Mindetavler på Nørrebro

Oversigt over mindetavler, anbragt på husmure i København.

Baldersgade 3, tidligere maskinfabrikken "Atlas"
Preben Aage Rathlau Larsen, 1922-1944, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945.

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 259. - Ses ikke 16.6. 2011, SH

Blågårdsgade
Mindetavle for den italienske turist Antonio Currà der blev drabt på stedet i august 2003. Tavle sider på Det Grønne P-hus, på hjørnet af Blågårdsgade og Åboulevarden. Den er skænket til Københavns Kommune af Monza Kommune. Opsat 21.5. 2007.

"A tutti i giovani cosmopoliti / alla ricerca dell'amicizia / nel mondo / "La mia è una sorta / di rincorsa / è una risorsa che cerco / da tempo in sto tempio / in me stesso più ampio""

"Til Alle Unge Verdensborgere / i deres søgen efter / venskab ude i verden / "For mig er det en slags / stræben det er en ressource / som jeg i lang tid har søgt / efter i mit eget univers, min udvidede horisont""

"Antonia Currà / 26.11.1983  10.8.2003 / Monza (IT)  København (DK)"

Kilde: Lokalavisen for Nørrebro og Nord-Vest. 16.5. 2007, s. 8. - SH, 6.4. 2010

Fælledvej 4
Mindetavle for svenskere, der blev dræbt under Stormen på København natten mellem 10.-11. februar 1659.

"Til minde om / Københavns belejring / Under denne ejendom hviler / resterne af de svenske / soldater, der blev dræbt / under stormen på Nørre Vold / den 11. februar 1659"

Kilde: På gaden. 2005, nr. 7, marts, s. 7, heri ill. - SH, 21.03. 2010

Hans Tavsensgade 5, Hellig Kors Skole
Tavle for Knud Larsen, 1911-1944, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945.

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 255-256. - Ses ikke 10.6. 2011, SH

Jagtvejen 34, Jagtvejens Skole
Tavle for Egon Lykke Nielsen, 1916-1944, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945.

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 313. - Ses ikke 10.6. 2011, SH

Jagtvejen 135
Tavle for skibsfører F. V. Schjødt, 1872-1946, og hustruen Petra Schjødt, d. 1957, der skænkede bygningen til Danmarks Skibsførerforening som testamentarisk gave.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 95. - Ses ikke 23.1. 2011, SH

Kapelvej 42, 1970: Kapelvejens Skole
Tavle for Niels Alexander von Wendt Rahbek, 1916-1944, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 372-373. - Ses ikke 10.6. 2011, SH

Korsgade 56
Tavle for Matilde og Frederik Bajer der boede i ejendommen fra 1871 til deres død i henholdsvis 1934 og 1922. Opsat af Andelsforeningen Pedersen Bøghs Gaard i 2018.

"Her boede MATILDE OG FREDRIK BAJER / fra 1871 til deres dages ende (i 1934 og 1922). / De arbejdede for ligestilling og fred i verden. Sammen stiftede de DANSK KVINDESAMFUND I 1871, / hvor Matilde var den første forstanderske. / Fredrik modtog NOBELS FREDSPRIS i 1908."

SH, 29.03. 2019

Meinungsgade 17-19
Tavler for A. W. Holm, formand for Smedemesterforeningen. Opsat på bygning opført af Smedemesterforeningen i 1883.

"ANKERSMEDEMESTER / A. W. HOLM./ FORENINGENS FORMAND / FRA 1867 TIL 1904"

SH, 01.11. 2011

Nørrebrogade 151A (Nørrebros Runddel)
Tavle for kunstneren Henry Heerup der som barn boede i ejendommen. Opsat i 2007 af foreningen Heerup Museets Venner.

"HEERUP /// Maleren og billedhuggeren / Henry Heerup / 1907 - 1993 / havde sit barndomshjem / i denne ejendom / Nørrebrogade 151 A, 5.sal / og boede her indtil 1933"

Kilde: Rødovre Lokal Nyt. 16.12. 2009. - SH, 23.1. 2011

Prinsesse Charlottesgade 12
Sten indsat i muren til minde om Genforeningen 1920. - Opsat af skolens elever.

"DENNE STEN INDSATTE / SKOLENS ELEVER AF / GLÆDE OVER SØNDER / JYLLANDS GENFORENING / MED DANMARK AAR 1920"

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 151. - SH, 21.03. 2010

Ragnhildgade 1, Vej & Parks plads
Tavle for Poul Emil Mathiesen, 1923-1945, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945.

"UNDERASSISTENT / POUL MATHIESEN / FALDT FOR / DANMARK / 5 MAJ 1945"

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 286. - SH, 20.6. 2010

Ravnsborggade 21
Tavle for grundlæggeren af den danske arbejderbevægelse Louis Pio, der boede her i 1872 under "Slaget på Fælleden". - Opsat 4.5.1997. - Pladen blev ved Nytårstiden 1997/98 fjernet, men dukkede hurtigt op igen i en pose ved Politistationen "Station 3" på Bellahøj.

"I dette hus' bagbygning boede LOUIS PIO - grundlæggeren / af den danske arbejderbevægelse - da han natten / mellem den 4. og den 5. maj 1872 blev anholdt før / afholdelsen af Bevægelsens første friluftsmøde på Nørre / Fælled, nu Fælledparken. // Regeringen forbød imidlertid både dette og alle andre / socialdemokratiske Friluftsmøder - i strid med / Grundlovens ord om forsamlingsfrihed. Pio og hans to / nærmeste medarbejdere, Harald Brix og Povl Geleff / blev aresteret og ved Højesteret idømt fra 3 til 5 års / fængsel. // Men Københavns arbejdere strømmede den 5. maj 1872 / ud til Nørre Fælled, hvor de blev mødt af politi og / militær. Det udviklede sig til SLAGET PÅ FÆLLEDEN. // Denne mindeplade blev opsat af LO og Socialdemokratiet på 125 årsdagen for Slaget på Fælleden"

Kilde: Jyllands-Posten 5.1. 1998, 1. sektion, side 2. - SH, 14.4. 2010

Sankt Hansgade 25, tidligere Sankt Hansgades Skole
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Carl Kjærrumgaard Jørgensen, 1909-1945; Ove Rudolf Hjalmar Øster, 1917-1945

Kilde: Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim

Sjællandsgade 10, Sjællandsgades Skole
Poul Emil Mathiesen, 1923-1945, der blev dræbt under Besættelsen 1940-1945.

"POUL MATHIESEN / 14 · 8 · 23 / FALDET I KAMPEN FOR / DANMARKS FRIHED / 5 MAJ 1945"

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 286. SH, 22.10. 2010

Stengade 30, i 1970 Malernes Hus, nu forsvundet
Tavle for Carl Kristian Nytorp, 1899-1944, der dræbtes under Besættelsen 1940-1945.

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, s. 336

Struenseegade 50, Metropolitanskolen
Tavle for Niels Steensen, 1638-1686, der var student fra Vor Frue Skole, "Metropolitanskolen", i 1656. - Afsløret 27.11.1956.

Kilde: Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker. 1974, s. 189. - Ses ikke 15.8. 2011, SH

Struenseegade, Metropolitanskolen
Tavle for dræbte under Besættelsen 1940-1945.

Emil Balslev, 1913-1944; Poul Erik Gerner-Mikkelsen, 1916-1945; Jørgen Juel Jensen, 1912-1944; Peter Bogstad Mandel, 1924-1945; Otto Adolph Melchior, 1904-1945; Poul Emil Gerner Mikkelsen, 1916-1945; Erik Bondo Svane, 1911-1945; Erik Henning Gunnar Widding

Kilde: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2. reviderede udgave. 1990, passim. - Ses ikke 15.8. 2011, SH

Åboulevard 16, fortov
Tavle for to druknede kvinder.

"DRUKNESTEN /// Her skete den 27. november 1812 / en tragedie /// En hestekaret kørte i Ladegårdsåen / og to jødiske kvinder, Marie Henriques og Lise Magnus / druknede /// Druknestenen er en ældre vandstandsmåler, er blev fundet ved åens oprensning i 1827 / og rejst til minde om ulykken"

Kilde: Jesper Mogensen. SH, 16.9. 2022