Lektørudtalelse

Forfatter: Bent Birk Kristensen

Professor Henning Bech, Institut for Sociologi, Københavns Universitet og lektor Anne Scott Sørensen, Syddansk Universitet har redigeret denne antologi, som udspringer af en temakonference afholdt af Nationalt Netværk for Kulturforskning og Kulturanalyse. Bogen er nr. 2 i en planlagt serie på 4. Første bind var Kunstkritik og kulturkamp, 2005. Temaet for denne bog er kultur på kryds og tværs. Som bind 1 er der tale om en række lærde og universitære artikler skrevet af 8 danske universitetsforskere og en engelsk. Forskellige temaer med tråde til historiske og aktuelle forhold skal belyse kulturens globalisering og konsekvenserne heraf. Fx relationen Danmark-Grønland belyst på baggrund af fotografi og litteratur, diskussion af begrebet hybriditet og afprøvning i et casestudie af mediedækningen af Balkankrigene og seksualiseringen af medierne og de offentlige rum. Målgruppen er studerende og forskere i kulturfag på højere læreanstalter, og der kræves en solid teoretisk baggrund for at få udbytte af de rejste problemstillinger