Mindetavler på Vestamager

Oversigt over mindetavler, anbragt på husmure i København.

Amager Boulevard, Hærens Tekniske Korps
Plade for Carl Julius Valdemar Berg, 1893-1945.

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 55

Artillerivej 58
Mindeplade for Hartvig Hansen, der blev skudt af tyskerne på Artillerivej den 29. august 1943.

"HARTVIG HANSEN / 29 AUGUST 1943"

Kilde: Meddelelse fra Henrik Holløse Madsen, Islands Brygge, efter oplysninger på A/B Bergthora, juli 2006. - SH, 8.6. 2011