Lektørudtalelse

Forfatter: Knud Weile

Det lader til, at i en grænseløs og globaliseret verden, får vores hjemsted eller hjemegn stadig større betydning. I dette sprænglærde værk gennemgår forfatteren teorier og arbejder inden for historiefaget, samfundsforskningen, etnologien og kulturgeografien, der belyser stedets betydning i historien og i den enkeltes liv. De fremlagte teorier anvendes på en række forskellige lokaliteter i Central- og Nordeuropa, hvor der dels gives detaljerede skildringer af en voldsom historie i det 20. århundrede, dels fokuseres på holdninger til nation, hjemegn og hjemsted i de beskrevne områder, befolkninger og kulturer. Det er interessant og tankevækkende læsning, og man kommer ganske tæt på de udvalgte steder, og også på forfatteren, der takket være familie- og arbejdsmæssige forhold bruger velvalgte eksempler og egne oplevelser fra især Finland til sine beskrivelser og analyser. Og i bogens efterskrift melder han oven i købet selv ud som hjemstavnsforfatter i sin skildring fra sommerhuset på Holmsland Klit. Det er en bog, der fortæller om nogle steder i Europa og giver læseren indsigt i litteraturen og teoridannelserne inden for moderne historie- og samfundsforskning om stedsdimensionen. Det er krævende læsning i et meget akademisk sprog, så målgruppen må først og fremmest være faghistorikere, kulturvidenskabeligt interesserede og studerende på videregående uddannelser