Københavns historie

Den skjulte fattigdom i 1700-tallets København

Den 4. marts udkom bogen "Den skjulte fattigdom" af arkivar Peter Wessel Hansen. Bogen handler om de såkaldt husarme fattige, der oplevede en social nedtur 1700- og 1800-tallets København.

Af Peter Wessel Hansen, Københavns Stadsarkiv

Tags

Bag om København

Social nedtur og skjulte fattige

I dag er fattigdommen er tydelig, når vi møder tiggere og hjemløse på gaden. Men fattigdom findes også i en mere skjult og langt mere udbredt variant.  Vore dages skjulte fattige er typisk mennesker, der lever på offentlig understøttelse, har tag over hovedet og får nødtørftig mad på bordet. Ofte har de hverken penge til at deltage i foreningsliv og sportsaktiviteter eller til at købe gaver, legetøj og nyt tøj. Netop derfor betragtes de som fattige.  Men den skjulte fattigdom er ikke et nyt fænomen, og fandtes også for 250 år siden.

København var fyldt med fattige

1700-tallets København vrimlede med fattige. Der var tiggere, almisselemmer, fattiglemmer, fattige adelsfolk, løsgængere, unge, gamle, syge og gale fattige, skikkelige og arbejdende fattige. Og så var der var de husarme. Det var fattige fra middelstanden, dvs. den sammensatte gruppe af håndværkere, handelsfolk, embedsmænd og officerer. Fattigdom var nemlig ikke kun et problem for underklassen, der som livsvilkår levede på sultegrænsen. Også folk fra samfundets bedre klasser levede i bestandig fare for, at ulykker, sygdom eller alder skulle sende dem ud på en social rutsjetur.

København var fyldt med fattige

1700-tallets København vrimlede med fattige. Der var tiggere, almisselemmer, fattiglemmer, fattige adelsfolk, løsgængere, unge, gamle, syge og gale fattige, skikkelige og arbejdende fattige. Og så var der var de husarme. Det var fattige fra middelstanden, dvs. den sammensatte gruppe af håndværkere, handelsfolk, embedsmænd og officerer. Fattigdom var nemlig ikke kun et problem for underklassen, der som livsvilkår levede på sultegrænsen. Også folk fra samfundets bedre klasser levede i bestandig fare for, at ulykker, sygdom eller alder skulle sende dem ud på en social rutsjetur.

Maleri
En fattig familie smides på gaden. Maleriet ’En flyttedagsscene’ af Wilhelm Marstrand, 1831. Nivaagaards Malerisamling.
Maleri af Rådhus
Københavns Rådhus i midten af 1700-tallet. De husarme sendte ansøgninger om hjælp til rådhuset, som bl.a. hjalp dem, når de ikke kunne betale husleje. Maleri af Johannes Rach og Hans Heinrich Eegberg. Nationalmuseet.

Som skabt til at blive glemt

De skjulte fattige var som skabt til at blive glemt. Og det er de også blevet. Fattigdomshistorien har typisk handlet om institutionerne, lovgivningen og den private filantropi – ikke om de ’fine’ fattige fra middelstanden.

I bogen "Den skjulte fattigdom – Skam, ære og nedtur i København 1750-1850", får de husarme ordet ved hjælp af talrige breve, bønskrifter og ansøgninger fra Københavns Stadsarkivs samlinger. Tilsammen fortæller de historien om fattigdom, ære og stand i 1700- og 1800-tallets København og løfter en flig af sløret for fortidens skjulte fattigdom.

Peter Wessel Hansen
Arkivar ved Københavns Stadsarkiv og ph.d. i historie.
Peter Wessel Hansen har tidligere skrevet Med vold og magt (København og historien)
og Tiggeri forbudt (100 danmarkshistorier).