Du er her

Behandling af personoplysninger

Her kan du finde information om, hvordan Københavns Biblioteker behandler dine personoplysninger.

Databeskyttelsesforordningen er skærpet, og derfor skal vi informere dig om Københavns Kommunes Bibliotekers behandling af personoplysninger.

Bibliotekets formål er at udlåne materialer og yde andre services inden for rammerne af lov om biblioteksvirksomhed. Derfor behandler vi i Københavns Kommunes Biblioteker personoplysninger om dig som bruger af biblioteket. Det sker i forbindelse med en række services som f.eks. selvbetjeningsløsninger, vores hjemmeside og app ’Biblioteket’ samt den selvbetjente adgang til bibliotekerne uden for betjent åbningstid.

Retsgrundlaget for vores måde at behandle personoplysninger på er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Den handler om det, der er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige. Retsgrundlaget er også artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til at udføre en opgave i samfundets interesse.