Sprogfitness

Invitation til at deltage i Sprogfitness 2018 for daginstitutioner og SFO’er.

Sprogfitness – leg med ord og krop
Det er sjovt at lege med sproget, og så bliver man klog af det.
Sprogfitness styrker børns glæde ved sprog, læsning og læring, samtidig med at barnet bevæger sig. Sproglegene understøtter kropslige læringsstile, samarbejde og sociale kompetencer hos de deltagende børn.

Sprogfitness er en national dag og løber af stablen på samme tid i hele landet, nemlig 4. maj 2018. Datoen er desværre en udfordring, da mange af de ældste daginstitutionsbørn er flyttet over i SFO’er. Men da det er en national aktivitet, kan datoen ikke ændres. Vi håber, at I alligevel har mulighed for at lege med. Kontakt jeres lokale bibliotek og hør nærmere.

Sprogfitness er udsprunget af udviklingsprojektet "Sprogfitness" fra 2013, som blev støttet af Kulturstyrelsen. I projektet samarbejdede pædagoger fra Børnehaven Fyrtårnet og Herningvej Skole samt bibliotekarer fra Aalborg Bibliotekerne om design og afvikling af en sprogfitnessdag i Aalborg Kommune.  Det er de pædagogstuderende fra UCN Aalborg, som udvikler og videreudvikler sproglegene. 

I kan læse mere om projektet her: http://sprogfitnessaalborg.blogspot.dk/p/hvad-er-sprogfitness.html

Her kan I se en lille video fra Enghaveparken på Vesterbro, hvor næsten 200 børnehavebørn og majbørn deltog i Sprogfitness 2017 : https://www.facebook.com/vesterbrobibliotekogkulturhus/videos/1466408016762879/

Samarbejde med pædagoguddannelsen UCC

Københavns Biblioteker har i år indgået samarbejde med pædagoguddannelsen UCC. Det betyder, at Sprogfitness bliver en del af undervisningen på dagtilbudsspecialiseringen, hvor de studerende bl.a. skal udvikle en leg, som vi skal lege på dagen. De studerende på dagtilbudsspecialiseringen kommer ligeledes ud og hjælper med at afvikle Sprogfitness.

Fakta:

Dato: 4. maj 2018

Målgruppe: 4-6 år

Læreplanstema: ”Sproglig udvikling” og ”krop og bevægelse”.

Bydel: Alle bydele / jeres lokale bibliotek

Arrangør: Københavns Biblioteker i samarbejde med pædagoguddannelsen UCC.

Praktiske informationer:

Tilmelding: Kontakt dit lokale bibliotek for at høre nærmere.

Alle børnene får en pixibog med hjem.

Spørg biblioteket