Støttede læseklubber

Støttede læseklubber er for den læseklub, som har særligt brug for hjælp til at facilitere afholdelsen af læseklubmøderne.

Læseklubmøderne faciliteres af en biblioteksvært på det bibliotek, hvor læseklubben ønsker at mødes.

Hvis du ønsker at oprette eller tilmelde dig en støttet læseklub, kan du kontakte Københavns bibliotekers læseklubkoordinator

Særligt støttede læseklubber

For borgere, der har brug for mere støtte

For borgere, der er særligt udfordrede for eksempel ift. at benytte nettet og andre digitale kanaler, er der mulighed for at deltage i eller etablere en særligt støttet læseklub, hvor læseklubbens tovholder kan få hjælp til at anskaffe alle eksemplarer af bøgerne til læseklubben.

Man skal visiteres til dette tilbud hos Biblioteket Online på telefon 33 66 30 00.