Mindetavler på Christianshavn

Oversigt over mindetavler, anbragt på husmure i København.

Brobergsgade 11 - brandmand

Icon Description

Tavle for C. B. brandmand Erik Ekman, 1922-1945, der dræbtes her 5.5. 1945.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 36

Bådsmandsstræde, Prinsesse Maries Stiftelse - bygningsrenovering

Icon Description

Tavle for renoveringen af Prinsesse Maries Stiftelse. - Afsløret 10.1. 2001 af kronprins Frederik.

"Følgende fonde gjorde / Byfornyelsen af Prinsesse Maries Hjem muligt / i år 2000. // Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål / Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond / Prins Valdemar og Prinsesse Maries Fond / The ITF Seafarers' Trust / A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møller Fond til almene Formaal / JL Fondet / Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond / A/S Dampskibsselskabet TORMs understøttelsesfond / Dansk - Fransk Dampskibsselskabs Understøttelsesfond / Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel / Konvolutfabrikken Danmarks Fond / Ruth og Finn Friis-Hansens Familiefond / Codan Fonden / Salomon Soldin og hustru Hanne Soldin's legat / Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond / Christianshavns Understøttelseforening / Danske Banks Fond // Denne plade er afsløret d. 9. januar i år 2001, / 125 år efter Hjemmets opførelse,  / af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik."

På selvstændig messingplade:

"Tagudskiftningen på bygningen / er doneret af / I. T. F. / International Transport Federation / i 1995/95 // The roof on this building / is kindly donated by / I. T. F. / International Transport Federation"

Kilde: Ekstra bladet, 10.1. 2004, 1. sektion, s. 36. - BWD, 5.3. 2005. - SH, 14.4. 2010

Bådsmandsstræde, Prinsesse Maries Stiftelse - Peter Funk

Icon Description

Tavle for Peter Funk, 1823-1901, grundlægger af Sømandsforeningen. - Afsløret 1923.

"TIL MINDE OM / SØMANDSFORENINGENS / STIFTER / PETER FUNK / * 9 MAJ 1823 / † 10 MAJ 1901 // AFSLØRET PAA 100 AARSDAGEN / FOR HANS FØDSEL."

Peter Funk blev fødi i et i et fæstehus i Vester Marie på Bornholm. Han var det syvende barn i en børneflok på otte. Hans mor døde da han stadig var barn, hvorefter familien flytter til Rønne. Som 17-årig stod han til søs.

I 1856 indkaldte Peter Funk til stiftende generalforsamling i Sømandsforeningen. I de første vedtægter hed det bl.a.: "For en Forening af Søfolk til Understøttelse i Tilfælde af Forlisning, under Sygdom, Alder og Trang, og om muligt til Grundlæggelse af en Fribolig eller Stiftelse for gamle og svage Søfolk og Søfolks Enker."

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 38. - BWD, 5.3. 2005. - SH, 14.4. 2010

Christianshavns Vold, (Elefantens Bastion) - Christian Holm

Icon Description

Tavle for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse og dets daværende formand Christian Holm, 1867-1939, og for deres indsats for bevaringen af Christianshavns Vold. - Tavlen er omgivet af to søjler og en overligger, oge er udført af arkitekt Helge Holm. - Opstillet 1943 af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, overdraget Københavns Kommune.

Kilde: Københavns Mindesmærker, monumenter, statuer m.m. Redaktør: Jens Alfr. Nielsen. 1948, s. 20 (afb.)

Holmen - brandfolk

Icon Description

Tavle for brandfolk, der omkom under explosion i 1951.

Litteratur: Mindetavle afsløret, i: Brandmanden 1956, nr. 6, ill.

Overgaden oven Vandet 48E - Peter Norden Sølling

Icon Description

Tavle for Peter Norden Sølling, 1758-1827, der stiftede Bombebøssen. - Portræt-relief udført af Otto Evens, opsat ca. 1891.

"Peder Norden Sölling / Bombebössens Stift / Sömandens velgiörer"

Kilde: Tilvejebringelsen af et Monument for Bombebøssens Stifter, Kommandør Peter Norden Sølling, i: Danebrog 1881/82, s. 673-684. - Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 148. - BWD, 5.3. 2005. - SH, 14.4. 2010

Overgaden oven Vandet 56 - modstandsmand

Icon Description

Tavle for Aksel Hugo Reimer Madsen, 1923-1945, der dræbtes på stedet.

"HER FALDT I KAMP / FOR / DANMARKS FRIHED / REIMER MADSEN / DEN 5 MAJ 1945 / DIN INDSATS VAR / IKKE FORGÆVES"

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 273. - SH, 14.4. 2010

Overgaden oven Vandet 60, Orlogsmuseets foyer - A. H. Vedel

Icon Description

Plade for viceadmiral A. H. Vedel, 1894-1981, der var chef for flåden 1940-1958 og som gav ordre til sænkningen af flåden på Holmen 29.8.1943. - Pladen blev vist frem i Søofficers-Foreningen i København 29.8.1990. - Afsløret 29.9.1993 af dronning Ingrid.

"VICEADMIRAL dr. phil. hc. / A. H. Vedel / *1.9.1894 +9.2.1981 / CHEF FOR SØVÆRNET 1941-58 / 1943 29. AUGUST 1993"

Kilde: Berlingske tidende 24.8.1990. - Berlingske tidende 30.8.1993, sektion 1, s. 4. - BWD, 5.3. 2005

Overgaden oven Vandet 60C - Johan & Johanne Ludvig Heiberg

Icon Description

Tavle for digteren Johan Ludvig Heiberg, 1791-1860, og hans hustru Johanne Luise Heiberg, 1812-1890, der boede i ejendommen, 1845-1860. - Skænket af stenhuggermester Peter Schannong. - Tavlen blev fornyet i 1999.

Silhouetter af parret med nedenstående text:

"HER BOEDE / JOHAN LUDVIG HEIBERG / OG / JOHANNE LUISE HEIBERG"

Kilde: Hvor Minderne taler. Peter Schannongs Værk. Ved. N. E. Weis. 1944, s. [31]-35, ill. - Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 138, afb. s. 139. - Politiken 13.5.1999, 1. sektion, s. 16. - SH, 14.4. 2010

Overgaden oven Vandet 62 - Søværnets Elevskole

Icon Description

På bagsiden af Søkvæsthusets hovedbygning.

"I DENNE BYGNING / HAVDE ELEVSKOLEN / FOR SØVÆRNET 1867 / TIL 1932 TIL HUSE. / OPSAT 1. OKT. 1967"

SH, 14.4. 2010

Prinsessegade 35, Christianshavns Gymnasium - modstandsfolk

Icon Description

Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

"1944  1945 / INGOLF LARSEN-LEDET / KAI OLE HAMMERICH / HEINRICH HØRMANN / ARENT PETERSEN / ERIK CARLAND / DE DØDE FOR DANMARK"

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 75-76.  - SH, 14.4. 2010

Prinsessegade 52 - Grundtvig

Icon Description

Tavle for N. F. S. Grundtvig, 1783-1872, der boede i ejendommen 1824-1827.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 151.

Prinsessegade 53, (ifølge Zinglersen: 58) - modstandsmand

Icon Description

Tavle til minde om Willy Trosborg, 1914-1945, der blev dræbt her 5.5.1945.

"HER FALDT I KAMP FOR DANMARKS FRIHED WILLY TROSBORG (f. 1914) d. 5. Maj 1945"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 151

Sankt Annæ Gade 33 - Martin Andersen Nexø

Icon Description

Mindetavle for Martin Andersen Nexø. Forfatteren boede på adressen de første år af sit liv. Opsat af Nexø-fonden den 26. juni 2019.

"På denne adresse fødtes forfatteren / Martin Andersen Nexø / den 26. juni 1869, og her boede han med sin familie 1869-1872"

Kilde: SH, 26.06. 2019

Sankt Annæ Gade 34 - Veterinærskolen

Icon Description

Tavle for oprettelsen af Den kongelige Veterinærskole.

"PAA DETTE STED / OPRETTEDES / DEN KONGELIGE / VETERINÆRSKOLE / DEN 13. JULI 1773"

SH, 26.01. 2018

Sofiegade 17, hjørnet ved Prinsessegade - Marie Kofod

Icon Description

Tavle for filantropen Marie Kofod, 1760-1838, opsat på ejendom fra 1859, som bekostedes af en pengegave fra hende.

"MED TAKNEMMELIGHED MINDES / ETATSRAADINDE / MARIE KOFOEDS /VELGJØRENHED / DER SKJÆNKEDE MIDLERNE TIL DENNE / BYGNINGS OPFØRELSE / 1659"

"Kofoed, Marie, 1760-1838, Legatstifterinde, Datter af Kjøbmand i Rønne Morten Bohn (f. 1719 d. 1802) og Barbara Kirstine f. Ancher (f. 1725 d. 1771), fødtes 19. Jan. 1760. Efter først siden 11. Dec. 1776 at have været gift med Kjøbmand i Nexø Jochum Herman Ancher (f. 1750 d. 11. Maj 1786) ægtede hun 29. Dec. 1786 Hans Peter Kofoed, en bornholmsk Skibsfører, der paa mange oversøiske Rejser havde indvundet sig en Formue og derefter nedsat sig som Brygger og Grosserer paa Christianshavn."
(citat: Kofoed, Marie i Dansk biografisk Lexikon på Projekt Runeberg)

SH, 10.7. 2012

Strandgade 4A - Burmeister & Wain

Icon Description

Tavle til minde om Burmeister & Wains 100-års jubilæum på dette sted, bekostet af daværende og tidligere funktionærer.

"1843 BURMEISTER & WAIN 1943 /// 1843 BAUMGARTEN FAAR KONGELIG BEVILLING OG / FIRMAET GRUNDLÆGGES / 1846 BURMEISTER INDTRÆDER I FIRMAET SOM FORANDRER / NAVN TIL BAUMGARTEN & BURMEISTER / 1846 VIRKSOMHEDEN FLYTTER TIL CHRISTIANSHAVN / 1854 SKIN NR 1 S/S HERMOD AFLEVERES / 1861 BAUMGARTEN TRÆKKER SIG TILBAGE / 1863 SYGE & OG BEGRAVELSESKASSEN OPRETTES / 1865 WILLIAM WAIN INDTRÆDER I FIRMAET OG / NAVNET FORANDRES TIL BURMEISTER & WAIN / 1865 BYGGEFORENINGEN STIFTES / 1872 AKTIESELSKABET BURMEISTER & WAIN STIFTES / 1872 VÆRFTET PAA REFSHALEØEN ANLÆGGES / 1875 ALDERDOMS & FORSØRGELSESKASSEN OPRETTES / FORANDRER SENERE NAVNET TIL PENSIONSKASSEN / 1881 DEN FØRSTE MÆLKECENTRIFUGE LEVERES / 1882 WILLIAM WAIN DØR / 1891 BURMEISTER TRÆKKER SIG TILBAGE / 1898 FORENINGEN AF B&Ws FUNKTIONÆRER STIFTES / 1898 KONTRAKTEN MED DR DIESEL UNDERSKRIVES / 1898 BURMEISTER DØR / 1904 DIESELMOTOR NR 1 AFLEVERES / 1909 DEN FØRSTE DIESELLICENSKONTRAKT AFSLUTTES / MED BARCLAY CURLE & Co / 1912 DET FØRSTE OCEANGAAENDE DIESELMOTORSKIB / SELANDIA'S PRØVETUR / ARBEJDERNES HJÆLPEFOND OPRETTES / 1920 BYGNINGEN AF TEGLHOLMEN PAABEGYNDES / 1927 KJØBENHAVNS FLYDEDOK & SKIBSVÆRFT / OVERTAGES / 1930 HOLEBY DIESELMOTOR FABRIK OVERTAGES / 1937 BUR-WAIN GRUNDLÆGGES / 1938 FREDERIKSHAVNS JERNSTØBERI & MASKINFABRIK / OVERTAGES / 1938 FUNKTIONÆRFORENINGENS HJÆLPEFOND OPRETTES / NORDISK DIESELAUTO OVERTAGES / 1943 SKIB NR 669 M/T ESSO NYBORG AFLEVERES /// NUVÆRENDE OG TIDLIGERE FUNKTIONÆRER OPSATE DENNE TAVLE PAA / 100 AARS DAGEN FOR FORMAETS OPRETTELSE DEN 18 FEBRUAR 1943"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 186. - SH, 10.7. 2012

Strandgade 4A - Burmeister & Wains arbejdere

Icon Description

Tavle for 4 af Burmeister & Wains arbejdere, der omkom under Besættelsen 1940-1945, heraf de to i tysk koncentrationslejr.

"MINDETAVLE / 9 APRIL 1940 - 5 MAJ 1945 /// HANS PETER ANDERSEN / FØDT D. 22/3 1901 / ASSISTENT CHRISTIANSHAVN / OMKOM I TYSK KONCENTRATIONSLEJR / BERNHARD CHAIT / FØDT D. 24/9 1916 / ASSISTENT CHRISTIANSHAVN / OMKOM UNDER FLUGT TIL SVERIGE / ROBERT AUGUST CHRISTENSEN / FØDT D. 17/2 1885 / OVERINGENIØR CHRISTIANSHAVN / MYRDET AF GESTAPO I HJEMMET / SVEND AAGE JOHANSEN / FØDDT D. 16/6 1902 / ARBEJDSMAND REFSHALEØEN / OMKOM I TYSK KONCENTRATIONSLEJR /// ÆRET VÆRE DERES MINDE"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 186. - Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 33, s. 88-89. - SH, 10.7. 2012

Strandgade 4B - Grundtvig

Icon Description

Tavle for N. F. S. Grundtvig, 1783-1872, der boede i ejendommen 1829-1840.

"HER BOEDE / PRÆSTEN OG SALMEDIGTEREN / N. F. S. GRUNDTVIG / 1829-1840"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 186. - SH, 10.7. 2012

Strandgade 6 - Tordenskjold

Icon Description

Tavle for søholten Peder Wessel Tordenskjold, 1690-1720, der boede her til sin bortrejse i 1720. - Afsløret 2.7.1934. - Skænket af stenhuggermester Peter Schannong.

"PEDER TORDENSKIOLD / [Afbildning af orlogsskib] BOEDE HER TIL SIN SIDSTE REISE ·1720"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 186-187

Strandgade 25 - modstandsfolk

Icon Description

Mindetavle for cand. polit. Frits Johan Blichfeldt Møller, 1913-1944, politibetjent Hans Jørgen Henry Christiansen, 1919-1944, der begge blev dræbt 3.2.1944. - Afsløret 3.2.1954. - Opsat af kammerater.

"CAND.POLIT / FRITS-JOHAN BLICHFELDT MØLLER / FØDT 23.12.1913 / DØDE FOR DANMARK / DEN 3.2.1944"

"POLITIBETJENT / HANS JØRGEN HENRY CHRISTIANSEN / FØDT 30.6.1919 / DØDE FOR DANMARK 3.2.1944"

Hans Jørgen Henry Christiansen 1919-1944

Politibetjent.

Hans Jørgen blev ansat hos politiet i oktober 1942. Som andre betjente blev han involveret i det illegale transportarbejde. Han var knyttet til en transportgruppe ledet af Frits-Johan.

Frihedsmuseets modstandsdatabase: Hans Jørgen Henry Christiansen

Frits Johan Blichfeldt Møller 1913-1944

Student fra Randers Statsskole og cand. polit. i 1941.

Frits Johan var tilknyttet de illegale transportruter. Hans humanistiske indstilling gjorde, at han ved nazisternes aktion mod jøderne i 1943 stille sig til rådighed for flygtningearbejdet. Han var tilknyttet Løjnant Kiærs Rute og samarbejdede i øvrigt med dr. Gersfeldt i Snekkersten.

Frihedsmuseets modstandsdatabase: Frits Johan Blichfeldt Møller

I 1944 bestod hovedparten af Frits Johan opgaver i overførsel af flugtninge fre flugtcentrelerne, hovedsageligt Bispebjerg hospital, til indskibningsstederne. 3. Februar 1944 stod Frits Johan for en afskibning af 12 flygtninge fra Asiatisk Plads. Da han sammen med hans hjælpere inspicerede pladsen, blev der åbnet ild mod dem. Frits Johan blev dræbt og Hans Jørgen blev hårdt såret. Hans Jørgen døde få timer senere i Vestre Fængsel.

De var blevet stukket af en stikker fra Brøndum-banden der var blandt passageren. Stikkeren blev senere opsporet og henrettet af Holger Danske.

Daglige Beretninger om Begivenheder under den tyske Besættelse kan det læses at “Kl. 18,15 har det tyske Sikkerhedspoliti i Strandgade udfor Nr. 23-25 grebet ind overfor Personer, der formentlig har forsøgt illegal Udrejse. Der blev herunder ramt mindst 4 Personer, hvoraf de 2 er døde. En af de døde er Reservepolitibetjent 3203, Stamnr. 10586 - Christiansen.”

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 187. - Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 91-92 og s. 300. - SH, 10.7. 2012

Strandgade 30 - bygningshistorie

Icon Description

Tavle med bygningshistorisk tekst i porten.

"OMKRING 1636 BLEV DEN- / NE BYGNING OPFØRT AF / JENS POULSEN SOM ET / RENÆSSANCEHUS KRONET /  MED EN SVUNGET GAVL- / KVIST. PORTEN INDRET- / TEDES I 1710 AF BRYG- / GEREN NIELS SØRENSEN. / DEN GAMLE BRYGGER- / GÅRD, DER ER FREDET / I KLASSE A, RESTAURE- / REDES I ÅRENE 1943-45 / AF HENRY L. W. JENSEN".

"Nr. 30 og 23 var oprindeligt en storgrund, der i 1622 blev tilskødet borgmester i København Mikkel Vibe. De to huse blev påført omkring 1630, nr. 30 nogle år senere end nr. 32, som to næsten ens huse, der begge står endnu, men er noget ændrede. Nr. 30 havde oprindeligt, som det stadig ses på nr. 28, og til dels på nr. 32, en gavl med tre fag, men den blev fjernet i begyndelsen af 1800 tallet. Den oprindelige midterdør er også fjernet til fordel for en port. Tallet over porten siger 1710, og bogstaverne NSS KSD står for de daværende ejere: Nils Sørensen og Karen Stephansdatter.
(...)
Endelig til sidst, selv om det er et sidespring, skal ikke glemmes, at maleren William Hammershåj i årene 1899 til 1909 boede til leje i nr. 30, og adskillige af hans interiører er malet i dette hus."
(citat: Købmand, sømand og supercargo af Kåre Lauring)

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 187. - SH, 10.7. 2012

Strandgade 102 - Eigil Knuth

Icon Description

Tavle for billedhuggeren og polarsforskeren Eigil Knuth. - Afsløret 4.6.1998.

"POLARFORSKEREN / Eigil greve Knuth / 1903-1996 / Dansk Peary Land Ekspeditioner / 1947-95 /// ARKTISK INSTITUT"

Kilde: Berlingske tidende 4.6. 1998, 2. sektion, s. 2. - SH, 10.7. 2012

Torvegade - Amagerport

Icon Description

Tavle til minde om Amagerport og Christianshavns Vold. - Pladen er indsat i volden ca. 1937 af Københavns Kommune.

"HER STOD CHRISTIAN 4.s AMAGERPORT, OPFØRT 1625, OMBYGGET 1724, NEDREVET 1857. STENSÆTNINGEN ANGIVER CHR. 4.s VOLD, ANLAGT 1618, AFDÆKKET VED TORVEGADES UDVIDELSE 1936"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 204

Wildersgade 53 - Thomas Overskou

Icon Description

Tavle for Thomas Overskou, der boede i huset i sin barndom.

"I DETTE HUS BOEDE / DIGTEREN / THOMAS OVERSKOU / * 1798  † 1873"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 215-216. - SH, 14.4. 2010