Prøv Adgang for Alle

Få din tekst læst op, f.eks. teksten her på vores hjemmeside, hvis du har svært ved at læse og stave.

"Adgang for Alle" er et program, der er udviklet af IT- og Telestyrelsen. Du kan hente det gratis på nettet og installere programmet på din egen pc. Næste gang, du møder en tekst, du har svært ved at læse, åbner du programmet. Du markerer blot teksten og så får du den læst op.

NB! Adgang for Alle kan bruges af ordblinde og dårlige læsere, men ikke af blinde og meget svagtseende personer, da de ikke kan markere en tekst, som er en forudsætning for at få oplæst noget indhold. Denne gruppe bruger typisk mere avancerede hjælpemidler til navigation og oplæsning.