Takster: Gebyrer og erstatninger

Oversigt med de gældende takster for gebyrer og erstatninger i Københavns Biblioteker.

Gebyrer ved for sen aflevering og fornyelse

Icon Description

Når lånetiden overskrides, betales følgende takster:

OverskridelseVoksne 18 årBørn 0-17 år
1-7 dage20 kr.10 kr.
8-30 dage120 kr.55 kr.
Over 30 dage230 kr.120 kr.
 • Taksterne gælder både for materialer med en normal lånetid på 28 dage og for materialer, der har kortere lånetid.
 • Første hverdag efter et gebyr er opstået, sendes faktura på beløbet til e-Boks
 • Hvis fakturaen ikke betales rettidigt, fremsendes rykkerskrivelse til e-Boks. Rykkergebyr pålægges.
 • Biblioteket sender en hjemkaldelse 10 dage efter lånetidens udløb, til lånere der er tilmeldt sms- og/eller mail-service.
 • 31 dage efter lånetidens udløb betragtes det lånte som bortkommet, og der sendes en regning til e-Boks.
 • Udover erstatningsbeløbet betales gebyr for overskridelse af lånetiden.
 • Skoleelever hvor skolen og biblioteket har samme adresse betaler ikke gebyr, men er erstatningspligtige.

Følg din sag på kk.dk/mitbetalingsoverblik

Erstatning: Standardpriser

Icon Description

Beskadigede eller bortkomne materialer skal erstattes med bibliotekets genanskaffelses pris. Blu-ray, dvd'er, cd-rom'er med videre er belagt med licens for at biblioteket må udlåne dem. Derfor skal du udover erstatningen betale for udgifter til at dække eventuelle licensrettigheder. Udover erstatningen skal du betale 90 kr. pr. styk materiale til at dække klargøring.

Hvis vi ikke kender den reelle genanskaffelsespris, benytter vi standardpriser pr. 1 januar 2023.

Type af materialeStandardpris ved erstatning
Bog255 kr.
Tegneserie150 kr.
Tidsskrift100 kr.
Sammensatte materialer (bog med cd, sprogkurser uden video/cd-rom/dvd)560 kr.
Lydbøger pr. cd eller mp31000 kr.
Konsolspil, pc-spil og cd-rom300 kr.
Musik-cd180 kr.
Film550 kr.
Øvrige materialer255 kr.

Retningslinjer for erstatning

Icon Description
 • Vil du gerne erstatte et bortkommet eller ødelagt materiale, skal du kontakte Københavns Biblioteker
 • Hvis du beskadiger bibliotekets materialer, mister eller ikke afleverer dem, skal du erstatte dem efter takster fastsat af biblioteket. 
 • Er det lånte ikke afleveret 31 dage efter lånetidens udløb, betragter vi det som bortkommet, og du bliver opkrævet erstatning. Udover erstatningen skal du betale gebyr for at overskride lånetiden og eventuelle andre omkostninger. 
 • Hvis en del af et flerbindsværk eller sammensat materiale er bortkommet, og det kun kan genanskaffes samlet, kan biblioteket kræve hele værket eller det sammensatte materiale erstattet.
 • Regninger på erstatningsbeløb eller gebyrer, der ikke betales, overgår til opkrævning hos Kultur- og Fritidsforvaltningen, Serviceindgang Finans & Betaling. Ved manglende henvendelse eller betaling til Serviceindgang Finans & Betaling vil gælden blive overdraget til gældsstyrlsen. Du skal betale omkostningerne.
 • Erstatningspriser og omkostninger i forbindelse med bibliotekets hjemkaldelse fremgår af oversigt over bibliotekets takster på bibliotek.kk.dk.
 • Erstatningsbeløb refunderes ikke.
 • Der kan ikke indleveres erstatningseksemplar for mistet/ødelagt materiale.

Særligt for skoler, firmaer og institutioner

Icon Description
 • Bibliotekernes generelle vilkår for fornyelse og erstatninger gælder også for institutionskort
 • Det er institutionens leder, der ved sin underskrift hæfter for institutionens betaling af erstatninger, hvis lånte materialer er bortkommet

Særlige vilkår og betingelser for skoler, firmaer og institutioner