Historisk Dansk Presseudstilling

Jens Christiansen fik idéen til at lave en stor udstilling om pressen København. I 1902 blev den til virkelighed, men han kom ikke selv til at opleve udstillingen.

Journalist Jens Christiansen (1869-1903) var uddannet som typograf. Han beskæftigede sig med journalistik fra sin ungdom, dels ved Næstved Avis, hvor han tog sin typografuddannelse, og dels ved Meddelelser fra Sydsjælland til københavnske Blade.

Som 23-årig blev han ansat ved Århus Stiftstidende, hvor han senere blev redaktionssekretær. Han var den første formand for Provins-Journalistforeningen og tog initiativet til det første journalistmøde i Århus i 1901. Her fremsatte han ideen om den første danske presseudstilling. Idé blev til virkelighed allerede året efter i København.
Jens Christiansen var i mellemtiden blevet for syg til selv at deltage.

På udstillingen kunne tilskuerne se pressens historiske udvikling og nogle af de maskiner, der muliggjorde masseproduktion - lige fra håndpressen til rotationspressen. De københavnske blade havde deres egen særudstilling.

Fra Presseudstillingens åbningsfest

Historisk dansk Presseudstilling afholdes 14. juni til 17. august i Industriforeningens bygning.

Udstillingen havde sit eget blad: Spejlet.
Der udkom 8 numre af Spejlet, det første 22. juni og det sidste 10. august 1902. Tidsskriftet blev redigeret af Albert Gnudtzmann og Ove Rode.

Københavns Hovedbibliotek har skannet en lang række materialer om byens historie og topografi, heriblandt Spejlet, som du derfor kan læse på din pc eller tablet.

Postkort fra Historisk Dansk Presseudstilling 1902

Postkort fra Historisk Dansk Presseudstilling 1902. 
 

"Thi af Livet i det moderne Samfund er jo Pressen det mest nøjagtige Spejlbillede - eller rettere en uendelig Række af Indtrykket af en stadig Bevægelse. Og Pressens Udstilling bliver da som et eneste stort levende Billede, en mægtig Film, der stadig oprulles for Beskuerens Øjne."
(Citat: Spejlet 1902, nr. 1, s. 3: Fra Pressens Udstilling)

Presseudstillingens hovedsal

Presseudstilingens hovedhal..

Spejlet nr. 2, juni 1902: Forsideillustration af Joachim Skovgaard.
02.05.19