Højtlæsningens fire fantastiske fordele

Højtlæsning har mange fordele, vi har samlet de fire bedste til jer.

1. Højtlæsning giver barnet følelsen af samhørighed og tilknytning. Kvaliteten af tilknytningen og samværet med barnet har en enorm betydning for barnets sproglige og mentale udvikling. Det har den, fordi kontakten med barnet er forudsætningen for at barnet overhovedet er i stand til at optage ny viden. Trygheden i jeres relation giver barnet de bedste omstændigheder til at tilegne sig sproget. Derfor er en bog også et godt redskab til at skabe netop dén stund i hverdagen.

2. Højtlæsning hjælper dit barn med at forstå en histories struktur. Gennem historierne om hverdagssituationer med identificerbare karakterer og følelser vil barnet blive hjulpet til at forstå både sætningskonstruktioner og historieopbygning. Historierne hjælper selv på et førsprogligt plan til at øge forståelsen mellem jer, fordi historierne er en spejling af, hvad barnet selv kan tænke og føle i lignende situationer. I takt med at barnets sprog udvikler sig, vil funktionen af højtlæsningen i højere grad være øget ordforråd, empatisk forståelse og forfinet udtale. På alle alderstrin vil højtlæsningen stimulere barnets sproglige opmærksomhed – særligt hvis du er åben for at involvere barnet i højtlæsningen og følge barnets nysgerrighed.

3. Højtlæsning skaber fællesskab. Når I sidder sammen og begge fokuserer på nærværet, kontakten og højtlæsningen, skaber I et rum af fællesskab. Fællesskabsfølelsen øger den sociale forståelse og viser barnet ved eksempel, hvad god samtaleadfærd er. I får en chance for at lytte til hinanden, og særligt barnets motivation for at dele sine oplevelser og indre liv vil blive forstærket. Fællesskabet og roen styrker jeres relation og giver overskud til at øve sig på kommunikationen.

4. Højtlæsning giver dit barn højere selvværd. Når du læser med dit barn, tvinges I ned i gear, og I retter opmærksomheden mod samme begivenhed. Det giver barnet følelsen: “Jeg er værd at bruge tid på” – og tid og nærvær er noget af det mest værdifulde, du kan give dit barn.

Nederst i artiklen finder du vores forslag til gode højtlæsningsbøger om følelser til børn i alderen 4-6 år.

Bliv klogere på hvorfor bøger om følelser er et hit til børn og få tips til bøger om følelser 0-2 år

Bliv klogere på dialogisk læsning og få tips til gode bøger om følelser til 2-4 år 

Artiklen er skrevet i samarbejde med Lena Adalberth, cand. mag. i sprogpsykologi og indehaver af moar.dk