Lektørudtalelse

Forfatter: Jytte Bræmer

Anvendelse/målgruppe/niveau

Til psykologer, lærere, familieterapeuter og andre, der beskæftiger sig professionelt med børn

Beskrivelse

Bogen bygger på en forskningsundersøgelse, og forfatterne har hhv. en antropologisk og kultursociologisk baggrund. Søskendeforholdet er hidtil mest blevet behandlet med forholdet forældre/barn som omdrejningspunkt. Her er det ikke den vertikale, men den horisontale vinkel, der har fokus, søskendeforholdet set fra børns indbyrdes perspektiv. Den bygger på 100 interviews, børnene selv, søskendegrupper, men også forældre og børnesagkyndige. Søskendeforholdet er komplekst, ikke mindst med de mange sammenbragte familier med halv- og stedsøskende. Temaerne er: hvad betragtes egentlig som søskende, hvordan spiller fordeling af det materielle ind, forbindelser via sociale medier, pendling mellem familier, intimitet, konflikter, loyalitet, og hvordan søskendes relationer altid er i bevægelse. Bogen er niveaumæssigt let tilgængelig med mange citater fra interviews. Kapitlerne afsluttes med lille gennemgang af det teoriapparat, der ligger til grund for analyserne. På forlagets hjemmeside findes en samlet forskningsoversigt over emnet, mens den film, der nævnes at skulle være tilgængelig samme sted, p.t. ikke kan lokaliseres som angivet

Sammenligning

Søskendeforholdet er tidligere blevet beskrevet i Bruun Hansen :Søskende, 2013, som decideret er en bog til forældre, ligesom der findes adskillige titler om betydningen af nummeret i søskendeflokken

Samlet konklusion

Lettilgængelig undersøgelse af fænomenet søskende i al sin kompleksitet