Lektørudtalelse

Forfatter: Jørgen Bartholdy

Kort om bogen

Hvad er det, der er gået galt i Syrien? En række eksperter giver her nogle analyser af den situation landet er i. Den retter sig mod forskere, samfundsdebattører, journalister og studerende og (kvikke)elever i folkeskolens øverste klasser

Beskrivelse

I ti kapitler, der er delt i to grupper, indre- og ydre faktorer, søger forskellige eksperter at forklare, hvad det er, der har ført Syrien ud i den nuværende situation. Artiklerne, der har hver sin forfatter, er alle på akademisk niveau. De enkelte artikler strækker sig over en halv snes sider, og er opdelt i underkapitler. De afsluttes hver med en konklusion ligesom bogen som helhed afsluttes med en samlet perspektivering. Der er litteraturlister efter hvert kapitel og ganske få illustrationer

Vurdering

De enkelte kapitler er sprogligt forskellige, men alle relativt vanskelige at læse. De enkelte analyser er imidlertid væsentlige brikker til forståelse af situationen i landet, og selvom de ikke alle leder til samme konklusion, er bogen indsigtsfuld, og har appel til alle, der har en seriøs ambition om at forstå den komplekse baggrund for den voldsomme konflikt bare en smule bedre. Det er ikke alle indlæg, der er helt up to date, men det det rokker ikke ved bogens samlede væsentlighed

Andre bøger om samme emne

Forsvarsakademiets Borgerkrigen i Syrien supplerer nærværende bog, men de overflødiggør ikke hinanden