Lektørudtalelse

Forfatter: Karsten Just

Bauman, der tidligere har udgivet Modernitet og holocaust, 1994, giver i denne bog en sociologisk forklaring på globaliseringen, altså ikke en skildring af de handelsmæssige forandringer i det globale samfund, men en skildring af de følgevirkninger denne globalisering har haft på de etiske, moralske og menneskelige sider af tilværelsen for alle mennesker. På den ene side har globaliseringen givet de få uanede muligheder for mere frihed, mere rigdom, mere selvstændighed, men har på den anden side fanget de mange i et net hvorfra de ikke kan undslippe. Der er sket en marginalisering og udelukkelse af to trejdedel af verdens befolkning, der er ladt i stikken, den utrolige udvikling i kommunikation og samfærdsel er begrænset til den vestlige verdens befolkning, resten af verden halter uhjælpeligt bagefter. Et anderledes syn på globalisering, en bog hvor Bauman stiller en lang række tankevækkende spørgsmål, hvor de menneskelige konsekvenser står i centrum, og en advarsel om de følger globaliseringen kan få på samfundsudviklingen jorden over. Ikke en letlæst bog, men en givende bog, med et nyt perspektiv på den udvikling der tit og oftest opfattes som et entydigt gode