Francis Beckett: Kjøbenhavns Rådhus - register

Summarisk register, ved Mona Steen, 2001.

Francis Beckett: Kjøbenhavns Rådhus, opført 1893-1905

* - med illustration

#

 • 1. sal. Plan. Tavle VII.
 • 1. sals vinduer. Hoveder til solbænke. Side 50-53*.
 • 3. sal. Plan. Tavle X.

 A

 • Absalon. Rådhusets facade. Side 68, 70, 72*, 153-156*.
 • Arbejdere ved tårnets murværk. Side 58*.
 • Arbejdere ved tårnets tømmerværk. Side 59*.

B

 • Bag Rådhuset. Side 100-101*.
 • Baghuset. Side 97-115*.
 • Baghuset. 1. Sal. Magistratens 4. Afdelings borgmesters værelser. Side 112-115*.
 • Baghuset. Hjørnefigurer: betjent og brandmand. Side 70-72.
 • Baghuset. Kalkmaleri fra trappetårn. Side 101*.
 • Baghuset. Kalkmaleri i portrum. Side 108*.
 • Baghuset. Kalkmalerifrise over hoveddør. Side 109*.
 • Baghuset. Magistratens 3. afdelings sekretariat. Side 111*.
 • Baghuset. Magistratens 3. Afdelings venteværelse. Side 112-113*.
 • Baghuset. Magistratens 3. Afdelings værelser. Side 111-115*.
 • Baghuset. Parterre. De fattiges venteværelse. Side 113*.
 • Baghuset. Stuen. Magistratens 3. Afdelings borgmesters forsamlingsværelse. Side 112-113*.
 • Baghuset. Vask i lysgang. Side 112*.
 • Bagporten. Side 100-101*.
 • Baldakinen i festsalen. Side 183-184*.
 • Balustrade. Hunde ved forsidens balustrade. Side 127-128*.
 • Basilisker ved trapperne fra Rådhusgården til Rådhushallen. Side 125-127*.
 • Betjent og brandmand. Hjørnefigurer ved baghuset. Side 70-72.
 • Bjørnespringvandet. Side 124-126*.
 • Borgerrepræsentationen. Referenternes værelse. Side 151*.
 • Borgerrepræsentationens formands værelse. Side 177-178*.
 • Borgerrepræsentationens forværelse. Loft. Side 182*.
 • Borgerrepræsentationens forværelser. Side 150*, 182*.
 • Borgerrepræsentationens første møde i Rådhushallen. Side 90-92*.
 • Borgerrepræsentationens sekretariat. Side 178*.
 • Borgerrepræsentationens udvalgsværelse. Side 179.
 • Borgertrappen. Side 135-141*, 142.
 • Borgertrappen, tårnrummet over. Side 61*.
 • Borgertrappen. Frise i lysningen foran trappen. Side 140-141*.
 • Borgmester for magistratens 1. Afdeling. Værelse. Side 163.
 • Borgmester for Magistratens 1. Afdeling. Værelse med byvåben. Side 198*.
 • Borgmester for magistratens 2. Afdeling. Værelse. Side 162*.
 • Borgmester for magistratens 2. Afdeling. Værelse. Side 164*.
 • Borgmester for magistratens 3. Afdeling. Arbejdsværelse. Side 114-115*.
 • Borgmester for magistratens 3. Afdeling. Forsamlingsværelse (baghuset, stuen). Side 112-113*.
 • Borgmester for magistratens 4. Afdeling. Værelser (baghuset, 1. Sal). Side 112-115.
 • Brahe, Tyge. Borgertrappen. Side 137-138*, 140.
 • Brolæggerdøren på baghusets vestside. Side 129*.
 • Bronzekummen på trappen foran hoveddøren. Side 199*.
 • Bryllupssalen. Oprindeligt museumssal. Side 170*171*.
 • Brønd i Rådhushallen. Side 168*.
 • Byens ældste råd. Forhallen. Side 68, 71-72*, 160-161*.
 • Bygningshistorien for Rådhuset 1885-1905 med bilag. Side 206-214*
 • Byrådssalen. Side 145-152.
 • Byvåben over hoveddøren i forhallen. Side 235.
 • Byvåben på forhustaget. Side 54-55*.
 • Byvåben. Magistratens 1. afdelings borgmesterværelse. Side 198*.
 • Bænke. Hjørnebænke med råbende hoveder og møllespil. 128*.
 • Bænke. Topstykker til hjørnebænke. Side 54*.

D

 • Djævel af smedejern ved forhusets vestside. Side 127-129*.
 • Dragespringvandet. Side 90, 119-120*.
 • Duetårnet. Side 53-54*, 120-121*, 127.
 • Dør (brolæggerdøren) på baghusets vestside. Side 129*.
 • Dør (fattigdøren) ved baghusets østhjørne. Side 129*.
 • Dør i søjlegangen. Side 174*.
 • Dør på forhusets vestside. Side 129*.
 • Dør på forhusets østside. Side 129*.
 • Døre fra søjlegangen til festsalens galerier. Side 175-177*.

F

 • Fattigdøren ved baghusets østhjørne. Side 129*.
 • Fattiges dør. Relief "Skovens dyr søger føde og læ". Side 68-71*.
 • Fattiges venteværelse (baghuset, parterre). Side 113*.
 • Festsalen. Side 182-187*.
 • Festsalen under Rådhusudstillingen 1901. Side 88*, 91*.
 • Festsalens forværelse. Side 181-183*.
 • Festsalens galerier. Døre fra søjlegangen. Side 175-177*.
 • Forhallen. Side 159-161*.
 • Forhallen. Byens ældste råd. Side 68, 71-72*.
 • Forhallen. Byvåbnet over hoveddøren. Glasmaleri. Side 235.
 • Forhuset. Søjlegangen. Side 164, 166-167*, 174-176*.
 • Forhustaget med vægtere. Side 94*.
 • Forhustaget. Byvåben. Side 54-55*.
 • Forhustaget. Vægterstatuer. Side 68-71*, 94*.
 • Forpladsen til Rådhuset. Hundeblokken. Side 83*.
 • Fortegnelse over skænkede værker pr. 16.1.1905. Side 215.
 • Frederik III og dronningen til hest under Københavns belejring. Side 68, 71*.
 • Frølichs tapeter. Side 181-183*.

G

 • Gange i baghuset. Side 104*.
 • Gefionspringvandet. Side 84.
 • Gitter ved rådhusgårdens luftbrønde. Side 129*.
 • Grif på præsidenttrappen. Side 142*.
 • Grundstenen. Side 50*.
 • Grønnegården se: Rådhusgården

H

 • Havkonen og Havmanden ved porten mod byen. Side 55*.
 • Hjorterelieffer i Rådhushallen. 1. Sals brystninger. Side 168-169*.
 • Hjørnebrønd i Rådhushallen. Side 168*.
 • Hjørnebænke med råbende hoveder. Side 128*.
 • Hjørnefigurer ved baghuset: betjent og brandmand. Side 70-72*.
 • Hjørnetårn. Side 87*.
 • Hjørnetårne med hoveder. Side 93*.
 • Hovedbygningen. Korsgangen. Side 160-161.
 • Hoveddøren. Bronzeløver. Side 159.
 • Hoveder fra tryklejestenene over søjlegangen i Rådhushallen. Side 86*.
 • Hoveder på tryklejestenene over balkonernes granitpiller (tårnet). Side 59-63*.
 • Hoveder til solbænke under 1. sals vinduer. Side 50-53*.
 • Hovederne fra de fire hjørnetårne. Side 93*.
 • Hovedkassererkontoret. Side 163*.
 • Hovedportalen. Uhyrer i granit. Side 198*.
 • Hovedporten. Væbnere. Side 68-69*.
 • Hunde ved forsidens balustrade. Side 127-128*.
 • Hundeblokken ved trappen forpladsen til Rådhuset. Side 83*.
 • Husfogedens dør. Side 169-170*.
 • Hvalrosporten. Side 100-101*.
 • Håndværkere i borgertrappens træværk. Side 138-139*.
 • Håndværkere, kunstnere, ingeniører m.fl., der har medvirket ved opførelsen. Side 201-205.

I

 • Ingeniørkælderen. Plan. Tavle II.
 • Isbjørne. Side 53-54*, 130.

K

 • Kalkmaleri fra baghusets portrum. Side 108*.
 • Kalkmaleri fra trappetårn i baghuset. Side 110*.
 • Kalkmaleri i blinding ved trappen fra den vestre forport. Side 111*.
 • Kalkmaleri over Magistratens 4. Afdelings borgmesters dør. Side 109*.
 • Kalkmalerier. Side 105-112*.
 • Kalkmalerier fra blindinger i lysgangens stue. Side 109*.
 • Kalkmalerier over lysgangens hoveddøre. Side 108*.
 • Kalkmalerifrise over hoveddør. Side 111*.
 • Kalkmalerifrise over hoveddør i baghuset. Side 109*.
 • Kanonkugler. Side 128.
 • Kedelhuset. Side 73-77*.
 • Kedelhuset. Tunnelen til Rådhuset. Side 93-94*.
 • Klokker i Rådhustårnet. Side 61-65*.
 • Klokkespil. Side 64-67*.
 • Konkurrencen om et nyt rådhus. Side 16-47*, 206-214.
 • Kornneg i spånkurve kurve. Frise i lysningen foran præsidenttrappen. Side 140-141*.
 • Korsgangen i hovedbygningen. Side 160-161.
 • Kort over København 1906. Side 9*.
 • Kragefrise i Rådhushallens bue. Side 168-169*.
 • Krøyer, P. S. Maleri af M. Nyrop, E. Jørgensen og Krone i Rådhusbiblioteket. Side 89-90*.

L

 • Lampe til Borgerrepræsentationens formand. Side 148*.
 • Loft i Borgerrepræsentationens forværelse. Side 182*.
 • Loft i det store udvalgsværelse. Side 183*.
 • Loft i overpræsidentens forværelse. Side 182*.
 • Loft i Rådhusbiblioteket. Side 183*.
 • Loftet. Plan. Tavle XI.
 • Loggiaer ved Byrådssalen. Side 151-152*.
 • Luftbrønde i rådhusgården. Side 129*.
 • Lurblæsersøjler ved Rådhuset. Side 80-81*.
 • Lysekrone i Byrådssalen. Side 148*.
 • Lysgangen i baghuset. Side 101-108*.
 • Lysgangens hoveddøre. Kalkmalerier. Side 108*.
 • Lysgangens stue. Kalkmalerier fra blindinger. Side 109*.

M

 • Magistratens 1. Afdelings borgmesterværelse. Side 162.
 • Magistratens 1. afdelings borgmesterværelse. Byvåben. Side 198*.
 • Magistratens 2. Afdelings borgmesterværelse. Side 162*, 164*.
 • Magistratens 3. Afdelings borgmesters arbejdsværelse. Side 114-115*.
 • Magistratens 3. Afdelings borgmesters forsamlingsværelse (baghuset, stuen). Side 112-113*.
 • Magistratens 3. Afdelings sekretariat. Side 111*.
 • Magistratens 3. Afdelings venteværelse. Side 112-113*.
 • Magistratens 3. Afdelings værelser. Side 111-115*.
 • Magistratens 4. Afdelings borgmesters dør. Side 109*.
 • Magistratens 4. Afdelings borgmesters værelser (baghuset, 1. Sal). Side 112-115.
 • Magistratens forsamlingssal. Side 180-181.
 • Magistratens forværelse. Dørparti med udsigt til søjlegangen. Side 186*.
 • Masker se hoveder
 • Medaljer i kridtsten på trappehusets karnapper. Side 128-129.
 • Mellembygningen. Side 121-123*.
 • Mellembygningen set fra Rådhushallen. Side 165*.
 • Mellembygningens døre fra Rådhushallen. Side 169-170*.
 • Mindefrisen i Rådhushallen. Side 190-192.
 • Modelkamre. Gipsafstøbninger m.v. Side 172-173*.
 • Munkerelieffer i dørene fra søjlegangen til festsalens galerier. Side 175-177*.
 • Museum. Side 170-172*.
 • Museumssalen (bryllupssalen). Side 170-171*.
 • Muslingeskallen. Side 81-82.
 • Mægleren på præsidenttrappen. Side 142*.
 • Møllespil på hjørnebænk ved forhusets nordøstlige hjørne. Side 128*.

N

 • Nisserelieffer ved nedgang til kælderen. Rådhusets facade. Side 157-159*.

O

 • Opvarmning. Side 94-95.
 • Overpræsidentens forværelse. Side 179*.
 • Overpræsidentens forværelse. Loft. Side 182*.
 • Overpræsidentens venteværelse. Side 178-179.
 • Overpræsidentens værelser. Side 177-182*.

P

 • Parterre. Plan. Tavle III.
 • Plan af Rådhuset med omgivelser. Tavle I.
 • Plan over 1. Sal. Tavle VII.
 • Plan over 2. Sal. Tavle VIII.
 • Plan over 3. Sal. Tavle X.
 • Plan over Ingeniørkælderen. Tavle II.
 • Plan over loftet. Tavle XI.
 • Plan over Parterre. Tavle III.
 • Plan over stueetagen. Tavle IV.
 • Platte med tilbud malet på bladfrise. Side 205*.
 • Porten mod byen. Havkonen og havmanden. Side 55*.
 • Porten på Rådhusets vestre side. Over porten faldgitter i kridtsten, krabbe. Side 129-131*.
 • Porten på Rådhusets østside. Havkone, havmand, krabbe. Side 130-131*.
 • Portåbning og karnap på Rådhusets vestside. Side 122*.
 • Præsidenttrappen. Side 141-144*.
 • Præsidenttrappen. Frise i lysningen foran trappen. Side 141*.

R

 • Referenternes værelse ved Borgerrepræsentationen. Side 151*.
 • Regnskab for Rådhusets opførelse. Side 95.
 • Rejsegilde for Rådhuset. Side 56-57*.
 • Rosetter over søjlegangens hoveddøre. Side 174*.
 • Rømer, Ole. Borgertrappen. Side 138, 140.
 • Råd- og domhuset. Side 1-13*.
 • Råd- og domhuset. Arrestbygningen. Side 12*.
 • Råd- og domhuset. Borgmester Borup på sit kontor. Side 13*.
 • Råd- og domhuset. Forhallen. Side 3*.
 • Råd- og domhuset. Forsiden. Side 2*.
 • Råd- og domhuset. Fængslet. Side 2*.
 • Råd- og domhuset. Gavlrelief. Side 6*.
 • Rådhusbiblioteket. Side 179-181*.
 • Rådhusbiblioteket. Krøyers maleri af M. Nyrop. Side 89-90*.
 • Rådhusbiblioteket. Loft. Side 183*.
 • Rådhuset. Længdesnit set mod tårnet. Tavle VI.
 • Rådhusets bagside. Tavle XIV.
 • Rådhusets bygningshistorie 1885-1905 med bilag. Side 206-214*.
 • Rådhusets facade. Side 153-159*.
 • Rådhusets forside. Tavle XIII.
 • Rådhusets mål i alen. Side 92-93.
 • Rådhusets omgivelser. Side 79-84.
 • Rådhusets opførelse. Side 48ff.
 • Rådhusets opførelse. Regnskab. Side 95.
 • Rådhusets side mod Vestervoldgade.Tavle XII.
 • Rådhusets side mod Vestre Boulevard (H.C. Andersens Boulevard). Tavle XV.
 • Rådhusets vestside. Trappegavl og duetårn. Side 193*.
 • Rådhusgården. Side 197*, 123-127*.
 • Rådhusgården. Tværsnit set mod mellembygningen. Tavle IX.
 • Rådhusgårdens luftbrønde. Side 129*.
 • Rådhushallen. Side 162-170*, 195*.
 • Rådhushallen. Borgerrepræsentationens første møde. Side 90*.
 • Rådhushallen. Hjorterelieffer i 1. Sals brystninger. Side 168-169*.
 • Rådhushallen. Hjørnebrønd. Side 168*.
 • Rådhushallen. Kragefrise i bue. Side 168-169.
 • Rådhushallen. Tværsnit set mod mellembygningen. Tavle V.
 • Rådhushallen. Vindeltrappe. Side 164*.
 • Rådhushallens mindefrise. Side 190-192*.
 • Rådhushaven. Side 116-119*.
 • Rådhuskonkurrencen. Side 16-47*, 206-214.
 • Rådhuskælderen. Side 158-159.
 • Rådhuskælderen. Indgang fra Rådhusets facade. Side 157-159*.
 • Rådhusmuseum. Side 171-172.
 • Rådhusprojekterne. Side 16-17*.
 • Rådhustårnet. Side 57-67*.
 • Rådhustårnet set fra forskellige vinkler. Side 132-135*.
 • Rådhusudstillingen 1901. Side 88-91*.
 • Rådmandsværelser. Side 133-114*.
 • Rådstuearkivet. Side 169-170*.

S

 • SEBSB. Mægleren på præsidenttrappen. Side 142*.
 • Skiffer- og kobberdækkere ved et hjørnetårn. Side 87*.
 • Skjold-tapetet. Side 182*.
 • Skovens dyr søger føde og læ. Relief over De Fattiges Dør. Side 68-71*.
 • Skænkede værker pr. 16.1.1905. Fortegnelse. Side 215.
 • Stadsarkivet. Side 169-170*.
 • Stadslægens arbejdsværelse. Side 112-113*.
 • Stensen, Niels. Borgertrappen. Side 138, 140.
 • Stueetagen. Plan. Tavle IV.
 • Symmetri og usymmetri i bygningen. Side 193-196.
 • Søjle med duer på præsidenttrappen. Side 142*.
 • Søjlegangen. Side 164, 166-167*, 174-176*.
 • Så er by som borger. SEBSB. Mægleren på præsidenttrappen. Side 142*.

T

 • Tage over Rådhushallen. Side 85.
 • Terrazzogulv i lysgangens første stokværk. Side 115*.
 • Terrazzogulve i baghuset, tærskelstykker. Side 106-107*.
 • Thorvaldsen, Bertel. Gipsbuste. Præsidenttrappen. Side 141-142*.
 • Trappegavl og duetårn. Rådhusets vestside. Side 193*.
 • Trappehusets karnapper. Medaljer i kridtsten.. Side 128-129.
 • Trappen foran hoveddøren. Bronzekummen. Side 199*.
 • Trappen fra vestre forport. Kalkmaleri i blinding. Side 111*.
 • Trapperne fra Rådhusgården til Rådhushallen. Basilisker. Side 125-127.
 • Trappetårn i baghuset. Kalkmaleri. Side 110*.
 • Tunnelen fra kedelhuset til Rådhuset. Side 93-94*.
 • Tårnet. Hoveder på tryklejestenene over balkonernes granitpiller. Side 59-63*.
 • Tårnur og klokker. Side 61-37*.

U

 • Udvalgsværelse. Loft i det store. Side 183*.
 • Uffe-tapetet. Side 183*.
 • Ur og klokker. Side 61-67*.

V

 • Valkendorf, Christoffer. Borgertrappen. Side 137-138*, 140.
 • Vask i baghusets lysgang. Side 112*.
 • Vesterbros passage under udstillingen 1872. Side 15*.
 • Vesterport under nedbrydning. Maleri 1859. Side 14*.
 • Vindeltrappen fra hallen. Side 164*.
 • Væbnere over hovedporten. Side 68-69*.
 • Vægterstatuer. Side 68-71*.

 Æ

 • Æblegrene i spånkurve. Frise i lysningen foran borgertrappen. Side 141*.
 • Ægir og hans døtre. Præsidenttrappen.Side 142-144*.