Francis Beckett: Kjøbenhavns Rådhus - register

Summarisk register udarbejdet i 2001 af Mona Steen.

Kunsthistoriker Francis Beckett forfattede bogen "Kjøbenhavns Raadhus" også kaldet "Rådhusbogen"
Bogen udkom i 1908 kort tid efter at Rådhuset var færdigbygget.
Bogen fortæller i stort og små om det nye Rådhus og dets udsmykning.

* - med illustration

#

1. sal. Plan. Tavle VII.
1. sals vinduer. Hoveder til solbænke. Side 50-53*.
3. sal. Plan. Tavle X.

A

Absalon. Rådhusets facade. Side 68, 70, 72*, 153-156*.
Arbejdere ved tårnets murværk. Side 58*.
Arbejdere ved tårnets tømmerværk. Side 59*.

B

Bag Rådhuset. Side 100-101*.
Baghuset. Side 97-115*.
Baghuset. 1. Sal. Magistratens 4. Afdelings borgmesters værelser. Side 112-115*.
Baghuset. Hjørnefigurer: betjent og brandmand. Side 70-72.
Baghuset. Kalkmaleri fra trappetårn. Side 101*.
Baghuset. Kalkmaleri i portrum. Side 108*.
Baghuset. Kalkmalerifrise over hoveddør. Side 109*.
Baghuset. Magistratens 3. afdelings sekretariat. Side 111*.
Baghuset. Magistratens 3. Afdelings venteværelse. Side 112-113*.
Baghuset. Magistratens 3. Afdelings værelser. Side 111-115*.
Baghuset. Parterre. De fattiges venteværelse. Side 113*.
Baghuset. Stuen. Magistratens 3. Afdelings borgmesters forsamlingsværelse. Side 112-113*.
Baghuset. Vask i lysgang. Side 112*.
Bagporten. Side 100-101*.
Baldakinen i festsalen. Side 183-184*.
Balustrade. Hunde ved forsidens balustrade. Side 127-128*.
Basilisker ved trapperne fra Rådhusgården til Rådhushallen. Side 125-127*.
Betjent og brandmand. Hjørnefigurer ved baghuset. Side 70-72.
Bjørnespringvandet. Side 124-126*.
Borgerrepræsentationen. Referenternes værelse. Side 151*.
Borgerrepræsentationens formands værelse. Side 177-178*.
Borgerrepræsentationens forværelse. Loft. Side 182*.
Borgerrepræsentationens forværelser. Side 150*, 182*.
Borgerrepræsentationens første møde i Rådhushallen. Side 90-92*.
Borgerrepræsentationens sekretariat. Side 178*.
Borgerrepræsentationens udvalgsværelse. Side 179.
Borgertrappen. Side 135-141*, 142.
Borgertrappen, tårnrummet over. Side 61*.
Borgertrappen. Frise i lysningen foran trappen. Side 140-141*.
Borgmester for magistratens 1. Afdeling. Værelse. Side 163.
Borgmester for Magistratens 1. Afdeling. Værelse med byvåben. Side 198*.
Borgmester for magistratens 2. Afdeling. Værelse. Side 162*.
Borgmester for magistratens 2. Afdeling. Værelse. Side 164*.
Borgmester for magistratens 3. Afdeling. Arbejdsværelse. Side 114-115*.
Borgmester for magistratens 3. Afdeling. Forsamlingsværelse (baghuset, stuen). Side 112-113*.
Borgmester for magistratens 4. Afdeling. Værelser (baghuset, 1. Sal). Side 112-115.
Brahe, Tyge. Borgertrappen. Side 137-138*, 140.
Brolæggerdøren på baghusets vestside. Side 129*.
Bronzekummen på trappen foran hoveddøren. Side 199*.
Bryllupssalen. Oprindeligt museumssal. Side 170*171*.
Brønd i Rådhushallen. Side 168*.
Byens ældste råd. Forhallen. Side 68, 71-72*, 160-161*.
Bygningshistorien for Rådhuset 1885-1905 med bilag. Side 206-214*
Byrådssalen. Side 145-152.
Byvåben over hoveddøren i forhallen. Side 235.
Byvåben på forhustaget. Side 54-55*.
Byvåben. Magistratens 1. afdelings borgmesterværelse. Side 198*.
Bænke. Hjørnebænke med råbende hoveder og møllespil. 128*.
Bænke. Topstykker til hjørnebænke. Side 54*.

D

Djævel af smedejern ved forhusets vestside. Side 127-129*.
Dragespringvandet. Side 90, 119-120*.
Duetårnet. Side 53-54*, 120-121*, 127.
Dør (brolæggerdøren) på baghusets vestside. Side 129*.
Dør (fattigdøren) ved baghusets østhjørne. Side 129*.
Dør i søjlegangen. Side 174*.
Dør på forhusets vestside. Side 129*.
Dør på forhusets østside. Side 129*.
Døre fra søjlegangen til festsalens galerier. Side 175-177*.

F

Fattigdøren ved baghusets østhjørne. Side 129*.
Fattiges dør. Relief "Skovens dyr søger føde og læ". Side 68-71*.
Fattiges venteværelse (baghuset, parterre). Side 113*.
Festsalen. Side 182-187*.
Festsalen under Rådhusudstillingen 1901. Side 88*, 91*.
Festsalens forværelse. Side 181-183*.
Festsalens galerier. Døre fra søjlegangen. Side 175-177*.
Forhallen. Side 159-161*.
Forhallen. Byens ældste råd. Side 68, 71-72*.
Forhallen. Byvåbnet over hoveddøren. Glasmaleri. Side 235.
Forhuset. Søjlegangen. Side 164, 166-167*, 174-176*.
Forhustaget med vægtere. Side 94*.
Forhustaget. Byvåben. Side 54-55*.
Forhustaget. Vægterstatuer. Side 68-71*, 94*.
Forpladsen til Rådhuset. Hundeblokken. Side 83*.
Fortegnelse over skænkede værker pr. 16.1.1905. Side 215.
Frederik III og dronningen til hest under Københavns belejring. Side 68, 71*.
Frølichs tapeter. Side 181-183*.

G

Gange i baghuset. Side 104*.
Gefionspringvandet. Side 84.
Gitter ved rådhusgårdens luftbrønde. Side 129*.
Grif på præsidenttrappen. Side 142*.
Grundstenen. Side 50*.
Grønnegården se: Rådhusgården

H

Havkonen og Havmanden ved porten mod byen. Side 55*.
Hjorterelieffer i Rådhushallen. 1. Sals brystninger. Side 168-169*.
Hjørnebrønd i Rådhushallen. Side 168*.
Hjørnebænke med råbende hoveder. Side 128*.
Hjørnefigurer ved baghuset: betjent og brandmand. Side 70-72*.
Hjørnetårn. Side 87*.
Hjørnetårne med hoveder. Side 93*.
Hovedbygningen. Korsgangen. Side 160-161.
Hoveddøren. Bronzeløver. Side 159.
Hoveder fra tryklejestenene over søjlegangen i Rådhushallen. Side 86*.
Hoveder på tryklejestenene over balkonernes granitpiller (tårnet). Side 59-63*.
Hoveder til solbænke under 1. sals vinduer. Side 50-53*.
Hovederne fra de fire hjørnetårne. Side 93*.
Hovedkassererkontoret. Side 163*.
Hovedportalen. Uhyrer i granit. Side 198*.
Hovedporten. Væbnere. Side 68-69*.
Hunde ved forsidens balustrade. Side 127-128*.
Hundeblokken ved trappen forpladsen til Rådhuset. Side 83*.
Husfogedens dør. Side 169-170*.
Hvalrosporten. Side 100-101*.
Håndværkere i borgertrappens træværk. Side 138-139*.
Håndværkere, kunstnere, ingeniører m.fl., der har medvirket ved opførelsen. Side 201-205.

I

Ingeniørkælderen. Plan. Tavle II.
Isbjørne. Side 53-54*, 130.

K

Kalkmaleri fra baghusets portrum. Side 108*.
Kalkmaleri fra trappetårn i baghuset. Side 110*.
Kalkmaleri i blinding ved trappen fra den vestre forport. Side 111*.
Kalkmaleri over Magistratens 4. Afdelings borgmesters dør. Side 109*.
Kalkmalerier. Side 105-112*.
Kalkmalerier fra blindinger i lysgangens stue. Side 109*.
Kalkmalerier over lysgangens hoveddøre. Side 108*.
Kalkmalerifrise over hoveddør. Side 111*.
Kalkmalerifrise over hoveddør i baghuset. Side 109*.
Kanonkugler. Side 128.
Kedelhuset. Side 73-77*.
Kedelhuset. Tunnelen til Rådhuset. Side 93-94*.
Klokker i Rådhustårnet. Side 61-65*.
Klokkespil. Side 64-67*.
Konkurrencen om et nyt rådhus. Side 16-47*, 206-214.
Kornneg i spånkurve kurve. Frise i lysningen foran præsidenttrappen. Side 140-141*.
Korsgangen i hovedbygningen. Side 160-161.
Kort over København 1906. Side 9*.
Kragefrise i Rådhushallens bue. Side 168-169*.
Krøyer, P. S. Maleri af M. Nyrop, E. Jørgensen og Krone i Rådhusbiblioteket. Side 89-90*.

L

Lampe til Borgerrepræsentationens formand. Side 148*.
Loft i Borgerrepræsentationens forværelse. Side 182*.
Loft i det store udvalgsværelse. Side 183*.
Loft i overpræsidentens forværelse. Side 182*.
Loft i Rådhusbiblioteket. Side 183*.
Loftet. Plan. Tavle XI.
Loggiaer ved Byrådssalen. Side 151-152*.
Luftbrønde i rådhusgården. Side 129*.
Lurblæsersøjler ved Rådhuset. Side 80-81*.
Lysekrone i Byrådssalen. Side 148*.
Lysgangen i baghuset. Side 101-108*.
Lysgangens hoveddøre. Kalkmalerier. Side 108*.
Lysgangens stue. Kalkmalerier fra blindinger. Side 109*.

M

Magistratens 1. Afdelings borgmesterværelse. Side 162.
Magistratens 1. afdelings borgmesterværelse. Byvåben. Side 198*.
Magistratens 2. Afdelings borgmesterværelse. Side 162*, 164*.
Magistratens 3. Afdelings borgmesters arbejdsværelse. Side 114-115*.
Magistratens 3. Afdelings borgmesters forsamlingsværelse (baghuset, stuen). Side 112-113*.
Magistratens 3. Afdelings sekretariat. Side 111*.
Magistratens 3. Afdelings venteværelse. Side 112-113*.
Magistratens 3. Afdelings værelser. Side 111-115*.
Magistratens 4. Afdelings borgmesters dør. Side 109*.
Magistratens 4. Afdelings borgmesters værelser (baghuset, 1. Sal). Side 112-115.
Magistratens forsamlingssal. Side 180-181.
Magistratens forværelse. Dørparti med udsigt til søjlegangen. Side 186*.
Masker se hoveder
Medaljer i kridtsten på trappehusets karnapper. Side 128-129.
Mellembygningen. Side 121-123*.
Mellembygningen set fra Rådhushallen. Side 165*.
Mellembygningens døre fra Rådhushallen. Side 169-170*.
Mindefrisen i Rådhushallen. Side 190-192.
Modelkamre. Gipsafstøbninger m.v. Side 172-173*.
Munkerelieffer i dørene fra søjlegangen til festsalens galerier. Side 175-177*.
Museum. Side 170-172*.
Museumssalen (bryllupssalen). Side 170-171*.
Muslingeskallen. Side 81-82.
Mægleren på præsidenttrappen. Side 142*.
Møllespil på hjørnebænk ved forhusets nordøstlige hjørne. Side 128*.

N

Nisserelieffer ved nedgang til kælderen. Rådhusets facade. Side 157-159*.

O

Opvarmning. Side 94-95.
Overpræsidentens forværelse. Side 179*.
Overpræsidentens forværelse. Loft. Side 182*.
Overpræsidentens venteværelse. Side 178-179.
Overpræsidentens værelser. Side 177-182*.

P

Parterre. Plan. Tavle III.
Plan af Rådhuset med omgivelser. Tavle I.
Plan over 1. Sal. Tavle VII.
Plan over 2. Sal. Tavle VIII.
Plan over 3. Sal. Tavle X.
Plan over Ingeniørkælderen. Tavle II.
Plan over loftet. Tavle XI.
Plan over Parterre. Tavle III.
Plan over stueetagen. Tavle IV.
Platte med tilbud malet på bladfrise. Side 205*.
Porten mod byen. Havkonen og havmanden. Side 55*.
Porten på Rådhusets vestre side. Over porten faldgitter i kridtsten, krabbe. Side 129-131*.
Porten på Rådhusets østside. Havkone, havmand, krabbe. Side 130-131*.
Portåbning og karnap på Rådhusets vestside. Side 122*.
Præsidenttrappen. Side 141-144*.
Præsidenttrappen. Frise i lysningen foran trappen. Side 141*.

R

Referenternes værelse ved Borgerrepræsentationen. Side 151*.
Regnskab for Rådhusets opførelse. Side 95.
Rejsegilde for Rådhuset. Side 56-57*.
Rosetter over søjlegangens hoveddøre. Side 174*.
Rømer, Ole. Borgertrappen. Side 138, 140.
Råd- og domhuset. Side 1-13*.
Råd- og domhuset. Arrestbygningen. Side 12*.
Råd- og domhuset. Borgmester Borup på sit kontor. Side 13*.
Råd- og domhuset. Forhallen. Side 3*.
Råd- og domhuset. Forsiden. Side 2*.
Råd- og domhuset. Fængslet. Side 2*.
Råd- og domhuset. Gavlrelief. Side 6*.
Rådhusbiblioteket. Side 179-181*.
Rådhusbiblioteket. Krøyers maleri af M. Nyrop. Side 89-90*.
Rådhusbiblioteket. Loft. Side 183*.
Rådhuset. Længdesnit set mod tårnet. Tavle VI.
Rådhusets bagside. Tavle XIV.
Rådhusets bygningshistorie 1885-1905 med bilag. Side 206-214*.
Rådhusets facade. Side 153-159*.
Rådhusets forside. Tavle XIII.
Rådhusets mål i alen. Side 92-93.
Rådhusets omgivelser. Side 79-84.
Rådhusets opførelse. Side 48ff.
Rådhusets opførelse. Regnskab. Side 95.
Rådhusets side mod Vestervoldgade.Tavle XII.
Rådhusets side mod Vestre Boulevard (H.C. Andersens Boulevard). Tavle XV.
Rådhusets vestside. Trappegavl og duetårn. Side 193*.
Rådhusgården. Side 197*, 123-127*.
Rådhusgården. Tværsnit set mod mellembygningen. Tavle IX.
Rådhusgårdens luftbrønde. Side 129*.
Rådhushallen. Side 162-170*, 195*.
Rådhushallen. Borgerrepræsentationens første møde. Side 90*.
Rådhushallen. Hjorterelieffer i 1. Sals brystninger. Side 168-169*.
Rådhushallen. Hjørnebrønd. Side 168*.
Rådhushallen. Kragefrise i bue. Side 168-169.
Rådhushallen. Tværsnit set mod mellembygningen. Tavle V.
Rådhushallen. Vindeltrappe. Side 164*.
Rådhushallens mindefrise. Side 190-192*.
Rådhushaven. Side 116-119*.
Rådhuskonkurrencen. Side 16-47*, 206-214.
Rådhuskælderen. Side 158-159.
Rådhuskælderen. Indgang fra Rådhusets facade. Side 157-159*.
Rådhusmuseum. Side 171-172.
Rådhusprojekterne. Side 16-17*.
Rådhustårnet. Side 57-67*.
Rådhustårnet set fra forskellige vinkler. Side 132-135*.
Rådhusudstillingen 1901. Side 88-91*.
Rådmandsværelser. Side 133-114*.
Rådstuearkivet. Side 169-170*.

S

SEBSB. Mægleren på præsidenttrappen. Side 142*.
Skiffer- og kobberdækkere ved et hjørnetårn. Side 87*.
Skjold-tapetet. Side 182*.
Skovens dyr søger føde og læ. Relief over De Fattiges Dør. Side 68-71*.
Skænkede værker pr. 16.1.1905. Fortegnelse. Side 215.
Stadsarkivet. Side 169-170*.
Stadslægens arbejdsværelse. Side 112-113*.
Stensen, Niels. Borgertrappen. Side 138, 140.
Stueetagen. Plan. Tavle IV.
Symmetri og usymmetri i bygningen. Side 193-196.
Søjle med duer på præsidenttrappen. Side 142*.
Søjlegangen. Side 164, 166-167*, 174-176*.
Så er by som borger. SEBSB. Mægleren på præsidenttrappen. Side 142*.

T

Tage over Rådhushallen. Side 85.
Terrazzogulv i lysgangens første stokværk. Side 115*.
Terrazzogulve i baghuset, tærskelstykker. Side 106-107*.
Thorvaldsen, Bertel. Gipsbuste. Præsidenttrappen. Side 141-142*.
Trappegavl og duetårn. Rådhusets vestside. Side 193*.
Trappehusets karnapper. Medaljer i kridtsten.. Side 128-129.
Trappen foran hoveddøren. Bronzekummen. Side 199*.
Trappen fra vestre forport. Kalkmaleri i blinding. Side 111*.
Trapperne fra Rådhusgården til Rådhushallen. Basilisker. Side 125-127.
Trappetårn i baghuset. Kalkmaleri. Side 110*.
Tunnelen fra kedelhuset til Rådhuset. Side 93-94*.
Tårnet. Hoveder på tryklejestenene over balkonernes granitpiller. Side 59-63*.
Tårnur og klokker. Side 61-37*.

U

Udvalgsværelse. Loft i det store. Side 183*.
Uffe-tapetet. Side 183*.
Ur og klokker. Side 61-67*.

V

Valkendorf, Christoffer. Borgertrappen. Side 137-138*, 140.
Vask i baghusets lysgang. Side 112*.
Vesterbros passage under udstillingen 1872. Side 15*.
Vesterport under nedbrydning. Maleri 1859. Side 14*.
Vindeltrappen fra hallen. Side 164*.
Væbnere over hovedporten. Side 68-69*.
Vægterstatuer. Side 68-71*.

Æ

Æblegrene i spånkurve. Frise i lysningen foran borgertrappen. Side 141*.
Ægir og hans døtre. Præsidenttrappen.Side 142-144*.