Lektørudtalelse

Forfatter: Birgit Hald

Biologen Steen Ulnits har mange udgivelser om lystfiskeri bag sig, og denne, udkommet på eget forlag, har en del tilfælles med hans debatbog Laks i Gudenåen fra 1993, som den bør erstatte. Forsidernes flotte fotos med Gudenåen som baggrund for en imponerende laks minder meget om hinanden, og i kapitlerne om åens løb og laksens livscyklus er teksten på nær enkelte tilføjelser og opdateringer den samme. Herudover gennemgår forfatteren fiskepladserne, fangstmetoder og –rekorder. Indtil Tangeværket blev færdigbygget i 1924 var der masser af laks i Gudenåen, men da dens vigtigste gydepladser forsvandt under den kunstige Tange Sø var det hurtigt slut, og forsøgene med at bygge fisketrapper forbi værket har ikke givet den ønskede effekt. De laks der nu er vendt tilbage til åen, er opdrættede og udsat i den, og det ligger fortsat forfatteren stærkt på sinde at sikre laksen naturlige gydepladser i Gudenåen. Han kommenterer den bedste model til løsning af problemet og den nyeste udvikling i sagen. I denne bog er beskrivelserne udelukkende illustreret med udmærkede tegninger i gråtoner af åens løb, naturen langs den og fiskene. Bagest er der henvisninger til sportsfiskerforeninger langs åen og andre bøger af Steen Ulnits samt et udmærket register