Du er her

Behandling af personoplysninger

Her kan du finde information om, hvordan Københavns Biblioteker behandler dine personoplysninger.

Bibliotekets formål er at udlåne materialer og yde andre services inden for rammerne af lov om biblioteksvirksomhed. Derfor behandler vi i Københavns Kommunes Biblioteker personoplysninger om dig som bruger af biblioteket.

Vi behandler dine personoplysningerne for at:

 • Administrere dine lån og reserveringer
   
 • Give dig adgang til bibliotekets e-materialer 
   
 • Sende dig information om aflevering og reserveringer
   
 • Give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid
   
 • Sende dig servicemeddelser ved ændret biblioteksservice

Oplysningerne bliver også anvendt i Københavns Kommunes videnskabelige og statistiske undersøgelser. Resultater fra sådanne undersøgelser vil være anonymiseret ved evt. offentliggørelse.

Retsgrundlaget for vores måde at behandle personoplysninger på er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Den handler om det, der er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige. Retsgrundlaget er også artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til at udføre en opgave i samfundets interesse.