Værkstederne

BIBLIOTEKET på Rentemestervej udbyder kreative værksteder og faciliteter indenfor serigrafi, tekstil, grafik, billedkunst og keramik.

Efter en omfattende renovering forventer vi, at værkstederne står endeligt færdige inden længe. Aktuel information fås her på siden under det specifikke værksted i menuen til venstre.
Værkstederne kan også følges på Facebook.

Alle er velkomne på vores værksteder.
Læs mere om mulighed for introduktion og priser under det specifikke værksted i menuen til venstre. Disse opdateres løbende.
Der afholdes kurser og workshops indenfor de emner, som værkstederne afspejler.

Der udbydes jævnligt kurser i samarbejde med AOF og FOF i lokalerne. Information om indhold og tilmelding findes på deres respektive hjemmesider.

FNs verdensmål i Værkstederne

Værkstederne fokuserer på at opretholde en bæredygtig tilgang til vores materialeforbrug, hvor genbrug og upcycling er en vigtig del af vores dna.
Vi er opmærksomme på vores affaldsmængder, der reduceres gennem genbrug, og står inde for en miljømæssig håndtering og sortering af det affald, der skal bortskaffes.

Vi har fokus på det værdige liv, hvor viden og teknologi skal være med til, uanset køn, etnicitet og kulturel baggrund, at sikre uddannelse og udvikling, der er lige for alle aldersgrupper fra barndom til alderdom.