Du er her

Bruger er blokeret

Hvis din konto er blokeret, kan du ikke reservere eller forny materialer via hjemmesiden. Du kan heller ikke bruge bibliotekernes e-materialer.

Blokeringen kan skyldes:

  • At du har en gæld til biblioteket på mere end 200 kr. 
    Blokeringen ophæves automatisk, når du betaler, hvad du skylder.

  • At du har mistet dit sundhedskort.
    Blokeringen ophæves i dette tilfælde ikke automatisk, når du får nyt kort.