Lektørudtalelse

Forfatter: Jytte Bræmer

Anvendelse/målgruppe/niveau

Knytter an til spillet "Medborgerskab på spil" og såvel bog som spil retter sig mod læreruddannelsen

Beskrivelse

Fra 2007 er medborgerskab et tema på læreruddannelsen i faget KLM (kristendomskundskab, livsoplysning, medborgerskab). Bogen er tænkt som en lærebog til det fag, som beskæftiger sig med dannelses- og værdispørgsmål ud fra sammenhængen mellem en religionsfaglig, en idéhistorisk og en medborgerskabsrettet synsvinkel. Det er i det lys, der er udvalgt 12 centrale begreber som demokrati, sekularisering, modernitet, pluralisme, religion, kultur, etik, offentlighed, minoritet og globalisering. Hvert begreb behandles ud fra den samme skabelon og afsluttes med en række spørgsmål, der tjener som en slags repetition af afsnittet, men de kan også bruges som oplæg til debat i undervisningen. I anden halvdel af bogen gennemgås 12 tænkere i kronologisk rækkefølge. Tænkere og filosoffer, der danner en stor del af baggrunden for vores tankegods og kulturelle og politiske fundament. De rækker vidt fra Aristoteles til Martha Nussbaum. Der er en kort gennemgang af personens hovedtænkning og dernæst et par uddrag af de oprindelige kilder. En bog, som også kan læses af andre idéhistorisk interesserede, men det mærkes tydeligt på form og struktur, at det primært er en lærebog

Sammenligning

Forfatterne har sammen med Ove Korsgaard udgivet Medborgerskab : et nyt dannelsesideal?, 2. udg. 2008, som omhandler samme temaer og vinkler

Samlet konklusion

Lærebog til læreruddannelsen om emnet medborgerskab i bred forstand