Lektørudtalelse

Forfatter: Anne-Meta Lind Brunsborg

Anvendelse/målgruppe/niveau

For alle der gennem selvindsigt ønsker at undgå konfliktoptrapning i familien, på jobbet, blandt naboerne etc

Beskrivelse

Lars Mogensen (L.M.) er konfliktcoach, foredragsholder og karatekæmper. Udgangspunktet er, at det, der tricker en person og udløser konflikten, kun er 10% af årsagen. De 90% er noget, som parterne har med i deres personlige bagage fra tidligere oplevelser. Det er derfor gennem selvindsigt, man tager skridt til at undgå at lade en konflikt eskalere. L.M. bygger på systemet "bodymamic", som er udviklet af terapeut Lisbeth Marcher. Her forsøger man at indkredse sin karakterstruktur på skalaer i 7 temaer. Det forklares grundigt, hvordan man når frem til at placere sig selv på skalaerne. De tegner et billede af, hvor man bliver reflekterende, og hvor man er tilbøjelig til at reagere. Grundholdningen hos forfatteren er, at intet er "forkert" eller "unormalt", man vil dagligt møde mange kombinationer. Der vil if. L.M. være tre tydelige karakterstrukturer pr. person. Kendetegnene herfor, som bæres i kropsholdning, bliver helliget et kapitel for sig. Der er bogen igennem forslag til løsning af "episoder". Bogen er letlæst og er krydret af humoristiske tildragelser fortalt af en he-man med selvindsigt

Sammenligning

Sammen med Josefine Ottesen har L.M. skrevet Konflikthåndtering i 2007. Hvor Konflikthåndtering ser konflikten som en form for kamp, er denne indadskuende i sin søgen efter årsager såvel som løsninger

Samlet konklusion

Bogens styrke: den kan læses af alle. Humoren bærer det komplekse stof igennem