Lektørudtalelse

Forfatter: Lotte Fang

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

I 1938 blev denne bog udgivet og hvis den var blevet læst og fulgt i landkommunerne og provinsbyerne, som den henvender sig til, så ville værdifulde grønne områder ikke være blevet ødelagt og byudvidelserne have fået et andet præg. Nu 40 år efter er den lige så aktuel, som dengang. Bogen har helt beholdt sit oprindelige udstyr, som dengang var forud for sin tid og som det ikke generer at læse og se i dag. Nyt er litteraturhenvisninger og register. Bogen fortæller om alle former for grønne områder i by og på land: præstegårdshaver, kolonihaver, lystanlæg, parken. Hvordan de bør være, hvordan de kan formes og hvordan beplantning m. v. er en integreret del af et hvilket som helst bysamfund. Bogen har fire afsnit: Landet, byen, menneskene, eksempler. Hvad angår menneskene, er der her en opskrift på hvordan en bygartner og en kommunalbestyrelse skal være. De fire eksempler er fra Himmelev sogn, Heden sogn, Nørre Søby sogn, Brande sogn. Det er i disse afsnit, det tydeligt kommer frem,at der er langt at nå endnu, men at denne bog stadig er redskabet