Mindetavle med bygningshistorie - Gammel Kalkbrænderivej 16

Gammel Kalkbrænderivej 16. Tavle til minde om landstedet Rolighed, hvor H. C. Andersen, 1805-1875, døde. - Opsat 1927.


Tekst på tavlen: "PAA DETTE STED LAA TIDLIGERE / [blad] LANDSTEDET "ROLIGHED" [blad] / HVOR DIGTEREN H. C. ANDERSEN DØDE / [løvværk] / MIT HJEM I HJEMMET, HVOR BAG HYLDENS HANG / MIT LIV FIK SOLSKIN OG MIN HARPE KLANG"


I 1790-1791 opførte Schmidt den gård som senere blev til landstedet Rolighed. I 1795 solgte han gården til Søren Gyldendal, der boede der til sin død i 1802.
Enken efter Søren Gyldendal solgte ejendommen til Johan Henrik Hegermann-Lindencrone. 48 år senere overtog M. Tvermose landstedet. Det var da misvedligehold og et større restaureringsprojekt blev sat i gang. Han solgte senere ejendommen til familien Melchior.
H.C. Andersen boede hos familien Melchior på Rolighed fra 1866 til han dør 4. august 1875.
I 1898 blev landstedet Rolighed jævnet med jorder og området udlagt til etageboliger.

Familien Melchiors landsted "Rolighed" på H.C. Andersen Information Odense
"Familien Melchiors landsted “Rolighed, hvor H.C. Andersen døde den 4. august 1875. H.C.Andersens værelser lå på 1. sal ved tårnbygningen."

Rolighed (Østerbro) på Wikipedia
"Rolighed var et landsted på Østerbro i København, der var samlingssted for den jødiske familie Melchior og dens omgangskreds. Landstedet huses især som stedet, hvor H.C. Andersen tilbragte sine sidste leveår, og hvor han døde 1875. Huset lå ud for nutidens Gammel Kalkbrænderi Vej 16."