Lektørudtalelse

Forfatter: Henrik H. Pedersen

I lektørens skoletid vakte det stor jubel når springhesten blev sat til side til fordel for et spil hockey, som vi kaldte det. Et spil der bestod af en hvid hullet plasticbold, gummistave og flere slag over fingrene. Udstyret er ikke forandret, men spillet hedder floorball og er i dag et organiseret spil med 48 medlemsforeninger og 1800 aktive spillere fordelt over hele landet. Bogen, der er den første om emnet på dansk, indeholder en gennemsolid introduktion til spillet og reglerne. Bogen skal fremhæves for sin overskuelighed og layout. Tekst, grafik og s/h fotos vægtes fint i forhold til hinanden og for,fatterne må i denne sammenhæng siges at være dygtige formidlere. Man kan se, at det er en sjov og aktionsfyldt idræt og efter at have læst bogen får man lyst til at prøve igen. Floorball er et tilsyneladende enkelt spil, med 6 personer på hvert hold i kamp om den hvide bold, men det rummer som i andre holdspil mange taktiske muligheder, som der redegøres for på glimrende vis. Desuden findes der i bogen kapitler om udstyr, opvarmning, teknisk træning og dommertegn og lige så vigtigt, hvor man kan spille Floorball. Bagerst i bogen er der også henvisninger til internet adresser og anden litteratur