Mindetavler i Bispebjerg

Oversigt over mindetavler, anbragt på husmure i København.

Bispebjerg Hospital
Tavle for reservelæge Erik Hagens, 1900-1944, der blev dræbt i modstandskampen 6.6. 1944, og for præst ved Bispebjerg Hospital Julius Grundfør, 1909-1945, der dræbtes 6.5. 1945.

"ERIK HAGENS / RESERVELÆGE VED BISPEHJERG HOSPITAL / FALDT FOR DANMARK / 6.6.1944 /// JULIUS GRUNDFØR / PRÆST VED BISPEBJERG HOSPITAL / FALDT FOR DANMARK 6.5.1945"

Kilde. Københavns Mindesmærker, monumenter, statuer m.m. Redaktør: Jens Alfr. Nielsen. 1948, s. 28 (afb.). - Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 24. - Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 131-132 og s. 138. - SH, 28.3. 2011

Bispebjerg Hospital
Tavle til mine om, at danske jøder i 1943 blev skjult på Bispebjerg Hospital som patienter med falsk identitet. - Pladen blev skænket Sundhedsministeriet i 1993, men overdraget Bispebjerg Hospital 3.3. 1994.

"BETH ISRAEL MEDICAL CENTER I NEW YORK HILSER / OG HYLDER BISPEBJERG HOSPITAL I KØBENHAVN, / ET MIDTPUNKT FOR REDNINGEN AF TUSINDER AF DANSKE JØDER / I OKTOBER 1943. VI BEUNDRER DEN / MENNESKEKÆRLIGHED, DET MOD OG DEN OPOFRENDE INDSATS, / DER BLEV UDVIST AF LÆGER, SYGEPLEJERSKER / OG HOSPITALETS ØVRIGE MEDARBEJDERE."

Kilde: Politiken 28.2.1994, 1. sektion, s. 2. SH, 20.6. 2010

Frederiksborgvej 107, Bispebjerg Skole
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Bendt Werge Christensen, 1926-1945; Kaj Holger Schiøth, 1921-1944

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Frederikssundsvej 26 B
Mindetavle for skuespilleren Carl Schenstrøm, der var kendt som Fyrtårnet i makkerparet Fyrtårnet og Bivognen eller blot Fy og Bi.

"I DET HUS DER TIDLIGERE / STOD HER / FØDTES SKUESPILLEREN / CARL SCHENSTRØM / FYRTAARNET / 13.11. 1881 - 10.4. 1942"

SH, 28.4. 2010

Hyrdevangen 62, Efterslægtsselskabets Skole
Mindetavle for 35 elever og efterslægere, der blev dræbt under Besættelsen 1940-45.

Palle Hansen, 1904-1945; Helge Ove Jensen, 1922-1945; Povl Markussen, 1911-1944; Svend Aage Schaldemose-Nielsen, 1900-1944; Jens Carl Thomsen, 1926-1945

Kilde: Berlingske tidende 5.5.1995, 2. sektion, s. 7. - Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Lygten 39-41
Mindetavle med arbejderhistorie. Tavle opsat i forbindelse med mejeriet Enighedens 50 års jubilæum i 1947.

"MANGE LANGE ARBEJDSAAR / -TIDEN GAAR, TIDEN GAAR- / MERE LYKKE, BEDRE KAAR / MEDENS TIDEN GAAR / - / SKÆNKET AF ARBEJDERE / OG FUNKTIONÆRER / 1897 · 12 MARTS · 1947"

SH, 29.3. 2011

Peter Rørdams Vej 2-4
Tavle for journalister; Journalistforbundets ærestavle.

"JOURNALISTFORBUNDETS / ÆRESTAVLE /// 1904 HENRIK CAVLING FORBUNDETS STIFTER / 1905-30 KRISTIAN DAHL FORBUNDETS FORMAND / 1924-30 VIKTOR FOSS NÆSTFORMAND / 1930-38 KARL I. ESKELUND FORBUNDETS FORMAND / 1924-1946 1945-1946 ROBERT KÜHL MEDLEM AF BESTYRELSEN OG NÆSTFORMAND / 1938-53 GUNNAR NIELSEN FORBUNDETS FORMAND"

SH, 17.10. 2013

Peter Rørdams Vej 26
Tavle for skuespilleren Johannes Ring, 1863-1936, som tak for Skuespillerforeningens Hus. - Afsløret 3.1.1933. - Skænket af stenhuggermester Peter Schannong.

"DETTE HUS FOR / GAMLE SCENEKUNSTNERE, / BYGGET ANNO 1927 AF / SKUESPILLERFORENINGEN / SKYLDER FORMANDEN / JOHANNES RING / SIN TILBLIVELSE"

Kilde: Hvor Minderne taler. Peter Schannongs Værk. Ved. N. E. Weis. 1944, s. [16]-18, ill. - Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 150

Rørsangervej 29, Grøndalsvængets Skole
Tavle for Ib Mogens Bech Christensen, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 83-84