Film for børn

11.08.20
Onsdage kl. 10.00

Børn i vuggestuealder: 9. september og 11. november. 
Børn i børnehavealder: 7. oktober og 9. december. 
Tilmelding fra 2 uger før på mail: hz3l@kk.dk 
Gratis