Lektørudtalelse

Forfatter: Ole Fredslund-Hansen

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Som forgængerne (Møldrup, 1970 og Simon, 1978) bygger denne læsebog på, at gotisk skrift læres ved at læse skriften med 'stædig vedholdenhed'. Til dette formål tilbydes her en samling på 56skriftprøver med tilhørende oversættelser. Men Henning Jensen går videre. Dokumenterne belyser anerne til Ida Sophie Hillers født 1885 i Skive. De er uddrag af folketællingslister, kirkebøger,skifteprotokoller og lægdsrulle. I en efterfølgende vejledning beskrives de forskellige kilders muligheder og faldgruber. Samtidig med at man lærer at læse gotisk, lærer man, hvordan en anetavlekan opbygges på grundlag af bogens udvalg af dokumenter. Til slut ordforklaringer til ældre begreber i teksterne, en god litteraturliste og nogle gotiske alfabeter. I de sidste savner jeg fororienteringens skyld det latinske bogstav sammen med det gotiske (som det ses hos Møldrup). Iøvrigt er bogen præget af en selvfølgelig akkuratesse. Den er velegnet til studiebrug - hjemme, aleneeller på hold