Lektørudtalelse

Forfatter: Mona E. Madsen

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Den selvbiografiske BZ-beretning, der rækker fra besættelsen af klostret i Abel Cathrinesgade til dramaet om Ryesgade 58, skildrer en blandet flok unge, fyldt af mistillid og efterhånden hadtil det officielle, etablerede system og dets »lakajer«, og en kamp mod myndighederne, der på begge sider optrappes voldsomt gennem årene. Mogens fortæller om dagligdagen i de besatte huse, medinterne problemer, utryghed og paranoia, men også om lyspunkter af fælles glød og energi. Ingen af BZ fællerne skildres nøjere - heller ikke hans skiftende »kærester«. Den politiske analysestrækker sig til at smadre (»tilte«) bankfacader eller planlægge anbreb på USAs ambassade for at ramme det kapitalistiske system, og velmenende støtte afvises med foragt, hvis den ikke kommer frade rette eller på de rigtige BZ præmisser. Titlen har 2 betydninger: dels er der elementer af »indianere mod cowboys« i BZ aktionerne, dels handler 40 sider om Mogens blandt Sydamerikas indianere,hvis modstand modimperialismen parallelliseres med BZ. - Kronologisk fortalt, men uden præcise dateringer, objektive oversigter og illustrationer, og egner sig derfor ikke til banale skoleopgaver;litterær kvalitet er heller ikke hovedsagen - men brugbar subjektiv indføring af BZ-universet