Strategi og organisation

Om organisationen

Københavns Biblioteker er en del af Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, og det største biblioteksvæsen i Danmark og bestående af 20 biblioteker - ét hovedbibliotek og 19 lokalbiblioteker.

Københavns Biblioteker har også særlige bibliotekstilbud til borgere i København, som ikke har mulighed for at opsøge de lokale biblioteksafdelinger, blandt andet Patientbiblioteket på Rigshospitalet og en afdeling i Københavns Fængsler.

Det samlede bibliotekstilbud er samtænkt i de enkelte bydele med andre offentlige servicetilbud som kulturhuse og borgerservicecentre, og de fleste af Københavns kulturinstitutioner er således organiseret i store fælles enheder, hvilket giver nye muligheder for at skabe oplevelser, netværk og aktiviteter i lokalområdet.

Den faglige koordinering og understøttelse af driften varetages af Biblioteks- og Kulturudvikling. 

Kontakt til Københavns Biblioteker via telefon og mail varetages af afdelingen Københavns Digitale Bibliotek, som vejleder i hjælp til brug af biblioteket. Desuden besvarer afdelingen også andre spørgsmål om brug af bibliotekerne.

Ledelse

Chef for Københavns Biblioteker og afdelingen Analyse og UdviklingJakob Heide Petersen
AktivitetschefChristina Midjord