Francis Beckett: Kjøbenhavns Rådhus - register

Summarisk register, ved Mona Steen, 2001.

Francis Beckett: Kjøbenhavns Rådhus, opført 1893-1905

* illustration

 

1. sal. Plan Tavle VII
1. sals vinduer. Hoveder til solbænke 50-53*
3. sal. Plan Tavle X
Absalon. Rådhusets facade 68, 70, 72*
153-156*
Arbejdere ved tårnets murværk 58*
Arbejdere ved tårnets tømmerværk 59*
Bag Rådhuset 100-101*
Baghuset 97—115*
Baghuset. 1. Sal. Magistratens 4. Afdelings borgmesters værelser 112-115
Baghuset. Hjørnefigurer: betjent og brandmand 70-72
Baghuset. Kalkmaleri fra trappetårn 110*
Baghuset. Kalkmaleri i portrum 108*
Baghuset. Kalkmalerifrise over hoveddør 109*
Baghuset. Magistratens 3. afdelings sekretariat 111*
Baghuset. Magistratens 3. Afdelings venteværelse 112-113*
Baghuset. Magistratens 3. Afdelings værelser 111-115*
Baghuset. Parterre. De fattiges venteværelse 113*
Baghuset. Stuen. Magistratens 3. Afdelings borgmesters forsamlingsværelse 112-113*
Baghuset. Vask i lysgang 112*
Bagporten 100-101*
Baldakinen i festsalen 183-184*
Balustrade. Hunde ved forsidens balustrade 127-128*
Basilisker ved trapperne fra Rådhusgården til Rådhushallen 125-127*
Betjent og brandmand. Hjørnefigurer ved baghuset 70-72
Bjørnespringvandet 124-126*
Borgerrepræsentationen. Referenternes værelse 151*
Borgerrepræsentationens formands værelse 177-178*
Borgerrepræsentationens forværelse. Loft 182*
Borgerrepræsentationens forværelser 150*, 182*
Borgerrepræsentationens første møde i Rådhushallen 90-92*
Borgerrepræsentationens sekretariat 178*
Borgerrepræsentationens udvalgsværelse 179
Borgertrappen 135-141*, 142
Borgertrappen, tårnrummet over 61*
Borgertrappen. Frise i lysningen foran trappen 140-141*
Borgmester for magistratens 1. Afdeling. Værelse 162
Borgmester for Magistratens 1. Afdeling. Værelse med byvåben 198*
Borgmester for magistratens 2. Afdeling. Værelse 162*
Borgmester for magistratens 2. Afdeling. Værelse 164*
Borgmester for magistratens 3. Afdeling. Arbejdsværelse 114-115*
Borgmester for magistratens 3. Afdeling. Forsamlingsværelse (baghuset, stuen) 112-113*
Borgmester for magistratens 4. Afdeling. Værelser (baghuset, 1. Sal) 112-115
Brahe, Tyge. Borgertrappen 137-138*, 140
Brolæggerdøren på baghusets vestside 129*
Bronzekummen på trappen foran hoveddøren 199*
Bryllupssalen. Oprindeligt museumssal 170-171*
Brønd i Rådhushallen 168*
Byens ældste råd. Forhallen 68, 71-72*
160-161*
Bygningshistorien for Rådhuset 1885-1905 med bilag 206-214*
Byrådssalen 145-152*
Byvåben over hoveddøren i forhallen 235
Byvåben på forhustaget 54-55*
Byvåben. Magistratens 1. afdelings borgmesterværelse 198*
Bænke. Hjørnebænke med råbende hoveder og møllespil 128*
Bænke. Topstykker til hjørnebænke 54*
Djævel af smedejern ved forhusets vestside 127-129*
Dragespringvandet 90, 119-120*
Duetårnet 53-54*
120-121*
127*
Dør (brolæggerdøren) på baghusets vestside 129*
Dør (fattigdøren) ved baghusets østhjørne 129*
Dør i søjlegangen 174*
Dør på forhusets vestside 129*
Dør på forhusets østside 129*
Døre fra søjlegangen til festsalens galerier 175-177*
Fattigdøren ved baghusets østhjørne 129*
Fattiges dør. Relief "Skovens dyr søger føde og læ" 68-71*
Fattiges venteværelse (baghuset, parterre) 113*
Festsalen 182-187*
Festsalen under Rådhusudstillingen 1901 88*, 91*
Festsalens forværelse 181-183*
Festsalens galerier. Døre fra søjlegangen 175-177*
Forhallen 159-161*
Forhallen. Byens ældste råd 68, 71-72*
Forhallen. Byvåbnet over hoveddøren. Glasmaleri 235
Forhuset. Søjlegangen 164, 166-167*
174-176*
Forhustaget med vægtere 94*
Forhustaget. Byvåben 54-55*
Forhustaget. Vægterstatuer 68-71*, 94*
Forpladsen til Rådhuset. Hundeblokken 83*
Fortegnelse over skænkede værker pr. 16.1.1905 215
Frederik III og dronningen til hest under Københavns belejring 68, 71*
Frølichs tapeter 181-183*
Gange i baghuset 104*
Gefionspringvandet 84
Gitter ved rådhusgårdens luftbrønde 129*
Grif på præsidenttrappen 142*
Grundstenen 50*
Grønnegården se: Rådhusgården  
Havkonen og Havmanden ved porten mod byen 55*
Hjorterelieffer i Rådhushallen. 1. Sals brystninger 168-169*
Hjørnebrønd i Rådhushallen 168*
Hjørnebænke med råbende hoveder 128*
Hjørnefigurer ved baghuset: betjent og brandmand 70-72
Hjørnetårn 87*
Hjørnetårne med hoveder 93*
Hovedbygningen. Korsgangen 160-161
Hoveddøren. Bronzeløver 159
Hoveder fra tryklejestenene over søjlegangen i Rådhushallen 86*
Hoveder på tryklejestenene over balkonernes granitpiller (tårnet) 59-63*
Hoveder til solbænke under 1. sals vinduer 50-53*
Hovederne fra de fire hjørnetårne 93*
Hovedkassererkontoret 163*
Hovedportalen. Uhyrer i granit 198*
Hovedporten. Væbnere 68-69*
Hunde ved forsidens balustrade 127-128*
Hundeblokken ved trappen forpladsen til Rådhuset 83*
Husfogedens dør 169-170*
Hvalrosporten 100-101*
Håndværkere i borgertrappens træværk 138-139*
Håndværkere, kunstnere, ingeniører m.fl., der har medvirket ned opførelsen 201-205
Ingeniørkælderen. Plan Tavle II
Isbjørne 53-54*, 130
Kalkmaleri fra baghusets portrum 108*
Kalkmaleri fra trappetårn i baghuset 110*
Kalkmaleri i blinding ved trappen fra den vestre forport 111*
Kalkmaleri over Magistratens 4. Afdelings borgmesters dør 109*
Kalkmalerier 105-112*
Kalkmalerier fra blindinger i lysgangens stue 109*
Kalkmalerier over lysgangens hoveddøre 108*
Kalkmalerifrise over hoveddør 111*
Kalkmalerifrise over hoveddør i baghuset 109*
Kanonkugler 128
Kedelhuset 73-77*
Kedelhuset. Tunnelen til Rådhuset 93-94*
Klokker i Rådhustårnet 61-65*
Klokkespil 64-67*
Konkurrencen om et nyt rådhus 16-47*, 206-214
Kornneg i spånkurve kurve. Frise i lysningen foran præsidenttrappen 140-141*
Korsgangen i hovedbygningen 160-161
Kort over København 1906 9*
Kragefrise i Rådhushallens bue 168-169*
Krøyer, P. S. Maleri af M. Nyrop, E. Jørgensen og Krone i Rådhusbiblioteket 89- 90*
Lampe til Borgerrepræsentationens formand 148*
Loft i Borgerrepræsentationens forværelse 182*
Loft i det store udvalgsværelse 183*
Loft i overpræsidentens forværelse 182*
Loft i Rådhusbiblioteket 183*
Loftet. Plan Tavle XI
Loggiaer ved Byrådssalen 151-152*
Luftbrønde i rådhusgården 129*
Lurblæsersøjler ved Rådhuset 80-81*
Lysekrone i Byrådssalen 148*
Lysgangen i baghuset 101-108*
Lysgangens hoveddøre. Kalkmalerier 108*
Lysgangens stue. Kalkmalerier fra blindinger 109*
Magistratens 1. Afdelings borgmesterværelse 162
Magistratens 1. afdelings borgmesterværelse. Byvåben 198*
Magistratens 2. Afdelings borgmesterværelse 162*, 164*
Magistratens 3. Afdelings borgmesters arbejdsværelse 114-115*
Magistratens 3. Afdelings borgmesters forsamlingsværelse (baghuset, stuen) 112-113*
Magistratens 3. afdelings sekretariat 111*
Magistratens 3. Afdelings venteværelse 112-113*
Magistratens 3. Afdelings værelser 111-115*
Magistratens 4. Afdelings borgmesters dør 109*
Magistratens 4. Afdelings borgmesters værelser (baghuset, 1. Sal) 112-115
Magistratens forsamlingssal 180-181
Magistratens forværelse. Dørparti med udsigt til søjlegangen 186*
Masker se hoveder  
Medaljer i kridtsten på trappehusets karnapper 128-129
Mellembygningen 121-123*
Mellembygningen set fra Rådhushallen 165*
Mellembygningens døre fra Rådhushallen 169-170*
Mindefrisen i Rådhushallen 190-192
Modelkamre. Gipsafstøbninger m.v. 172-173*
Munkerelieffer i dørene fra søjlegangen til festsalens galerier 175-177*
Museum 170-172*
Museumssalen (bryllupssalen) 170-171*
Muslingeskallen 81-82
Mægleren på præsidenttrappen 142*
Møllespil på hjørnebænk ved forhusets nordøstlige hjørne 128*
Nisserelieffer ved nedgang til kælderen. Rådhusets facade 157-159*
Opvarmning 94-95
Overpræsidentens forværelse 179*
Overpræsidentens forværelse. Loft 182*
Overpræsidentens venteværelse 178-179
Overpræsidentens værelser 177-182*
Parterre. Plan Tavle III
Plan af Rådhuset med omgivelser Tavle I
Plan over 1. Sal Tavle VII
Plan over 2. Sal Tavle VIII
Plan over 3. Sal Tavle X
Plan over Ingeniørkælderen Tavle II
Plan over loftet Tavle XI
Plan over Parterre Tavle III
Plan over stueetagen Tavle IV
Platte med tilbud malet på bladfrise 205*
Porten mod byen. Havkonen og havmanden 55*
Porten på Rådhusets vestre side. Over porten faldgitter i kridtsten, krabbe 129-131*
Porten på Rådhusets østside. Havkone, havmand, krabbe 130-131*
Portåbning og karnap på Rådhusets vestside 122*
Præsidenttrappen 141-144*
Præsidenttrappen. Frise i lysningen foran trappen 141*
Referenternes værelse ved Borgerrepræsentationen 151*
Regnskab for Rådhusets opførelse 95
Rejsegilde for Rådhuset 56-57*
Rosetter over søjlegangens hoveddøre 174*
Rømer, Ole. Borgertrappen 138, 140
Råd- og domhuset 1-13*
Råd- og domhuset. Arrestbygningen 12*
Råd- og domhuset. Borgmester Borup på sit kontor 13*
Råd- og domhuset. Forhallen 3*
Råd- og domhuset. Forsiden 2*
Råd- og domhuset. Fængslet 2*
Råd- og domhuset. Gavlrelief 6*
Rådhusbiblioteket 179-181*
Rådhusbiblioteket. Krøyers maleri af M. Nyrop 89, 90*
Rådhusbiblioteket. Loft 183*
Rådhuset. Længdesnit set mod tårnet Tavle VI
Rådhusets bagside Tavle XIV
Rådhusets bygningshistorie 1885-1905 med bilag 206-214*
Rådhusets facade 153-159*
Rådhusets forside Tavle XIII
Rådhusets mål i alen 92-93
Rådhusets omgivelser 79-84
Rådhusets opførelse 48ff
Rådhusets opførelse. Regnskab 95
Rådhusets side mod Vestervoldgade Tavle XII
Rådhusets side mod Vestre Boulevard (H.C. Andersens Boulevard) Tavle XV
Rådhusets vestside. Trappegavl og duetårn 193*
Rådhusgården 197*, 123-127*
Rådhusgården. Tværsnit set mod mellembygningen Tavle IX
Rådhusgårdens luftbrønde 129*
Rådhushallen 162-170*, 195*
Rådhushallen. Borgerrepræsentationens første møde 90*
Rådhushallen. Hjorterelieffer i 1. Sals brystninger 168-169*
Rådhushallen. Hjørnebrønd 168*
Rådhushallen. Kragefrise i bue 168-169*
Rådhushallen. Tværsnit set mod mellembygningen Tavle V
Rådhushallen. Vindeltrappe 164*
Rådhushallens mindefrise 190-192*
Rådhushaven 116-119*
Rådhuskonkurrencen 16-47*, 206-214
Rådhuskælderen 158-159
Rådhuskælderen. Indgang fra Rådhusets facade 157-159*
Rådhusmuseum 171-172
Rådhusprojekterne 16-47*
Rådhustårnet 57-67*
Rådhustårnet set fra forskellige vinkler 132-135*
Rådhusudstillingen 1901 88-91*
Rådmandsværelser 113-114*
Rådstuearkivet 169-170*
SEBSB. Mægleren på præsidenttrappen 142*
Skiffer- og kobberdækkere ved et hjørnetårn 87*
Skjold-tapetet 182*
Skovens dyr søger føde og læ. Relief over De Fattiges Dør 68-71*
Skænkede værker pr. 16.1.1905. Fortegnelse 215
Stadsarkivet 169-170*
Stadslægens arbejdsværelse 112-113*
Stensen, Niels. Borgertrappen 138, 140
Stueetagen. Plan Tavle IV
Symmetri og usymmetri i bygningen 193-196
Søjle med duer på præsidenttrappen 142*
Søjlegangen 164, 166-167*
174-176*
Så er by som borger. SEBSB. Mægleren på præsidenttrappen 142*
Tage over Rådhushallen 85
Terrazzogulv i lysgangens første stokværk 115*
Terrazzogulve i baghuset, tærskelstykker 106-107*
Thorvaldsen, Bertel. Gipsbuste. Præsidenttrappen 141-142*
Trappegavl og duetårn. Rådhusets vestside. 193*
Trappehusets karnapper. Medaljer i kridtsten. 128-129
Trappen foran hoveddøren. Bronzekummen 199*
Trappen fra vestre forport. Kalkmaleri i blinding 111*
Trapperne fra Rådhusgården til Rådhushallen. Basilisker 125-127*
Trappetårn i baghuset. Kalkmaleri 110*
Tunnelen fra kedelhuset til Rådhuset 93-94*
Tårnet. Hoveder på tryklejestenene over balkonernes granitpiller 59-63*
Tårnur og klokker 61-67*
Udvalgsværelse. Loft i det store 183*
Uffe-tapetet 183*
Ur og klokker 61-67*
Valkendorf, Christoffer. Borgertrappen 137-138*, 140
Vask i baghusets lysgang 112*
Vesterbros passage under udstillingen 1872 15*
Vesterport under nedbrydning. Maleri 1859 14*
Vindeltrappen fra hallen 164*
Væbnere over hovedporten 68-69*
Vægterstatuer 68-71*
Æblegrene i spånkurve. Frise i lysningen foran borgertrappen 141*
Ægir og hans døtre. Præsidenttrappen 142-144*