Lektørudtalelse

Forfatter: Mette Fersum

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen henvender sig til dem, der er interesseret i begrebet fokus, og de skjulte mønstre bag unikke præstationer. Det er ikke nogen helt let bog at læse, og der bruges en del faglige udtryk

Beskrivelse

Daniel Goleman er især kendt for sine bøger om følelsesmæssig og social intelligens. Han indleder med en bekymring om den stigende opmærksomhed på Facebook, sms, iPad osv., som fjerner vores fokus, og gør os ensomme og isolerede. Han mener vi skal vende tilbage til at have fokus på det, vi har gang i. Opmærksomhed er helt afgørende for vores koncentration og læring. Den er helt afgørende for, at vi kan mærke os selv og vores følelser. Han mener, at en god vej til fokus er at finde ud af, hvad der virkelig interesserer én, og netop det fokus kan være med til at skabe flow og opmærksomhed. I de forskellige kapitler gennemgår han principper om opmærksomhed. selvbevidsthed, hvordan man kan læse andre og hvordan man kan arbejde med følelsesmæssig intelligens. De sidste kapitler dedikerer han til den velfokuserede leder nu og ud i fremtiden. Inspirerende ledelse er, at man er samstemt med egen indre følelsesmæssige virkelighed, og med dem der skal inspireres. Generelt en bog der lægger sig meget op ad mindfulness, med fokus på en selvreflekterende opmærksomhed

Sammenligning

Bogen minder en del om Jon Kabat-Zinns bøger om mindfulness. Han er jo er en af store mestre indenfor området

Samlet konklusion

Det er en fin grundbog med inspiration til at finde og træne opmærksomheden og fokusere på det, der er vigtigt