Lektørudtalelse

Forfatter: Claus Bundgaard

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Helseutvalget for Homofile i Norge nedsatte i 1987 en arbejdsgruppe, som skulle undersøge, om landets aids-information var nået ud til sygdommens største risikogruppe, homoseksuelle mænd.Resultatet er blevet denne blanding af en sociologisk rapport og debatbog skrevet på baggrund af interviews med 64 bøsser fra Oslo. Der er imidlertid ikke tale om en interviewbog, hvor det erklienterne, der kommer til orde. Forfatterne har bearbejdet samtalerne og bruger dem både som informations-bank og diskussionsoplæg og citerer kun lejlighedsvis fra dem. Det er værd at bemærke, atforskerholdet selv er erklærede homoseksuelle og derfor må formodes at have haft god og tillidsvækkende kontakt med de interviewede. De starter med at indkredse den homoseksuelles seksualitet oghans sociale adfærd, og ser derefter på hvilke konsekvenser aids og begrebet sikker sex har haft på disse områder. Bogen har virkelig mange begavede og originale synsvinkler, og uden at laveegentlige konklusioner peger denførst og fremmest på den revolution, aids har været for bøssernes (især de unges) seksual-praksis samt for deres synliggørelse i det øvrige samfund. Oversætterne erflinke til at forklare, når norske og danske forhold ikke stemmer overens