Operatorer, tegn

Boolske operatorer og tegn
I Googles søgefelt kan man skrive i et bestemt søgesprog som det kan betale sig at huske udenad hvis man bruger Google meget. Det kan fx se sådan ud:

Boolesk logik i en nøddeskal: Mængder som indbyrdes overlapper hinanden, kan opdeles i delområder. Anvendt på søgeord i et dokument på internettet betyder det at en søgning på to ord, a og b vil give muligheder:

  • De internetsider hvor både a og b er. Boolesk og
  • De internetsider, hvor a er, men ikke b, Boolesk ikke, og
  • De internetsider hvor enten a eller b er.  Boolesk enten eller
 
Følgende regler gælder når man bruger søgefeltet på denne måde:
Mellemrumstasten indsætter automatisk et logisk og mellem ordene. Det er ...
  • Fordel når man fx søger på
    [voodoo haiti] Internetsider hvor både voodoo og haiti optræder. Ikke nødvendigvis ved siden af hinanden.
  • Bagdel når man søger på:
    [viby kro] Internetsider hvor ordene viby og kro optræder, men ikke nødvendigvis Viby Kro.

- (minustegn) udelukker ord: ikke. Udelukker ord som "forstyrrer" søgeresultaterne. Mellemrum foran, men ikke mellem tegn og søgeord: [”bill clinton” –lewinsky]

Ordet OR resulterer i en enten-eller-søgning, dvs finder de internetsider, hvor mindst et af søgeordene forekommer. Skriv enten: OR. OBS: Brug ikke OR inden for anførselstegn. Denne form for søgning er god i de tilfælde hvor man er:

Ud over den booleske logik kan man også anvende en række tegn:

Anførselstegn: "" (ordret/verbatim) omkring et eller flere ord betyder at Google søger præcis på hvad der står. Hvis anførselstegn står omkring et enkelt ord, ophæves bøjningen af ordet. Hvis anførselstegnet står omkring flere ord, ophæver det booleske og  (mellemrumstasten) og personalisering. Anførselstegn er velegnet til fx sætninger, citater, navne og ord i en bestemt rækkefølge:

[”med lov skal land bygges”] (citat)
[”close your eyes and I’ll kiss you”] (del af Beatles-sangtekst)
[”man har et standpunkt til man tager et nyt”] (kendt Krag-citat)
[”sten gade”] (mere ukendt SF-politiker)
[”søndre strand”] (findes overalt i Danmark).

Ordmaskering * i anførselstegn

* (asterisk) mellem ord i anførselstegn repræsenterer et eller flere ord i en sætning:
[”mest * bil”]
finder sætninger som: mest solgte bil, mest solgte europæiske bil, mest købte bil, mest populære bil, mest beskidte bil osv.
[”lars trier”] ligefremt uden von
[”lars * trier”] ligefremt med bl.a. von.

Intervaller  ..

Tre (to) punktummer mellem to tal (uden mellemrum) søger på mellemliggende tal. Det er brugbart til fx årstal, priser, og aldre:
[folketingsvalget 2000...2015]

 

Oversigtsskema

 Funktion Tegn Google formulering Eksempler
Og   Alle disse ord Voodoo haiti
Eller OR, | Ethvert af disse ord [randrusianere OR randrusianer], [randrusianere | randrusianer]
Ikke - Ingen af disse ord [kronprinsen -donaldson]
Talinterval .. Numre fra [Folketingsvalg 2000..2011]
Præcis "" Præcis dette ord eller denne sætning

["kronprins frederik"]

 

Maskere * (trunkerer/maskerer)

["folketingsvalget * 2001"]

 

Tegn som ikke er kommandoer

April 2012 nævnte Google at følgende tegn bliver der søgt på:  %, $, \, ., @, # og +