Mindetavler i København

Oversigt over mindetavler, anbragt på husmure i København.

Listen er blevet til ved gennemgang af den relevante litteratur og ved opslag i avisbasen "Infomedia" m.v. Oplysningerne bliver løbende efterprøvet, og signaturen BWD eller SH efterfulgt af en dato markerer, at en kontrol med tilhørende afskrivning af mindetavlens tekst har fundet sted. Listen er ordnet efter bydele.

Kender du tavler, der ikke er nævnt på listen, eller har du andre bemærkninger, opfordres du til at indberette dem på shunde@kff.kk.dk
På forhånd tak!

Den oprindelige liste blev udarbejdet af Bjørn Westerbeek Dahl. Listen vedligeholdes og opdateres af Hovedbibliotekets personale.

Se også Monumenter og kunst i byen
Udarbejdet af Københavns Kommune