Lektørudtalelse

Forfatter: Bent Birk Kristensen

Kendskabet til "bindestregsdanskere" (tyrkisk-dansk, pakistansk-dansk etc.) var også hos forfatteren beskedent inden hun påbegyndte forskningen til sin ph.d.-afhandling om etniske minoriteter i Danmark. Bogen er en revideret og forkortet udgave af den færdige afhandling, og den omhandler primært unge 2. generationsindvandrere i Danmark. Hvordan klarer man sig her, når man også har sine rødder i et andet land? Bogens 1. del giver et overblik over og indkredser forskellig indvandrerforskning, og der præsenteres bla. teorier om kultur, etnicitet, multikulturalisme og identitet. Der er tale om en meget teoretisk og fagligt snæver udredning. 2. del er baseret på feltarbejde blandt unge 2. generationsindvandrere i København, og den giver en indsigt i, hvorledes forsøgene på at finde en acceptabel og meningsfuld tilværelse (en multikulturel livssammenhæng) optager en stor del af de unge. Yvonne Mørck er antropolog, og hun underviser på Københavns Universitet. Bogen kan på trods af sin sværhedsgrad have relevans for mange, der arbejder med etniske minoriteter. Den rummer en lang litteraturliste