Lektørudtalelse

Forfatter: Bent Birk Kristensen

Udover at udgøre et bidrag til den omfattende globaliseringsdebat tjener bogen også som en introduktion til globaliseringen og fem fremtrædende sociologers bidrag til denne debat, og hvorledes de har anvendt begrebet i deres teoretiske arbejde. De fem, som hver især har flere udgivelser på dansk bag sig og er bredt repræsenteret på danske biblioteker, er Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Pierre Bourdieu, Manuel Castells og Anthony Giddens. Hver sociolog præsenteres i en særskilt artikel, tillige er der udvalgt en repræsentativ artikel af vedkommende, hvor omfanget svinger fra 20-40 sider. Bogens ambition er at "indlejre globaliseringsbegrebet i større teorier om samfundsmæssig forandring" og bl.a. åbne for en forståelse, som ligger ud over nationalstatsniveauet og medvirke til en afklaring af begrebets indhold. Bogen er svært tilgængelig og abstraktionsniveauet højt, og den retter sig primært mod universitetsverdenen. Redaktøren Mikkel Thorup er ph.d.-studerende på Institut for Idéhistorie, Århus Universitet