Albert Speer

Af Københavns Biblioteker
16.11.09
Albert Speers erindringer er skrevet mens han sad i Spandaufængslet – anklaget, dømt og fængslet for sin medvirken til naziregimets forbrydelser mod menneskeheden.

Albert Speer - erindringer af Albert Speer

Der er skrevet uendelige mængder om Tyskland i årene fra 1933 til 1945, hvoraf undertegnede har læst en lille del, altid med en følelse af stadig ikke at have forstået bare en lille smule af, hvad der gjorde det muligt for nazismen at få tag i millioner af tyskere på den måde, den gjorde. Indtil jeg læste Albert Speers erindringer blev jeg tværtimod mere og mere uforstående over for den nazistiske bevægelse og Det Tredje Riges medvind i 30’ernes Tyskland.

Men Albert Speers erindringer skiller sig ud fra alt, undertegnede tidligere har læst om Det Tredje Rige. I sine erindringer formår Albert Speer at give det, jeg synes, jeg har manglet før, nemlig i det mindste en fornemmelse af måske omsider at have forstået en lille smule af de dynamikker, der banede vejen for og i sidste ende muliggjorde nazismen og Det Tredje Riges forbrydelser mod menneskeheden.

Albert Speer blev Det Tredje Riges højest estimerede arkitekt, og senere blev han involveret i regeringsmagten som ammunitionsminister. Han blev meget hurtigt indlemmet i Hitlers allernærmeste personkreds og havde således en særdeles central position både som fagmand, politiker og privatperson. Fra denne position beskriver han hele forløbet omkring Det Tredje Rige, fra dets opståen i 1933, over dets sammenbrud i 1945 og til og med Nürnberg-processerne efter krigens afslutning.

Albert Speer var tredje generation i en arkitektfamilie. Som ung og ukendt arkitekt i et Tyskland, der befandt sig i økonomisk og politisk kaos efter nederlaget efter 1. Verdenskrig, var det mere end almindeligt svært at finde arbejde. Byggeriet var nærmest gået i stå, og selv erfarne og respekterede arkitekter havde svært ved at få arbejdsopgaver nok. Han var derfor mere eller mindre desperat efter at få mulighed for at komme til at bruge sit fag og slog til, da chancen bød sig.

Albert Speer var fuldstændigt uinteresseret i politik og havde ingen bevidste meninger om hverken demokrati, Weimar- Republikken eller nationalsocialisme. Politisk var han på mange måder dybt naiv og umoden i forhold til det politiske liv i samtidens Tyskland. Han var derfor også ude af stand til at forholde sig analytisk og kritisk i forhold til Hitler og nazismen, i hvilken han udelukkende så muligheder for sin egen karriere komme til udfoldelse, mens han var blind over for de politiske og etiske problematikker.

Da Albert Speer for første gang hører Hitler tale, betages han derfor voldsomt over det han hører, og ikke mindst det han ser. Som for millioner af andre tyskere bliver mødet med Hitler en uafrystelig oplevelse, der i 1931 munder ud i et medlemskab af NSDAP – det tyske nationalsocialistiske parti. Han er da 26 år gammel. Indmeldelsen i nazistpartiet er udelukkende motiveret af Speers fascination af Hitlers person, og forholder sig slet ikke til nazistpartiets dvs. Hitlers ideologi.

Ved forskellige tilfældige hændelser får Hitler øje på den unge arkitekt, som han fatter interesse for, først som person, senere som arkitekt, og som han beslutter sig for at udnævne som ansvarlig arkitekt for Det Tredje Riges prestigebyggerier i Berlin og Nürnberg. Et sådant tilbud siger Speer som ung, arbejdsløs arkitekt i 30’ernes Tyskland ikke nej til. Albert Speer bliver hurtigt klar over, at Hitler er to forskellige personer. Som offentlig person er Hitler en fremragende og karismatisk taler, der kan begejstre masserne på en formentligt siden romertiden ikke set måde. Som privatperson er Hitler nærmest fuldkommen egenrådig med en ekstrem uvilje mod at lytte til andre. Bliver han modsagt eller betvivlet får han koleriske anfald, der skræmmer alle omkring ham. Han er meget lukket om sin person, meget formel og udpræget menneskesky. I denne persons nærhed hører og ser Speer mangt og meget, der frastøder ham, og som han på en eller anden måde burde tage afstand fra. Men på grund af de arbejdsmæssige opgaver, enhver arkitekt må opfatte som de ultimativt bedste muligheder for at dygtiggøre sig, trækker han sig ikke ud af det dybt problematiske forhold til Hitler og nazistpartiet. Efter nazisternes magtovertagelse i ’33 er dette heller ikke nogen realistisk mulighed, med mindre man er parat til at betale med sit liv eller flygte ud af Tyskland. Tanken om, at hans arbejde for Hitler også er et arbejde for nazismen dukker så at sige slet ikke op i hans bevidsthed før langt senere. Han påtager sig de opgaver han bliver stillet, løser dem til Førerens store tilfredshed og får straks stillet nye udfordringer i udsigt. Og sådan sker det lidt efter lidt, at han bliver dybt involveret i et maskineri, han ikke bevidst har forholdt sig til, før det er alt, alt for sent.

Albert Speers erindringer er skrevet mens han sad i Spandaufængslet – anklaget, dømt og fængslet for sin medvirken til naziregimets forbrydelser mod menneskeheden. Erindringerne er skrevet i et forsøg på at forklare hvad der skete for ham personligt under Det Tredje Rige og hvordan alt det utænkelige, som skete, kunne ske. I et slags bagklogskabens lys sørger han over sig selv og sin svigten af det tyske folk, som han uden at ønske det har været med til at føre bag lyset og ud i katastrofen. Det kan lyde sentimentalt, gengivet med mine ord, men er det på ingen måde. Gengivelsen af begivenhederne og hans forklaringer af sin meddelagtighed virker sober og afklaret. Og frem for alt tager han afstand fra hele Det Tredje Rige og alt hvad det stod for, men samtidig fastholder han sit personlige ansvar for det skete. Albert Speers evne til både at beskrive, reflektere over det beskrevne, tage afstand fra det og ikke mindst tage ansvaret for det gør hans erindringer til noget helt særligt. Det er uhyggelig, men ekstremt fascinerende, velskrevet og fundamentalt spændende læsning, der i dén grad maner til eftertanke. Albert Speers erindringer har hermed mine bedste anbefalinger.

God læselyst.

Anbefalet af Peter Laulund Thomsen

for at skrive en kommentar.
Materialer