Lektørudtalelse

Forfatter: Søren Brunbech

Kort om bogen

Læsere med interesse for de danske guldaldermalere, får her en meget smuk kunstbog om Martinus Rørbye og hans rejser

Beskrivelse

Fire museer har samarbejdet om to store Martinus Rørbye udstillinger. De skildrer den store guldaldermalers rejser under henholdsvis nordlige og sydlige himmelstrøg, hvor han med nærmest etnografisk interesse i talrige skitser, tegninger og malerier fastholder indtryk fra en verden i 1800-tallets første del, der var under hastig forandring. I bogen, der er udgivet i tilknytning til udstillingerne, bidrager syv kunsthistorikere med rigt illustrerede artikler om forskellige sider af Rørbyes rejseaktiviteter, mange med udgangspunkt i hans udførlige rejsedagbøger. Bagest en biografi, en bibliografi og en fortegnelse over de to udstillingers værker

Vurdering

En kunstbog i stort format i et fornemt udstyr og layout. Et velvalgt udvalg af malerier, skitser og tegninger vises i fine gengivelser, og forside og bagside prydes af flotte gengivelser af to af hans centrale værker

Andre bøger om samme emne

Martinus Rørbye har sin naturlige plads i de mange bøger om den danske guldalder, men der er ingen nyere monografi om kunstneren. Dansk guldalder har også vægt på kunstnernes rejser, og deres blik for andet end det pittoreske