Mindetavler i København

Når du bevæger dig gennem København, kan du se tydelige erindringer af byens historie. København er spækket med erindringssteder.

Du kan finde mange mindetavler i Københavns gader. En mindetavle er en tekst på en husmur til minde om en person eller en begivenhed med tilknytning til stedet. Tavlen kan være udformet som en simpel plade med en kort tekst. Den kan være udformet mere kunstnerisk med relief en person eller en historisk bygning.

Her præsenteres mindetavlerne i København. Listen er oprindeligt lavet af Bjørn Westerbeek Dahl ud fra trykte vejvisere og litteratur om erindringssteder. Listen indeholder derfor alle de mindetavler der er, såvel som de tavler der har været, i byen.

Du finder din bydel i listen over mindetavler. Indre By har den længste historie og det er her du finder du de flest mindetavler, men på brokvartererne er der også en del historie i gaderne.

På listen over mindetavler er tavlerne ordnet efter adresse. De beskrives kort med placering og hvis mindetavlens tekst kendes, er den medtaget. Oplysningerne bliver løbende efterprøvet, og signaturen BWD eller SH efterfulgt af en dato markerer, at en kontrol med tilhørende afskrivning af mindetavlens tekst har fundet sted.

Kender du tavler, der ikke er nævnt på listen, eller har du andre bemærkninger, opfordres du til at indberette dem på shunde@kk.dk
På forhånd tak!