Mindetavler på Christianshavn

Oversigt over mindetavler, anbragt på husmure i København.

Brobergsgade 11
Tavle for C. B. brandmand Erik Ekman, 1922-1945, der dræbtes her 5.5. 1945.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 36

Bådsmandsstræde, Prinsesse Maries Stiftelse
Tavle for renoveringen af Prinsesse Maries Stiftelse. - Afsløret 10.1. 2001 af kronprins Frederik.

"Følgende fonde gjorde / Byfornyelsen af Prinsesse Maries Hjem muligt / i år 2000. // Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål / Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond / Prins Valdemar og Prinsesse Maries Fond / The ITF Seafarers' Trust / A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møller Fond til almene Formaal / JL Fondet / Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond / A/S Dampskibsselskabet TORMs understøttelsesfond / Dansk - Fransk Dampskibsselskabs Understøttelsesfond / Fonden til Søfarendes og Søfartens Vel / Konvolutfabrikken Danmarks Fond / Ruth og Finn Friis-Hansens Familiefond / Codan Fonden / Salomon Soldin og hustru Hanne Soldin's legat / Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond / Christianshavns Understøttelseforening / Danske Banks Fond // Denne plade er afsløret d. 9. januar i år 2001, / 125 år efter Hjemmets opførelse,  / af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik."

På selvstændig messingplade:

"Tagudskiftningen på bygningen / er doneret af / I. T. F. / International Transport Federation / i 1995/95 // The roof on this building / is kindly donated by / I. T. F. / International Transport Federation"

Kilde: Ekstra bladet, 10.1. 2004, 1. sektion, s. 36. - BWD, 5.3. 2005. - SH, 14.4. 2010

Bådsmandsstræde, Prinsesse Maries Stiftelse
Tavle for Peter Funk, 1823-1901, grundlægger af Sømandsforeningen. - Afsløret 1923.

"TIL MINDE OM / SØMANDSFORENINGENS / STIFTER / PETER FUNK / * 9 MAJ 1823 / † 10 MAJ 1901 // AFSLØRET PAA 100 AARSDAGEN / FOR HANS FØDSEL."

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 38. - BWD, 5.3. 2005. - SH, 14.4. 2010

Christianshavns Vold, (Elefantens Bastion)
Tavle for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse og dets daværende formand Christian Holm, 1867-1939, og for deres indsats for bevaringen af Christianshavns Vold. - Tavlen er omgivet af to søjler og en overligger, oge er udført af arkitekt Helge Holm. - Opstillet 1943 af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, overdraget Københavns Kommune.

Kilde: Københavns Mindesmærker, monumenter, statuer m.m. Redaktør: Jens Alfr. Nielsen. 1948, s. 20 (afb.)

Holmen
Tavle for brandfolk, der omkom under explosion i 1951.

Litteratur: Mindetavle afsløret, i: Brandmanden 1956, nr. 6, ill.

Overgaden oven Vandet 10
Tavle for maleren Julius Exner, 1825-1910, der havde atelier og bolig her fra 1861 til 1873.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 148. - Ses ikke 5.3. 2005, BWD

Overgaden oven Vandet 48 E
Tavle for Peter Norden Sølling, 1758-1827, der stiftede Bombebøssen. - Portræt-relief udført af Otto Evens, opsat ca. 1891.

"Peder Norden Sölling / Bombebössens Stift / Sömandens velgiörer"

Kilde: Tilvejebringelsen af et Monument for Bombebøssens Stifter, Kommandør Peter Norden Sølling, i: Danebrog 1881/82, s. 673-684. - Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 148. - BWD, 5.3. 2005. - SH, 14.4. 2010

Overgaden oven Vandet 56
Tavle for Aksel Hugo Reimer Madsen, 1923-1945, der dræbtes på stedet.

"HER FALDT I KAMP / FOR / DANMARKS FRIHED / REIMER MADSEN / DEN 5 MAJ 1945 / DIN INDSATS VAR / IKKE FORGÆVES"

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 273. - SH, 14.4. 2010

Overgaden oven Vandet 60, Orlogsmuseets foyer
Plade for viceadmiral A. H. Vedel, 1894-1981, der var chef for flåden 1940-1958 og som gav ordre til sænkningen af flåden på Holmen 29.8.1943. - Pladen blev vist frem i Søofficers-Foreningen i København 29.8.1990. - Afsløret 29.9.1993 af dronning Ingrid.

"VICEADMIRAL dr. phil. hc. / A. H. Vedel / *1.9.1894 +9.2.1981 / CHEF FOR SØVÆRNET 1941-58 / 1943 29. AUGUST 1993"

Kilde: Berlingske tidende 24.8.1990. - Berlingske tidende 30.8.1993, sektion 1, s. 4. - BWD, 5.3. 2005

Overgaden oven Vandet 60 C
Tavle for digteren Johan Ludvig Heiberg, 1791-1860, og hans hustru Johanne Luise Heiberg, 1812-1890, der boede i ejendommen, 1845-1860. - Skænket af stenhuggermester Peter Schannong. - Tavlen blev fornyet i 1999.

Silhouetter af parret med nedenstående text:

"HER BOEDE / JOHAN LUDVIG HEIBERG / OG / JOHANNE LUISE HEIBERG"

Kilde: Hvor Minderne taler. Peter Schannongs Værk. Ved. N. E. Weis. 1944, s. [31]-35, ill. - Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 138, afb. s. 139. - Politiken 13.5.1999, 1. sektion, s. 16. - SH, 14.4. 2010

Overgaden oven Vandet 62
På bagsiden af Søkvæsthusets hovedbygning:

"I DENNE BYGNING / HAVDE ELEVSKOLEN / FOR SØVÆRNET 1867 / TIL 1932 TIL HUSE. / OPSAT 1. OKT. 1967"

SH, 14.4. 2010

Prinsessegade 35, Christianshavns Gymnasium
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

"1944  1945 / INGOLF LARSEN-LEDET / KAI OLE HAMMERICH / HEINRICH HØRMANN / ARENT PETERSEN / ERIK CARLAND / DE DØDE FOR DANMARK"

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 75-76.  - SH, 14.4. 2010

Prinsessegade 52
Tavle for N. F. S. Grundtvig, 1783-1872, der boede i ejendommen 1824-1827.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 151.

Prinsessegade 53, (ifølge Zinglersen: 58)
Tavle til minde om Willy Trosborg, 1914-1945, der blev dræbt her 5.5.1945.

"HER FALDT I KAMP FOR DANMARKS FRIHED WILLY TROSBORG (f. 1914) d. 5. Maj 1945"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 151

Prinsessegade 73 A
Tavle for Arthur Willy Trosborg, 1914-1945, der dræbtes på stedet.

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 441. - Ses ikke 14.4. 2010, SH

Sankt Annæ Gade 33
Mindetavle for Martin Andersen Nexø. Forfatteren boede på adressen de første år af sit liv. Opsat af Nexø-fonden den 26. juni 2019.

"På denne adresse fødtes forfatteren / Martin Andersen Nexø / den 26. juni 1869, og her boede han med sin familie 1869-1872"

Kilde: SH, 26.06. 2019

Sankt Annæ Gade 34
Tavle for oprettelsen af Den kongelige Veterinærskole.

"PAA DETTE STED / OPRETTEDES / DEN KONGELIGE / VETERINÆRSKOLE / DEN 13. JULI 1773"

SH, 26.01. 2018

Sofiegade 17, hjørnet ved Prinsessegade
Tavle for filantropen Marie Kofod, 1760-1838, opsat på ejendom fra 1859, som bekostedes af en pengegave fra hende.

"MED TAKNEMMELIGHED MINDES / ETATSRAADINDE / MARIE KOFOEDS /VELGJØRENHED / DER SKJÆNKEDE MIDLERNE TIL DENNE / BYGNINGS OPFØRELSE / 1659"

SH, 10.7. 2012

Strandgade 4A
Tavle til minde om Burmeister & Wains 100-års jubilæum på dette sted, bekostet af daværende og tidligere funktionærer.

"1843 BURMEISTER & WAIN 1943 /// 1843 BAUMGARTEN FAAR KONGELIG BEVILLING OG / FIRMAET GRUNDLÆGGES / 1846 BURMEISTER INDTRÆDER I FIRMAET SOM FORANDRER / NAVN TIL BAUMGARTEN & BURMEISTER / 1846 VIRKSOMHEDEN FLYTTER TIL CHRISTIANSHAVN / 1854 SKIN NR 1 S/S HERMOD AFLEVERES / 1861 BAUMGARTEN TRÆKKER SIG TILBAGE / 1863 SYGE & OG BEGRAVELSESKASSEN OPRETTES / 1865 WILLIAM WAIN INDTRÆDER I FIRMAET OG / NAVNET FORANDRES TIL BURMEISTER & WAIN / 1865 BYGGEFORENINGEN STIFTES / 1872 AKTIESELSKABET BURMEISTER & WAIN STIFTES / 1872 VÆRFTET PAA REFSHALEØEN ANLÆGGES / 1875 ALDERDOMS & FORSØRGELSESKASSEN OPRETTES / FORANDRER SENERE NAVNET TIL PENSIONSKASSEN / 1881 DEN FØRSTE MÆLKECENTRIFUGE LEVERES / 1882 WILLIAM WAIN DØR / 1891 BURMEISTER TRÆKKER SIG TILBAGE / 1898 FORENINGEN AF B&Ws FUNKTIONÆRER STIFTES / 1898 KONTRAKTEN MED DR DIESEL UNDERSKRIVES / 1898 BURMEISTER DØR / 1904 DIESELMOTOR NR 1 AFLEVERES / 1909 DEN FØRSTE DIESELLICENSKONTRAKT AFSLUTTES / MED BARCLAY CURLE & Co / 1912 DET FØRSTE OCEANGAAENDE DIESELMOTORSKIB / SELANDIA'S PRØVETUR / ARBEJDERNES HJÆLPEFOND OPRETTES / 1920 BYGNINGEN AF TEGLHOLMEN PAABEGYNDES / 1927 KJØBENHAVNS FLYDEDOK & SKIBSVÆRFT / OVERTAGES / 1930 HOLEBY DIESELMOTOR FABRIK OVERTAGES / 1937 BUR-WAIN GRUNDLÆGGES / 1938 FREDERIKSHAVNS JERNSTØBERI & MASKINFABRIK / OVERTAGES / 1938 FUNKTIONÆRFORENINGENS HJÆLPEFOND OPRETTES / NORDISK DIESELAUTO OVERTAGES / 1943 SKIB NR 669 M/T ESSO NYBORG AFLEVERES /// NUVÆRENDE OG TIDLIGERE FUNKTIONÆRER OPSATE DENNE TAVLE PAA / 100 AARS DAGEN FOR FORMAETS OPRETTELSE DEN 18 FEBRUAR 1943"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 186. - SH, 10.7. 2012

Strandgade 4A
Tavle for 4 af Burmeister & Wains arbejdere, der omkom under Besættelsen 1940-1945, heraf de to i tysk koncentrationslejr.

"MINDETAVLE / 9 APRIL 1940 - 5 MAJ 1945 /// HANS PETER ANDERSEN / FØDT D. 22/3 1901 / ASSISTENT CHRISTIANSHAVN / OMKOM I TYSK KONCENTRATIONSLEJR / BERNHARD CHAIT / FØDT D. 24/9 1916 / ASSISTENT CHRISTIANSHAVN / OMKOM UNDER FLUGT TIL SVERIGE / ROBERT AUGUST CHRISTENSEN / FØDT D. 17/2 1885 / OVERINGENIØR CHRISTIANSHAVN / MYRDET AF GESTAPO I HJEMMET / SVEND AAGE JOHANSEN / FØDDT D. 16/6 1902 / ARBEJDSMAND REFSHALEØEN / OMKOM I TYSK KONCENTRATIONSLEJR /// ÆRET VÆRE DERES MINDE"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 186. - Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 33, s. 88-89. - SH, 10.7. 2012

Strandgade 4B
Tavle for N. F. S. Grundtvig, 1783-1872, der boede i ejendommen 1829-1840.

"HER BOEDE / PRÆSTEN OG SALMEDIGTEREN / N. F. S. GRUNDTVIG / 1829-1840"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 186. - SH, 10.7. 2012

Strandgade 6
Tavle for søholten Peder Wessel Tordenskjold, 1690-1720, der boede her til sin bortrejse i 1720. - Afsløret 2.7.1934. - Skænket af stenhuggermester Peter Schannong.

"PEDER TORDENSKIOLD / [Afbildning af orlogsskib] BOEDE HER TIL SIN SIDSTE REISE ·1720"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 186-187

Strandgade 25
Mindetavle for cand. polit. Frits Johan Blichfeldt Møller, 1913-1944, politibetjent Hans Jørgen Henry Christiansen, 1919-1944, der begge blev dræbt 3.2.1944. - Afsløret 3.2.1954. - Opsat af kammerater.

"CAND.POLIT / FRITS-JOHAN BLICHFELDT MØLLER / FØDT 23.12.1913 / DØDE FOR DANMARK / DEN 3.2.1944"

"POLITIBETJENT / HANS JØRGEN HENRY CHRISTIANSEN / FØDT 30.6.1919 / DØDE FOR DANMARK 3.2.1944"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 187. - Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 91-92 og s. 300. - SH, 10.7. 2012

Strandgade 30
Tavle med bygningshistorisk tekst.

"OMKRING 1636 BLEV DEN- / NE BYGNING OPFØRT AF / JENS POULSEN SOM ET / RENÆSSANCEHUS KRONET /  MED EN SVUNGET GAVL- / KVIST. PORTEN INDRET- / TEDES I 1710 AF BRYG- / GEREN NIELS SØRENSEN. / DEN GAMLE BRYGGER- / GÅRD, DER ER FREDET / I KLASSE A, RESTAURE- / REDES I ÅRENE 1943-45 / AF HENRY L. W. JENSEN".

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 187. - SH, 10.7. 2012

Strandgade 102
Tavle for billedhuggeren og polarsforskeren Eigil Knuth. - Afsløret 4.6.1998.

"POLARFORSKEREN / Eigil greve Knuth / 1903-1996 / Dansk Peary Land Ekspeditioner / 1947-95 /// ARKTISK INSTITUT"

Kilde: Berlingske tidende 4.6. 1998, 2. sektion, s. 2. - SH, 10.7. 2012

Torvegade
Tavle til minde om Amagerport og Christianshavns Vold. - Pladen er indsat i volden ca. 1937 af Københavns Kommune.

"HER STOD CHRISTIAN 4.s AMAGERPORT, OPFØRT 1625, OMBYGGET 1724, NEDREVET 1857. STENSÆTNINGEN ANGIVER CHR. 4.s VOLD, ANLAGT 1618, AFDÆKKET VED TORVEGADES UDVIDELSE 1936"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 204

Wildersgade 53
Tavle for Thomas Overskou, der boede i huset i sin barndom.

"I DETTE HUS BOEDE / DIGTEREN / THOMAS OVERSKOU / * 1798  † 1873"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 215-216. - SH, 14.4. 2010