Mindetavle med bygningshistorie - Strandgade 30

Strandgade 30, porten.


Tekst på tavlen: "OMKRING 1636 BLEV DEN- / NE BYGNING OPFØRT AF / JENS POULSEN SOM ET / RENÆSSANCEHUS KRONET /  MED EN SVUNGET GAVL- / KVIST. PORTEN INDRET- / TEDES I 1710 AF BRYG- / GEREN NIELS SØRENSEN. / DEN GAMLE BRYGGER- / GÅRD, DER ER FREDET / I KLASSE A, RESTAURE- / REDES I ÅRENE 1943-45 / AF HENRY L. W. JENSEN".


"Nr. 30 og 23 var oprindeligt en storgrund, der i 1622 blev tilskødet borgmester i København Mikkel Vibe. De to huse blev påført omkring 1630, nr. 30 nogle år senere end nr. 32, som to næsten ens huse, der begge står endnu, men er noget ændrede. Nr. 30 havde oprindeligt, som det stadig ses på nr. 28, og til dels på nr. 32, en gavl med tre fag, men den blev fjernet i begyndelsen af 1800 tallet. Den oprindelige midterdør er også fjernet til fordel for en port. Tallet over porten siger 1710, og bogstaverne NSS KSD står for de daværende ejere: Nils Sørensen og Karen Stephansdatter.
(...)
Endelig til sidst, selv om det er et sidespring, skal ikke glemmes, at maleren William Hammershåj i årene 1899 til 1909 boede til leje i nr. 30, og adskillige af hans interiører er malet i dette hus."
(citat: Købmand, sømand og supercargo af Kåre Lauring)

Mindetavler på Christianshavn