Mindetavler i Sundby

Oversigt over mindetavler, anbragt på husmure i København.

Kløvermarksvej, på den gamle messebygning
Tavle til minde om flyveren Robert Svendsen. - Opsat 1970.

"AVIATIKEREN ROBERT SVENDSEN UDFØRTE DEN FØRSTE ØRESUNDSFLYVNING FRA KØBENHAVNS AERODROM PÅ KLØVERMARKEN TIL LIMHAMN DEN 17. JULI 1910. FRA PRESSENS LUFTFARTSMEDARBEJDERE PÅ 60-ÅRSDAGEN"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 102

Reberbanegade
Tavle for virksomheden Jacob Holm & Sønner.

"DENNE VIRKSOMHED FØRER SIN OPRINDELSE TILBAGE TIL JULEAFTENSDAG 1794, DA JACOB HOLM, FØDT 20. SEPTEMBER 1772 I SKAFTERUP, FUIRENDAL SOGN, SOM SØN AF SKOLEHOLDER KNUD HOLM OG HUSTRU KIRSTINE SOPHIE KAMPMANN, NEDSATTE SIG SOM URTEKRÆMMER PÅ CHRISTIANSHAVN, FRA HVILKEN BESKEDEN BEGYNDELSE HAN VED ÆRLIGHED, FANTASI, STANDHAFTIGHED OPARBEJDEDE EN VIDTSPÆNDENDE VIRKSOMHED SOM STORKØBMAND, RHEDER, DIRECTEUR, FABRIKANT UNDER DEN NEDGANGSPERIODE, I HVILKEN DEN FLORISSANTE DANSKE STORHANDEL OG SKIBSFART LIGESOM DEN MERCANTILISTISK FREMDREVNE INDUSTRI SYGNEDE HEN OG SELV FÆDRELANDET NÆR VAR GÅET TIL GRUNDE. ÆRET VÆRE HANS MINDE. VIRKSOMHEDENS FUNKTIONÆRER SATTE DETTE MINDE I ÅRET 1944".

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 152-153. Ses ikke 28.6. 2010, SH

Under Elmene 7, 1970: Politistation
Tavle for Thor Ernst Rasmussen, 1903-1945, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945.

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 378. Ses ikke 28.6. 2010, SH

Wittenberggade 2, Sundpark Skole
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Bjarne Louis Hansen, 1924-1945; Carl Borch, Sørensen, 1925-1945

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim