan Chr. Gandil, 1865-1915, udført af H. P. Petersen-Dan, opsat efter Gandils død.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 94. - Ses ikke 15.9. 2011, SH

Jagtvej 163, 1970: Københavns Maskinskole
Tavle for Niels Christian Simonsen, 1923-1945, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945.

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 404

Kalkbrænderihavnsgade 22, tidligere Nordhavns-Værftet (nu nedrevet)

Tavle for Axel Preben Jernith, 1918-1945, der dræbtes under Besættelsen 1940-1945

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 219

Kastelsvej 58
Tavle for døvepædagog Asger Holm.

[Relief] 1900 ASGER HOLM 1989

SH, 3.2. 2021

Kristianiagade 12, Domus Medica
Tavle for Robert Willy Levy Wahlgreen Vigholt, 1899-1944, der dræbtes under Besættelsen 1940-1945.

Kilde. Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 444

Kristianiagade 10, Hagemanns Kollegium
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Frits Johan Blichfeldt Møller, 1913-1944; Jørgen Bendt Nygaard, 1922-1945

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Langelinie, nær "Isbjørnen"
Tavle til minde om hospitalsskibet Jutlandia. - Udført af Stadsarkitektens Direktorat. - Opsat 1990.

"HOSPITALSSKIBET / JUTLANDIA / 23. JANUAR 1951-16. OKTOBER 1953 / DANMARKS BIDRAG TIL / DE FORENEDE NATIONERS ENHEDSKOMMANDO / UNDER KOREAKRIGEN / DENNE STEN FRA KOREA ER GIVET I TAKNEMMELIGHED / AF KOREANSKE VETERANER / [videre text på koreansk]"

Kilde: Monumenter i København. - SH, 21.11. 2013

Lersø Parkallé 28, i Gammel Klosters Grønnegard
Tavle for borgmester, dr. phil. Ernst Kaper, 1874-1940. - Afsløret 14.6.1944. - Portrætrelief udført af Svend Jespersen.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 127

Ribegade 11-13
Tavle med portrætrelief af glas- og porcellænshandler S. G. Kjersgaard, 1859-1935.

"S. G. KJERSGAARD / [portræt i halvfigur set fra højre] / FORMAND / 1902 1928"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 153. - BWD, juli 2004

Ryesgade 101, Ryesgades Skole
Tavle for Hans Brahe Salling, 1917-1945, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945.

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 142-143

Ryesgade, hjørnet ved Irmingergade
Tavle for Svend Erik Albert Rothenberg Frederiksen, 1927-1945, der blev dræbt på stedet.

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 119-120

Sionsgade 1, Strandvejsskolen
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Henry Karl Johan Engelhardt, 1918-1945; Aage Einar Strecker, 1916-1944

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Stockholmsgade 57, Den tyske ambassade
Tavle for den tyske diplomat Georg Ferdinand Duckwitz, der som diplomat ved det tyske gesandtskab i København under besættelsen 1940-1945, røbede planerne om deporteringen af de danske jøder, så hovedparten kunne nå at redde sig til Sverige.

Kilde: Berlingske tidende 21.11.1999, 1. sektion, s. 6.

Stockholmsgade 59, Østre Borgerdyd Skole
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Robert August Christensen, 1885-1945; Kai Hannibal Hoff, 1912-1943

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Strandboulevarden 27
Tavle for Georg Brandes, 1849-1927, der boede i ejendommen fra 1910 til sin død.

"I DETTE HUS BOEDE / GEORG BRANDES / 1910 TIL SIN DØD 1927"

Kilde: BWD, 23.6. 2004

Strandpromenaden, Københavns Roklub
Mindeplade for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Poul Erik Astrup, 1917-1944; Poul Henning Petersen, 1922-1945

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Strandvejen 123
Tavle for N. F. S. Grundtvig, 1783-1872, der boede her ved sin død. - Pladen blev fjernet, da Store Tuborghjemmet, der benyttede ejendommen, lukkede omkring 2002, og tilbudt Vartov. I stedet blev den dog overdraget den ny ejer med henblik på opsætning på ejendommen efter ombygning af bygningen.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 187. - Weekendavisen, 26.9.2003, 3. sektion, s. 20, jf. 3. oktober 2003, 3. sektion, s. 16

Strandvænget, Danske Studenters Roklub
Tavle for  dræbte under Besættelsen 1940-1945

Niels Hieronymus Haae, 1924-1945; Mogens Kornerup Prior, 1911-1945

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 263

Universitetsparken 2, Danmarks Farmaceutiske Højskole
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Jørgen Damgaard, 1920-1944; Palle Hansen, 1904-1945; Finn Boye Knudsen, 1924-1945Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Universitetsparken 4, i 1970 Københavns Tandlægehøjskole
Tavle for Svend Vinding Dorph, 1914-1945, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945.

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 104

Universitetsparken 15, Zoologisk Museum
Tavle til minde om Thomas Bartholin, 1616-1680, fundet 1905 i den østre gård af Universitetet, restaureret 1916 og opsat på sit nuværende sted i 1960.

"MUSÆUM NATURÆ / LIBERALI SUMTU / PARTIM DIVINI SENIS /// D. THOMÆ FINCKII /// PROFESSORIS PER ANNS LXVI / OPTIME MERITI / IN OVEM NATURA OMNIA SUA / MUNERA CONTULIT / PARTIM ECCLESIARUM ACADEM. / UT COM NATURÆ PERENNITATE / FAMA ACADEM ESSET SUPERSTES / PUBLICO BONO EXTRUCTUM ET / ORNATUM / PRÆSIDE MUSÆI /// D. THOMA BARTOLINO /// A. C. CIƆ IƆ CLVII /// FRA DET GAMLE / DOMUS ANATOMICA / FUNDET 1905 I DEN ØSTRE / UNIVERSITETSGAARD / RESTAURERET 1916"

Litteratur: Erik Rindom: En Bartholinsk Mindetavle paa Universitetet, i: Illustreret Tidende 1916-17, s. 40, ill. - Vilhelm Maar: En Mindestens Historie, i: Ugeskrift for Læger 1916, sp. 1799-1811. - SH, 15.02. 2023

Voldmestergade 26
Tavle for William S. Knudsen, 1879-1948, der blev født i ejendommen. Senere industridrivende i USA og leder af den amerikanske krigsproduktion under 2. Verdenskrig.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 216

Vordingborggade 19
Tavle for kaptajn Christian Michael Rottbøll, 1917-1942, der blev dræbt i en lejlighed i ejendommen den 26. september 1942. - Afsløret 26.9.1952.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 216-217.- Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 385-386

Webersgade 17
Mindeplade for forfatteren Michael Strunge, der kastede sig ud af vinduet i sin lejlighed i Webersgade.

"Michael Strunge / 1958-1986 / "Nu kan jeg flyve""

Kilde: Østerbro Avis. 17.6. 2009. S. 6. - SH, 21.03. 2010

Øster Allé 6
Tavle for Hans Henrik Gottschalch, 1922-1945, der blev dræbt ud for dette sted.

"HANS HENRIK GOTTSCHALCH / FALDT I KAMP FOR / DANMARKS FRIHED  / DEN 17. MARTS 1945"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 222. - Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 130, hvor adressen fejlagtigt opgives til Øster Allé 5. - BWD, 25.7. 2004

Øster Søgade 86-88, tidligere Øster Søgades Gymnasium
Tavle for Guy de Cros Peronard (1906-1941); Jens Gielstrup (1917-1943); Kai Ole Hammerich (1924-1944); Peter Tage Schack (1892-1945);, Mogens Kornerup Prior (1911-1945); Carl Engelbert Petersen (1914-1945), der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945.

"FALDET I FRIHEDSKAMPEN / GUY DE CROS PERONARD / FØDT 20-1 1906 DØD 16-1 1941 / JENS GIELSTRUP / FØDT 7-8 1917 DØD 23-8 1943 / KAI OLE HAMMERICH / FØDT 23-10 1924 DØD 5-9 1944 / PETER TAGE SCHACK / FØDT 13-5 1892 DØD 9-4 1945 / MOGENS KORNERUP PRIOR / FØDT 26-4 1911 DØD 10-4 1945 / CARL ENGELBERT PETERSEN / FØDT 8-9 1914 DØD 2-5 1945"

Kilde: Ø. G.'s Billedbog 1882-1957. Østersøgades Gymnasium. 1957, s. 45 (afbilledet her). - Jf.: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 142-143

Østerbrogade 72
Tavle for Ejler Haubirk, 1920-1944, der blev dræbt på dette sted 20.10.1944.

"HER FALDT / UNDER / DANMARKS FRIHEDSKAMP / STYRMAND / EJLER HAUBIRK / 20-10-1944"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 222. - SH, 27.03. 2010