Fornyelse af lån

Her kan du læse om de retningslinjer, der gælder for fornyelse af almindelige lån og fjernlån.

Retningslinjer for fornyelse

Icon Description
  • Du kan tidligst forny dit lån 7 dage før afleveringsfristen.
  • Du kan maksimalt forny et lån to gange den normale lånetid for materialet.
  • Du kan ikke forny udstillingsbøger
  • Du kan forny dine lån på alle Københavns Biblioteker – ikke kun der, hvor materialet er lånt.
  • Når du fornyer via Biblioteket Online, appen "Biblioteket" eller bibliotek.kk.dk, får du ingen kvittering. Du kan altid se din status på hjemmesiden og i appen "Biblioteket".

Forny dine lån på bibliotek.kk.dk

Icon Description

Du har kun mulighed for at forny et lån 2 gange. Hvis du får brug for endnu en låneperiode, bliver du nødt til at aflevere materialet på dit lokale bibliotek, hvorefter du kan låne det på ny.

Hvis lånetiden for de materialer, du har lånt, bliver overskredet, vil du blive pålagt et gebyr. Når man fornyer sine bøger, er det altid med risiko for, at ikke alt kan fornyes. I fald lån er overskredet, får man ét gebyr på fornyelsesdagen og et eller flere gebyrer, når man afleverer det lån, som ikke kunne fornyes, medmindre man afleverer de bøger, der ikke kan fornyes, samme dag, som man fornyr - og de har samme afleveringsdato som det, der er blevet fornyet.

Husk at du også kan bruge vores app "Biblioteket" til at forny dine lån på farten.

Sådan gør du:

  1. Log ind på bibliotek.kk.dk for at få se din lånerstatus
  2. Klik på din bruger øverst i højre hjørne og gå til "Lån". Herefter kommer du til en oversigt over, hvad du har lånt på biblioteket. Øverst ser du eventuelle lån, som har overskredet seneste afleveringsdato, og derefter følger resten af dine lån
  3. Vælg det lån du ønsker at forny 
  4. Vælg "Forny alle" eller "Forny valgte"

Hvis materialet ikke kan fornys

Icon Description

Hvis du ikke kan forny et materiale, vil du få vist en gul bjælke med titlen "Materialet kan ikke fornys". Det betyder oftest, at der står andre brugere i kø, eller at du allerede har fornyet dit materiale to gange. 

Hvis lånetiden for de materialer, du har lånt, bliver overskredet, vil du blive pålagt et gebyr. Når man fornyer sine bøger, er det altid med risiko for, at ikke alt kan fornyes. I fald lån er overskredet, får man ét gebyr på fornyelsesdagen og et eller flere gebyrer, når man afleverer det lån, som ikke kunne fornyes, medmindre man afleverer de bøger, der ikke kan fornyes, samme dag, som man fornyr - og de har samme afleveringsdato som det, der er blevet fornyet.

Særligt ved fjernlån

Icon Description

Biblioteket, der ejer materialet, kan vælge at hjemkalde, hvis materialet er reserveret af anden låner.
Hvis det sker, vil du modtage en mail med en ny afleveringsdato.
Et fjernlån, som er lånt på et af Københavns Biblioteker, skal du altid aflevere på et af Københavns Biblioteker.