Daginstitutionsbesøg

Alle daginstitutioner i København får besøg af en børnebibliotekar i løbet af 2019.

Hensigten med at besøge samtlige daginstitutioner i København i 2019, er at vedligeholde og udvikle den gode professionelle relation med daginstitutionerne, med børnenes dannelse som fælles afsæt.

For at holde fokus på den professionelle relation, foregår besøgene ude i daginstitutionerne eller på klyngemøder, hvor personalet har tid og rum til at være faglige, og ikke samtidig skal passe en gruppe børn der er på besøg på biblioteket.

Under besøget taler vi om potentielle samarbejder, om hvad biblioteket kan tilbyde daginstitutionen og om institutionens behov, ønsker og forventninger til biblioteket.