• Bog

Risikosamfundet : på vej mod en ny modernitet

Af Ulrich Beck (1997)
Empirisk orienteret, projektiv samfundsteori, der afdækker bruddet inden for moderniteten som fjerner sig fra det klassiske industrisamfund og antager en ny karakter: det såkaldte risikosamfund