• Tidsskriftsartikel

Buddha's smil : fremmede ting til danske hjem

Tema: Ordentlige ting. - Hvad er det ved ting, der - udover deres evt. brugs- eller dekorationsværdi - kan gøre dem attraktive for en europæisk køber? - Værdifastsættelsen: pris versus genstandens iboende egenskab. - Eng. res