Har du en teori?

06.01.20
Et udvalg af teoretikere - med stikord

 

2 danske teoretikere

 • Lars Qvortrup
  (kommunikation i informationssamfundet, vidensvirksomheder, mediesociologi,)
  Læs: Mediernes 11. september(heri Qvortrup: Mediernes og offentlighedens 11.september)

 

 

Store klassiske tænkere - et meget beskedent udvalg

 • Søren Kierkegaard ( filosofi, subjektets "selv-forhold", selv-ansvar, eksistentialisme, autencitet, nærvær)
   
 • Siegmund Freud (drømme, drømmetydning, psykoanalyse, "kulturens byrde")
   
 • Jean-Jacques Rousseau (menneskerettigheder, børneopdragelse, samfundskontrakten, "tilbage til naturen", "tilbage til det naturlige liv - i samfundet"(cit. efter Klassisk og moderne samfundsteori))
   
 • Jeremy Bentham (utilitarisme/formålstjenstlighed, nyttekalkule, overvågning (panoptikon))
   
 • Adam Smith (liberalisme, den frie konkurrence sikrer den størst mulige behovstilfredsstillelse)
   
 • Aristoteles (formålstjenstlighed/teleologi, den nikomachæiske etik, mennesket ses som samfundsvæsen, for hvem "det gode eller målet for etisk handling er "lykken" "(cit: Den store Danske), det gode samfund, fornuften)
   
 • Sokrates (den dialogiske metode, analyser af begreber som retfærdighed, dyd og viden, fejl skyldes uvidenhed og viden er identisk med "dyd")
   
 • Platon (fællesskab, "Staten", idealet for politisk fællesskab, "det godes idé", erkendelse opnåes ved fornuftens virksomhed)
   
 • Karl Marx Friedrich Engels (det kollektive ansvar for andres lykke, kommunisme)

 

Tilbage til Den bedste AT-opgave: Har du en teori. AT-opgaven 2018

 

 

for at skrive en kommentar.