Lovgrundlag for folkebibliotekerne

Her kan du læse om Biblioteksloven og andre relevante love og regler på biblioteksområdet.

Biblioteksloven

Folkebibliotekerne er lovmæssigt placeret under Kulturministeriet, hvor der er adgang til lovgivningen på området, bl.a.: Biblioteksloven og Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed.

Slots- og Kulturstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet. Styrelsen har en side med hyppigt stillede spørgsmål om biblioteksloven, ophavsret, behandling af låneroplysninger og erstatning. Desuden kan man finde statistik for folkebibliotekerne.

Relaterede love

På Kulturministeriets hjemmeside kan man finde Lov om Ophavsret, både selv lovteksten og spørgsmål og svar om hvad man må kopiere analogt og digitalt.